Hoppa till innehållet

Wikivoyage:WikiWiki

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

Wiki är en teknik för att flera personer i samarbete kunna redigera en hemsida.

Iden är mycket enkel: högst upp på varje sida på den här hemsidan finns det en länk som heter "redigera denna sida". Det betyder att vem som helst kan klicka på länken och sedan redigera texten efter gottfinnande. Den ändrade versionen kan sedan sparas och ändringen syns direkt.

Samarbete[Redigera]

Wiki-tekniken gör det möjligt för löst sammansatta grupper att samarbeta om att skapa en hemsida. Det är vad vi försöker göra här: att skapa en gratis, komplett, aktuell och pålitlig världsomspännande reseguide. För att lyckas med detta använder vi oss av Wikiteknik.

Eftersom möjligheten att redigera är så stor hoppas vi att människor kommer att känna sig lockade att göra små redigeringar eller att att lägga till helt nya artiklar. Wiki-tekniken kräver ingen utdragen registreringsprocess. Man kan skaffa sig ett användarnamn om man så önskar och därmed få en identitet i wikigemenskapen, men om man vill redigera anonymt går det givetvis bra.

Inte heller pågår det någon rutinmässig granskningsprocess genom en huvudredaktör. Denna process är spridd på de andra bidragsgivarna. Om någon ser ett fel på en sida kan denne någon ändra det. Så fungerar det – informationen kommer i realtid, just då man som resenär behöver den.

Upprepning och gradvis förbättring[Redigera]

Eftersom det inte krävs så mycket för att kunna redigera på Wikivoyage betyder det att vi kan skapa artiklar genom upprepning – en artikel redigeras, ändras, putsas och fixas hela tiden för att göra den bättre och bättre.

Ett exempel: en första person kanske skriver något om ett ämne, till exempel lägger in en stadsmall för staden ifråga och lite text. Den andre personen som ser artikeln kanske lägger till mer fakta och en bild. Ytterligare bidragsgivare bygger på med vad man har. En användare kanske inte kan något om resmålet ifråga, men granskar istället artikeln språkligt och fixar till den därefter. Ytterligare en användare kanske justerar sidan så att den är i enlighet med Wikivoyages stilguide.

Gradvis växer och förbättras så artikeln till att bli riktigt informativ och av en hög kvalitet. Visst kan det bli problem längs vägen, men det är konstaterat att ju fler redigeringar en artikel har, desto bättre har den förutsättning att bli.

Säkerhet[Redigera]

Givetvis kommer den som har någorlunda erfarenhet av internet att först skratta åt den här idén. "Ja visst, desto bättre har den förutsättning att bli...skitsnack. Det kanske är så i en idealvärld, men i den riktiga världen kommer artikeln inom fem minuter att vara nedklottrad av någon snorunge som tycker att DENNA SIDAN ÄR BAJS är ett bra bidrag".

Det är en berättigad åsikt. Visst, eftersom internet är vad det är, så händer detta hela tiden. Emellertid är det så att en av de bästa egenskaperna med wikitekniken är att vem som helst kan återställa artikeln till dess korrekta version, innan ovan nämnde vandal dök upp. På samma sätt som alla är ansvariga för att skriva och redigera på Wikivoyage så är alla ansvariga för att sidan hålls ren och snygg och fri från klotter.

Att ta bort en dålig redigering, vare sig det rör sig om klotter, reklam eller dylikt, är lika enkelt som att redigera dåligt i sig. Varje sida har en historik som är öppen för alla. Om en sida en dag bara har texten JAG ÄGERRRRR kan vem som helst kontrollera sidans historik, hitta den senaste korrekta versionen och återställa den. Lätt som en plätt!

Visserligen kommer kanske vandalen tillbaka, men de brukar ofta tröttna efter två-tre gånger. Varför det är på det sättet vet man inte riktigt, men det verkar som om wikigemenskapen månar om "sin" sida och att deras samlade insatser är mycket mer än en enstaka klottrares ansträngningar. Vandaler har helt enkelt inte tid eller ork att ge sig på samma sida gång efter gång om deras försök hela tiden tas bort. Det är helt enkelt inte värt mödan och det är inte en utmaning.

Mer information om hur man hanterar oönskade ändringar återfinns här: How to handle unwanted edits

Konflikter[Redigera]

Det händer inte sällan att två bidragsgivare blir oense om något av innehållet eftersom man man inte kan diskutera problemet öga mot öga. Bara för att användare A tycker att Rosalindas Restaurang har bäst kåldolmar i staden, medan användare B anser att den äran tillkommer Bosses Bar. Vem har rätt och vems version skall Wikivoyage spegla?

Wikiteknikens upprepningsidé är till stor fördel i liknande situationer. Person A kanske lägger in en text och länk om Rosalindas Restaurang och person B kanske tar bort den. Person A lägger in den igen. Person B kanske tar bort den på nytt eller byter till Bosses Bar.

Om detta fortsätter har ett så kallat redigeringskrig uppstått – det vill säga två eller flera personer gör samma eller liknande redigering i samma artikel gång efter gång. Det man då skall göra är att nå en kompromiss och det görs bäst genom att diskutera frågan på artikelns diskussionssida.

Person A och B kan då försöka komma fram till en lösning om hur våra mål kan hjälpa till att hitta lösningen på ett sätt som gör att artikeln är skriven på ett så rättvist sätt som möjligt. Så småningom kommer man förhoppningsvis fram till en lösning som är acceptabel för alla. Genom att diskutera och redigera når man konsensus – den version som ger resenären bästa möjliga information för att kunna bestämma sig för var man (i det här fallet) skall äta middag.

