Wikivoyage:Artikelstatus

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

Artikelstatus är Wikivoyages sätt att beskriva på vilken nivå en artikel befinner sig i sin nutveckling. Alla artiklar utvecklas och mognar efterhand som de ändras och kompletteras av användarna. När man skall bedöma en artikels status måste man ta många faktorer i beaktande. Dessa riktlinjer, som kan ses som tämligen subjektiva, är till för att hjälpa användarna att göra sådana bedömningar baserade på artikelns innehåll. Artikelns överänsstämmelse med Project:Vad Wikivoyage är och inte är samt Project:Stilguide skall också göras.

Statusbedömning[Redigera]

Statusen bedöms utifrån en femgradig skala där 0 är en icke-artikel och 5 den optimala artikeln.

 1. Raderas - Artikeln följer inte Wikivoyages riktlinje om vad en artikel är och har inte en chans att någonsin bli en artikel (eller ens en omdirigering) som fyller Wikivoyages syften. En artikel som inte har med resande att göra, eller en ren klotterartikel, är en typisk artikel som bör raderas.
 2. Stubb - En artikel med lite eller ingen information, eller en helt oformaterad text som inte följer Wikivoyages stilguide. En artikel utan mall eller en text som utgör upphovsrättsbrott kan ses som en stubb.
 3. Grundläggande - En grundläggande artikel har minst en inledning och en mallstruktur, men inte så mycket mer. En del av rubrikerna kanske har någon form av text, men inte alla. Man kan förstå vad artikeln handlar om, men den är över huvud taget inte användbar som en reseguide.
 4. Användbara - En äventyrslysten person kan använda denna typ av artikel utan att behöva så mycket mer information. Merparten av dessa artiklar talar om hur man kan ta sig till platsen ifråga, hur man kan få tak över huvudet och mat i magen. Artikeln innehåller förmodligen också mycket knapphändig information om den mest framträdande sevärdheten på platsen.
 5. Guide - Artikeln kan hjälpa genomsnittsresenären, till exempel med information om boende och restauranger, vad man kan se och göra, hur man tar sig dit och hem, etc. Artikeln innehåller tillräckligt med information för några dagars vistelse på platsen. Det saknas dock fortfarande information för att göra detta till en utmärkt artikel. Den följer i stort Wikivoyages stilguide, men kanske inte fullt ut. Se även under "Guide" nedan.
 6. Utmärkt - Artikeln är i stort sett komplett. Den följer alla Wikivoyages riktlinjer och fyller alla de ovan nämnda kriterierna. Den är ett skolexempel på Wikivoyages stilguide. Artikeltexten kanske inte är helt grammatiskt korrekt, men är lättläst, underhållande och synnerligen informativ. Artikeln är försedd med bra illustrationer som till exempel bra bilder och en karta. Artikeln har så pass mycket information att den som är något så när bekant med ämnet inte hittar särskilt mycket att anmärka på. Fortsatta ändringar i artikeln har sannolikt mer att göra med ändringar i verkligheten (till exempel ett stängt museum, ett hotell läggs ned eller ändrar karaktär, en ny flygplats, etc) än en utökning av innehållet och artikelns omfattning.


Artikelstatus "guide"[Redigera]

En artikel får "guide"-status när den nästan är klar. Man skall inte känna ett behov av att konsultera någon annan guide och egentligen inte ha någon anledning till det heller, allt är i artikeln.

Guide-artiklar är inte nödvändigtvis perfekta men rätt nära. till exempel kan det saknas en karta eller så kan det vara en del avvikelser från stilguiden. Texten kan vara styltig.

Artiklar om städer med guidestatus skall:

 • presentera flera alternativ för boende, mat/dryck, att se och att göra.
 • ha en snygg layout huvudsakligen enligt stadsmallen.
 • visa på flera sätt att sig till och från staden och även ha information om hur man tar sig runt på i stan på ett smidigt sätt.

Artiklar om regioner med guidestatus skall:

 • presentera flera förslag på resmål kopplade till regionen: städer, områden.
 • presentera flera förslag på saker att se och att göra.
 • ha en snygg layout huvudsakligen enligt regionmallen.
 • visa på flera sätt att sig till och från regionen och utförlig information om hur man tar sig runt på ett smidigt sätt.
 • ha 2 till 3 bilder, helst visande kända sevärdheter.

Artiklar om länder med guidestatus skall:

 • lista landets stora städer och andra resmål
 • ha en användbar regionindelning
 • ha en layout enligt landmallen.
 • redovisa alla vanliga sätt att sig till landet och några förslag på hur man tar sig ut från landet.
 • ha utförlig information om hur man tar sig runt på ett smidigt sätt.
 • ha 2 till 3 bilder, helst visande kända sevärdheter.

Dessutom krävs att landets alla artiklar om större resmål är av "användbar" status eller bättre.

Övrigt[Redigera]

Status för metaartiklar[Redigera]

 1. Wikivoyageartiklar innehåller en lista över policies, information, licenstaggar, artikeltaggar och annat som inte har direkt med resande att göra som behöver någon form av ändring eller rent av tas bort. Här anger man även om man skapat någon artikel i Mall- eller Wikivoyagenamnrymden som är under arbete och ännu inte länkats från annan artikel.