Wikivoyage:Skrivskydd

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

Med skrivskydd förstås den metod som används för att förhindra användarnas redigering av en sida. Det finns flera anledningar till varför en sida kan vara skrivskyddad,se nedan.

Riktlinjer för skrivskydd[Redigera]

Generellt sett skall alla sidor kunna redigeras av alla användare. Riktlinjerna för skrivskydd är:

 • Skrivskydd är en sista utväg
 • Sidor bör endast skrivskyddas när det är absolut nödvändigt och när det inte finns någon annan, mildare, lösning på problemet.
 • Alla förslag till lösning enligt Project:Hur man hanterar oönskad redigering skall ha prövats först.
 • Endast om man gör bedömningen att inga andra lösningar än skrivskydd hjälper bör sidan skyddas. Även i detta fall bör sidan endast skyddas om det är absolut önskvärt att sidan aldrig mer kommer att ändras.
 • Åtgärden att skrivskydda en sida skall alltid diskuteras, förslagsvis på artikelns diskussionssida.

Skäl för skrivskydd[Redigera]

 • Sidan innehåller information som inte får ändras, t.ex. text på specialsidor
 • Sidan innehåller information som inte får ändras av juridiska orsaker, t.ex. sidor med frågor som rör Wikivoyages drift.
 • Sidan innehåller automatiskt genererad information.
 • Sidan har blivit föremål för oönskad redigering, t.ex. allvarligt redigeringskrig och alla andra försök att lösa problemet har inte lyckats. Om en administratör själv är part i redigeringskriget får man inte låsa sidan utan skall be en annan administratör att göra detta.
 • Sidan utgör en säkerhetsrisk för Wikivoyage. programvaran MediaWiki är i sig stabil nog för att stå emot enkla attacker genom WIki-redigeringsmöjligheten, men om det visar sig att så inte är fallet bör administratörerna skydda sidan.
 • Sidan är utsatt för omfattade och upprepat sabotage. Sidan kan då skyddas tills användaren kommer till insikt, drar vidare eller blir blockerade.

Wikivoyages administratörer kan skrivskydda och låsa upp sidor. De skall därvid följa manual för administratörer och vad som sägs i den här artikeln. Skrivskyddade sidor förtecknas automatiskt i lista över skyddade sidor. Anledningen till skrivskyddet skall framgå av artikelns diskussionssida. Administratörer kan skrivskydda en sida närhelst de anser att detta är befogat. De förväntas därvid använda sitt goda omdöme och att föredra att hålla sidan öppen framför att låsa den.

Rutin för skrivskydd och upplåsning[Redigera]

Innan eller omedelbart efter en administratör skall skrivskydda/skrivskyddat sidan skall detta framgå av artikelns diskussionssida. Av noteringen skall orsaken framgå. Om andra användare önskar kommentera skrivskyddet kan detta göras på samma sida. Det är emellertid inte rätt plats att diskutera redigeringskrig i största allmänhet. Sådana diskussioner görs i resenärspuben. Om anledningen till skrivskyddet inte finns med i listan ovan skall administratören kunna presentera en vattentät anledning till detta. En skrivskyddad sida skall låsas upp så snart anses rimligt möjligt. Åtgärden skall noteras på diskussionssidan.