Nackdelen med denna metod är givetvis att vågade, utmanande, subjektiva eller kontroversiella bidrag får stryka på foten för mer balanserade inlägg. Det är emellertid helt OK, eftersom Wikivoyage inte är en nöjes- eller sagosida. Det är en reseguide, en referens som skall ge praktisk och sann information till en resenär. Det kanske inte bli en lika eldig sida som om den hade skrivits av en enda individ, men vi tror att den ändå kommer att innehålla värdefull, läsbar och korrekt reseinformation.

Wikikod[Redigera]

Standardkoden på internet är HTML. Den tenderar att vara ganska mångordig och det kan vara svårt att hitta vad i artikeln som faktiskt är ren text och inte en massa formateringsanvisningar. Det är inte bra, eftersom den relativa svårigheten gör att folk inte vill redigera sidan om de kan slippa.

Av den här anledningen använder de flesta wikibaserade siter sig av en egen kod, Wikikod.

Det kan skilja lite från hemsida till hemsida, men i grund och botten är det en samling enkla regler för hur ett sida skall formateras. Med hjälp av wikikoden kan man till exempel kursivera text genom att sätta två apostrofer ('') före och efter ordet/texten som skall kursiveras.

Det här kan vara ganbska frustrerande för de som har erfarenhet av HTML, men det är egentligren ganska användbart när man väl lärt sig använda det. Det gör också det enklare för alla, inte bara för datanördar, att bidra till Wikivoyage.

En annan nackdel med wikikod är att den inte är lika avancerad som HTML och att man följaktligen inte kan göra lika mycket med wikikod som man kan med HTML. Anledningen till detta är att man medvetet valt att göra så eftersom man vill betona innehåll framför format – det vill säga, det som är viktigt är den information som finns i en reseguide, inte hur den presenteras. HTML kan visserligen användas till viss del på Wikivoyage eftersom programvaran medger det, men vi vill inte uppmuntra till dess användning. Återigen – skriv inte HTML!

Författarskap[Redigera]

Eftersom alla bidrar till alla artiklar finns det inte mycket av "författarskap" i wikivärlden. Därför undviker vi så långt möjligt att använda personliga pronomen ("Jag", "vi", "mig", "du", "ni" och så vidare) och/eller personliga åsikter som "Jag tycker...", "Enligt min åsikt...", "När jag var i Beijing förra året...", etc.

Märkligt nog blir resultatet av flera personers bidrag till samma text ofta bättre än vad man kanske skulle kunna tro. Det märkliga med detta är att det (vanligtvis) inte är en persons förtjänst, utan tack vare flera personers samarbete.

Detta betyder nu en gång inte att enskilda personer inte kan mötas med respekt och få ett gott rykte på sidan. Vi är tacksamma för alla bidrag som ges, men ju mer någon bidrar med bra information och ju mer någon deltar i debatten, desto mer känd blir personen och därmed får denne även ett gott rykte. Den som gör ett exceptionellt gott arbete genom att till exempel skriva, redigera, formatera och/eller illustrera, desto bättre blir givetvis dessas rykte och andra användare kommer automatiskt att lyssna till vad de har att säga. Men sitt rykte till trots äger de inte någon del av Wikivoyage och de kan heller inte förhindra att någon annan vill bidra till siten. Det blir en situation där alla vinner.

Ägarskap[Redigera]

En annan del av wikitekniken är att ägarskapet delas. För att detta skall kunna fungera använder vi oss av en upphovsrätt som kallas för copyleft.

Varje bidragsgivare, när de lämnar någon form av bidrag till hemsidan, går automatiskt på att allt de gör licensieras enligt en licens som skrivits av företaget Creative Commons. Den efterföljande bidragsgivaren som redigerar någons arbete skapar då något som kallas för derivative work, alltså en ny version baserad på en tidigare och som de i sin tur äger upphovsrätten till. Så fortsätter det från bidragsgivare till bidragsgivare som i sin tur licensierar det till allmänheten, hela tiden med samma licens. Har man en gång skrivit något på Wikivoyage som följaktligen automatiskt licensierats enligt copyleft-licensen kan man inte ta tillbaka det om man inte vill att någon annan skall redigera det. Alla äger allt.

Licensen är alltså mycket liberal – det medger att vem som helst kan kopiera, trycka och distribuera innehållet på Wikivoyage på det sätt man finner för gott. Enda regeln är att man skall se till att tidigare bidragsgivare attribueras (namnges) och att det arbete man själv lägger ned licensieras på samma sätt. Man kan alltså inte hindra någonfrån att kopiera, trycka och distribuera innehållet på Wikivoyage på samma sätt som man själv gjorde.

I teorin innebär detta att den senaste bidragsgivaren i en artikel "äger" artikeln så som den ser ut just då. Alla äger Wikivoyage-artiklar på samma sätt – de kan göra i princip samma sak som en "ägare" skulle kunna göra med sitt material.

I praktiken har vi alla någon form av äganderättskänsla för Wikivoyage. Wikiresenärerna lägger ner en massa arbete på sidan i syfte att göra det till en bättre reseguide. Därför skall vi alla vara stolta äver vårt gemensamma arbete och för den del vi har i arbetet.

Externa länkar[Redigera]