Wikivoyage:Artikelmall land

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

Artikelmall land

Artikelmall landArtikelmall land

Första delen av artikeln, ingressen, har ingen rubrik och innehåller ingen detaljerad information. Det är lämpligt att grovt beskriva var landet ligger, vilken världsdel, vilka länder som gränsar till landet och kanske någon smaskig detalj som får läsaren att bli nyfiken på just det här landet.

Planering innan resan[Redigera]

I detta avsnitt beskriver du vad man bör tänka på när man är hemma och planerar att resa till landet. Nyttig information kan vara vaccination, visumtvång, internationellt körkort osv.

Att ta med sig till Artikelmall land[Redigera]

Här beskriver du vad som man måste ha med sig i bagaget när man åker till landet. Saker som kan vara svåra att få tag på, men som man kanske absolut måste ha med sig på resan. Kom ihåg att sådant man bör packa ner ändå, beroende på vad som redovisas i guiden i övrigt. Exempel: den som reser till Norge vintertid behöver inte uppmanas att ta med sig varma kläder - klimatet skall redovisas för sig om så anses nödvändigt. Skriv alltså inte ut självklarheter.

Att ta med sig från Artikelmall land[Redigera]

Varje land har sin speciella souvenirer och i detta avsnitt beskriver du vad som man måste ha med sig när man åker från landet. Tänk på att det ska vara något som är speciellt för hela landet, regionala och lokala souvenirer placeras i regions- och resmålsartiklar.

Fakta om Artikelmall land[Redigera]

I denna sektion ger du bakgrundsinformation om landet ifråga: dess historia, kultur, befolkning, relationer till andra länder, etc. Lite information om dagens situation i landet som angår resande är nedbryten i separata sektioner nedan, så upprepa inte informationen. Fördjupning av enskilda städer eller regioner skall undvikas och istället stå i stads- och regionartiklarna, förutom kanske hur de relaterar till varandra.

Det finns flera bra källor där du kan hämta information till denna sektion om. Bl.a. "The CIA Factbook" som innehåller information om varje land. Förlita dig dock inte helt på den då den inte ger hela bilden i vissa fall. Fakta från "The CIA Factbook" och andra källor visas ofta i tabellform. Du bör göra om det till läsbar prosatext. Saker som kan vara bra att nämna: landets lokalisering, klimat, terräng, extrema höjdskillnader(berg, raviner), väderomslag och stormar, invånare, nationalitet och etniska grupper, religioner, språk (men se Språk nedan), statsskick, huvudstad, konstitution, självständighet, nationella högtider, ekonomisk överblick, industrier och jordbruk

Historia[Redigera]

Ett land präglas av sin historia, men här ska det inte vara en hel historielektion. Det räcker med att kort beskriva viktiga delar av landets historia. Dynastier, krig, naturkatastrofer och annat som kan ha påverkat landet. För en mer omfattande historikgenomgång kan en länk till landets historia på Wikipedia finnas överst, men tänk på att det inte är av nytta för den som skriver ut guiden.

Lokalbefolkningen[Redigera]

Landets folkindelning, majoriteten och minoriteterna. Anteckningar om kultur bör också stå här.

Klimat[Redigera]

Beskrivning av säsongerna(temperatur och nederbörd), klimat för olika delar av landet och när det passar bäst att resa.

Högtider[Redigera]

Landets högtider, både de som är populära bland turister och de högtider man bör undvika(när alla rör på sig, transporteringen är blockerad och landet i princip stängs ner). Ge helst exakta datum om det går.

Regioner[Redigera]

De flesta länder kan och ska indelas i regioner, allt för att underlätta för läsaren att hitta informationen. Det skulle bli lit väl mycket om man ska räkna upp alla städer i USA på en sida.

När du indelar ett land i regioner tänk då på att i möjligaste mån använda "erkända" regioner. Undvik om möjligt politiska indelningar om dessa inte sammanfaller med en kulturell eller geografisk indelning, ex. dela inte in Sverige i län, utan använd landskapen i stället.

