Hoppa till innehållet

Wikivoyage:Redigeringskrig

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

Redigeringskrig, den situation som uppstår när två eller fler skribenter fortlöpande ändrar och återställer varandras ändringar för att få igenom sin åsikt. Skribent A kan t.ex. skriva:

Den bästa baren i Stockholm är Sturehof.

Skribent B ändrar artikellydelsen till:

Den bästa baren i Stockholm är Sky Bar.

Skribent A ändrar tillbaka till Sturehof. Skribent B ändrar till Sky Bar igen. Sedan fortsätter det på samma sätt som man kan höra småbarn skrika åt varann; "Det är jag visst!" "Det är du inte!" "Nehej!" "Joho!"

Redigeringskrig är oftast inte bra. De orsakar onödiga konfliktsituationer och får många användare att tappa koncentrationen på vad vi egentligen är här för. Emellertid kan det hända att ett redigeringskrig sätter fingret på en viktig fråga, t.ex. hur en policy skall tolkas eller hur en artikel skall utformas. Än så länge har det inte varit många redigeringskrig på svenska Wikivoyage, men efterhand som siten växer och attraherar fler skribenter lär sådana situationer uppstå.


Vad gör jag?[Redigera]

Om man upptäcker att man håller på att råka in i ett redigeringskrig kan effekten minskas såhär:

  • Tag ett steg tillbaka. Det är inte nödvändigt att just din personliga åsikt är det som resenären måste veta just nu för att deras utekväll skall bli lyckad. Gå tillbaka till sidan efter ett dygn och efter en tids eftertanke.
  • Använd artikelns diskussionssida för att nå konsensus. Det är det sidorna är till för. Förklara varför du är av en viss åsikt och förklara varför du gjorde ändringen. Tala om att du vill försöka hitta en väg ut ur redigeringskriget.
  • Tänk efter. Är du säker på att resenären kommer i första hand? Hur mycket av dina handlingar görs med Project:Skriv från en neutral synvinkel för ögonen och hur mycket gör du av ren princip?
  • Kan det finnas en gyllene medelväg att gå? Måste ni verkligen slåss om vilken bar som är bäst? Kan vi inte lägga till båda barerna utan att samtidigt ge ett alltför partiskt omdöme? Tänk på att resenären som skall använda Wikivoyage kanske tycker att båda ställena visar sig vara riktiga bottennapp!
  • Är det en större fråga? Kom ihåg möjligheten att diskutera problemet i resenärspuben. Givetvis handlar det då inte om att samla plus eller minus för den ena eller andra baren, utan för att förska komma underfund med hur man bäst beskriver barscenen i Stockholm. Alla resenärer är faktiskt inte intresserade av samma sak som ni.
  • Ge dig. Är det verkligen ditt jobb att se till att din kontrahent inser att h*n har fel? Om personen ifråga nu hävdar att just Sturehof är bäst kan h'n ju få tro det, eftersom du ändå inte skulle gå dit om du själv besökte Stockholm. Förr eller senare råkar personen ifråga ut för någon annan användare som i likhet med du själv inte är av samma åsikt.

Allvarliga redigeringskrig[Redigera]

Kom ihåg att vi tror på idén med wikitekniken och att en fri site är bäst. Om två användare inte kan reda ut sina problem sinsemellan eller via resenärspuben, ja då har vi misslyckats. En viktig del av det som gör Wikivoyage så kraftfullt är att vi tror på att reda upp saker och ting med en gångm utan att behöva eskalera problemet upp till administratörer, byråkrater och liknande.

Med det i minnet skall man emellertid komma ihåg att om ett redigeringskrig har blivit såpass allvarligt att de båda sidorna inte kan komma överens och att ärendet är så viktigt att det är värt att begränsa det fria tillträdet så kan en administratör utlysa ett tillfälligt "eld upphör". Detta sker genom att skrivskydda sidan så att inga redigeringar kan ske ínnan parterna kommit överens.

I dagsläget finns det mycket få skrivskyddade sidor på Wikivoyage. Detta gör att den första gången man skrivskyddar en sida blir kritisk, eftersom det lätt kan medföra en andra och en tredje gång, etc. Det kan få oss att hamna i en situation där skribenterna förväntar sig att administratörerna skall gå in som enväldiga domare och tala om för alla vad som gäller. Vi vill inte hamna i den situationen, så därför arbetar vi för att inte göra det.

Du kan kontakta en administratör och be denne att skrivaskydda sidan, men det betyder inte att de lyder dig och gör det. Alla andra sätt att lösa konflikten måste vara uttömda och det måste ha gått såpass lång tid att det är mer eller mindre uppenbart att det inte går att lösa på annat sätt. Ingen gillar skvallerbyttor, så innan du kontaktar en administratör måste du vara helt säker på att problemet är värt en låsning.

Vapenvila[Redigera]

Under tiden för eld upphör bör kontrahenterna försöka komma överens om en helt ny version som båda kan godta. Detta kan till exempel göras på en underdiskussionssida, t.ex. Stockholm/Bästa baren. När man nått konsensus kan man be en administratör låsa upp sidan igen.