Tidszoner

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Världens tidszoner.

Det här är en lista över länder, regioner och teritorier indelade efter dess tidszoner.

Beroende var i världen man befinner sig kan lokalbefolkningen ha ett eget namn för sin egen tidszon, men bästa sättet att ange tidsskillnaden är att jämföra med UTC, Universal Time, Co-ordinated. UTC motsvarar den tidigare använda GMT, Greenwich Mean Time, uppkallad efter Royal Observatory i Greenwich i London.

UTC kallas även ibland för Z eller Zulu time. Ett klockslag kan skrivas på flera olika sätt, till exempel 2145Z där Z är detsamma som UTC. Z står för engelskans zero, noll, och Zulu är ett sätt att bokstavera Z. Uttrycket stammar från det marina system där varje tidszon betecknades med en bokstav.

Många länder, särskilt i Europa och Nordamerika, tillämpar sommartid. Det innebär att under det ljusare halvåret anges tiden som en timme mer än vad den egentliga tidszonen skulle innebära.

Indelning[Redigera]

Tidszoner öster om UTC och väster on den internationella datumlinjen skrivs som ett visst antal timmar utöver UTC, till exempel UTC+4. Tidszoner väster om UTC och öster om datumlinjen anges genom ett visst antal timmar mindre än UTC, till exempel UTC-6. Om man passerar datumlinjen i östlig riktning måste klockorna ställas tillbaka ett helt dygn. Omvänt gäller om man passerar datumlinjen i motsatt riktning. OBS: Den totala tiden som tidszonerna omfattar täcker mer än 24 timmar eftersom datumlinjen varierar i västlig och östlig riktning för att datumet skall vara det samma inom vissa ögrupper på datumlinjen.

Tidszoner[Redigera]

UTC+14[Redigera]

UTC+13:45[Redigera]

UTC+13[Redigera]

UTC+12:45[Redigera]

UTC+12[Redigera]

UTC+11:30[Redigera]

UTC+11[Redigera]

UTC+10:30[Redigera]

UTC+10[Redigera]

UTC+9:30[Redigera]

UTC+9[Redigera]

UTC+8[Redigera]

UTC+7[Redigera]

UTC+6:30[Redigera]

UTC+6[Redigera]

UTC+5:45[Redigera]

UTC+5:30[Redigera]

UTC+5[Redigera]

UTC+4:30[Redigera]

UTC+4[Redigera]

UTC+3:30[Redigera]

UTC+3[Redigera]

UTC+2[Redigera]

UTC+1[Redigera]

UTC[Redigera]

UTC-1[Redigera]

UTC-2[Redigera]

UTC-3[Redigera]

UTC-3:30[Redigera]

UTC-4[Redigera]

UTC-5[Redigera]

UTC-6[Redigera]

UTC-7[Redigera]

UTC-8[Redigera]

UTC-9[Redigera]

UTC-9:30[Redigera]

UTC-10[Redigera]

UTC-11[Redigera]

UTC-12[Redigera]

Övrigt[Redigera]

En liknande lista som även har information om sommartid är: Lista över länders tidszoner på Wikipedia.