Städer[Redigera]

Du kan också lista alla större städer i landet, med en kort beskrivning av dem.

Att ta sig till Artikelmall land[Redigera]

I den här sektionen beskriver du vad man behöver tänka på när man reser in i landet. Vilka viseringar som krävs, adressuppgifter till landets konsulat/ambassad i närliggande länder respektive Sverige osv. Här kan man också beskriva vilka gränsstationer som är lämpligare än andra och vilka man absolut bör undvika.

I undersektionerna nedan beskriver du hur man tar sig till landet. Om det finns andra färdsätt än de som är angivna som standard nedan så är det bara att fylla på listan.


Med flyg

I den här sektionen ska du räkna upp större städer med internationella flygplatser och vilka flygplatser som man når dessa ifrån. Detaljerad information om vilka flygbolag som trafikerar flygplatserna passar bättre i respektive stads artikel.


Med tåg

I den här sektionen ska du räkna upp större städer med internationella järnvägsstationer och vilka länder som man når dessa ifrån. Detaljerad information om vilka järnvägsbolag som trafikerar stationerna passar bättre i respektive stads artikel.


Med båt

I den här sektionen ska du räkna upp större städer med internationella båtförbindelser och vilka hamnar som man når dessa ifrån. Detaljerad information om vilka rederier som trafikerar hamnarna passar bättre i respektive stads artikel.


Med bil

I den här sektionen är det lämpligt att räkna upp större vägar och gränsstationer som leder in till detta land från angränsande länder. Det är också bra om det finns avstån till gränsstationerna från större orter i de angränsande länderna. Om det inte är möjligt att nå landet med bil (om landet är en ö) så kan denna sektion tas bort.


Med buss

I den här sektionen ska du räkna upp gränsstäder med busstrafik från angränsande länder och lämpligtvis bör även information om från vilka städer i angränsande länder som man når dessa gränsstäder.

Förflyttning i Artikelmall land[Redigera]

I den här sektionen så ska du skriva generell information om hur man tar sig runt i landet. Tänk på att hålla en rätt så hög nivå på informationen och lämna detaljinformation, som bussbolag och järnvägsbolag, till respektive resmål. Om landet har något transportbolag som har monopol så är det lämpligt att nämna dessa bolag i landsartikeln.


Med flyg

Här beskriver du hur det är att resa runt i landet med flyg. Finns det ett fåtal flygbolag så kan det vara lämpligt att räkna upp dem här. Om det inte går att resa runt i landet med flyg så ska denna sektion tas bort.


Med buss

Här beskriver du hur det är att resa runt i landet med buss.


Med tåg

Här beskriver du hur det är att resa runt i landet med tåg. Finns det ett fåtal järnvägsbolag så kan det vara lämpligt att räkna upp dem här. Om det inte går att resa runt i landet med tåg så ska denna sektion tas bort.


Med bil

Här beskriver du hur det är att köra i landet i generella ordalag. Sådant som är viktigt att tänka på när man tar med sig sin egen bil till landet. Detaljerad information om trafikregler och annat skrivs i en egen artikel, ex Köra bil i Tyskland. Möjligheter att hyra bil bör också nämnas.


Med taxi

I vissa länder är det billigt att ta taxi längre sträckor. Här beskriver du kostnad, service, pålitlighet, säkerhet, etc.


Med cykel

Ett fåtal länder är lämpade för cykelsemester i hela landet, så den här sektionen riktar in sig på att beskriva om det över huvudtaget är lämpligt att cykla i landet och om det är det vilka regioner som har cykelvänlig natur.


Med liftning

Vissa lände är mer liftvänliga än andra. Beskriv hur man ska göra för att ha störst chans att få lift, vilka ställen som är bäst att stå på, hur säkert det är med liftning i landet. Om det överhuvudtaget är lagligt kan också vara bra att nämna..

Betalning[Redigera]

I den här sektionen skriver du om de olika möjligheterna till betalning i landet. Annan värdefull information kan vara huruvida det är möjligt med olika betalmedel på landsbygden. Ska man pruta? Vad är skälig dricks? Hur går man bäst tillväga när man växlar valuta? Allt som har med det ekonomiska passar in här. Saker som bör nämnas:


Gångbara valutor

Här beskriver du vilka valutor som är gångbar och i vilka regioner. Givetvis ska landets egna valuta nämnas här. Tänk på att grannländernas valutor kan vara gångbara i gränsregioner.


Resecheckar

Här beskriver du möjligheten att hantera resecheckar i landet. Är det lätt att lösa in dem? Vilken valuta bör resechecken vara utställd i?


Betalkort

Här beskriver du möjligheten att betala med olika typer av betalkort. Det är lämpligt att räkna upp gångbarheten för de stora kortföretagen, dvs Visa, Mastercard, American Express och Diner's club. Glöm inte att nämna om det skiljer sig i olika regioner i landet.


Bankomater

Är det möjligt att ta ut pengar i bankomater med betalkort? Den informationen passar bra in under denna rubrik. Finns det bankomater i varje tätort eller finns det bara en i huvudstaden? Listor över bankomater lämnar du till respektive resmål.

Boende[Redigera]

Här skriver du generell information om boende i landet. Är det överhuvudtaget lämpligt att campa i landet? Bör man undvika vandrarhem?

Hotell

Här kan du skapa en lista över hotellkedjor som finns i landet. Enskilda hotell parkerar vi under respektive resmål.


Vandrarhem

En lista över vandrarhemsorganisationer passar bra här, medan enskilda vandrarhem placeras under respektive resmål. Finns det någon organisation som man bör vara medlem i för att få bo på vandrarhem så bör den informationen finnas här.


Camping

Campingorganisationer passar bra att lista här och eventuella nationella campingkort eller andra medlemsskap som är ett måste för att få campa i landet. Annan relevant information kan vara rätten att campa i det fria, t.ex. den svenska allemansrätten.

Mat och dryck[Redigera]

Här skriver du övergripande om matkulturen i landet. Helst ska du ha upplevt den för att kunna ge en bra bild. Gå inte in på specifika restauranger eller butiker om det inte är något speciellt som bör besökas. Saker som bör nämnas:

  • Nationalrätter
  • Restaurangutbudet,-service, etc
  • Snabbmatskedjor
  • Snabbköp, även kallat supermarkets
  • Turistmage, hur kan man skydda sig och var bör man vara försiktig?

Att se[Redigera]

Vilka sevärdheter som finns i landet. Gör ingen ingående beskrivning utan lämna det till respektive region eller stad.

Att göra[Redigera]

Här berättar du om de bästa aktiviteterna i landet. Speficika beskrivningar kan göras i artikeln för destinationen.


Shopping

Vilka shoppingmöjligheter finns? Hur är priserna? Hur skiljer sig de olika regionerna i landet? Går det att pruta?

Nöjesliv[Redigera]

Nöjeslivet i landet. En övergripande bild, lämna detaljerna till respektiva region eller stad.

Arbete[Redigera]

Vart och hur kan man hitta arbete?

Kommunikation[Redigera]

Vilka språk kan användas? Tillgången till internet? Tillgång till postkontor? Tillgång till telefon? Mobiltelefontäckning (GSM/3G/4G)? Finns roamingavtal för mobil-data med Europa? Om man bör skaffa landsspecifikt abbonemang nämn ett märke.

Säkerhet[Redigera]

Beskriv säkerhetsbilden i landet.

Respektera[Redigera]

Finns det några högtider man bör visa respekt under? Även annat såsom symboler, etc. som man bör vara försiktig med.

Problemlösare[Redigera]


I Sverige

Landets ambassad, konsulat och andra myndigheter/organisationer i Sverige.


På plats

Här beskriver du hur och var man kan söka hjälp när man är på resande fot. Saker som bör nämnas:

  • Polis
  • Sjukvård
  • Turistinformation
  • Svenska ambassader oc konsulat

Övrigt[Redigera]


Får absolut inte missas

Sevärdheter och aktiviteter som absolut inte får missas.