Wikivoyage:Varför inte GFDL används på Wikivoyage

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

Vissa wikiprojekt med öppet innehåll använder sig av GNU Free Documentation License (GFDL). Vad gäller Wikivoyage passar inte denna licens våra uppsatta mål, och därför används en annan licensform här.

GFDL utvecklades för att kunna skapa fria programvarumanualer, läroböcker och andra former av referensmaterial. GFDL innehåller en del tunga krav vad gäller distributionen av innehållet. Till exempel måste GFDL-licensen medfölja, liksom en versionshistorik. Vill man göra fler än 100 kopior av materialet, ska ett källdokument tillföras.

Wikivoyage är tänkt att användas på ett annat sätt. Kanske är man bara intresserad av en enda artikel, av den anledningen att man ska besöka ett resmål som finns upptaget i Wikivoyage. Vi vill att en sådan person ska kunna kopiera upp vår artikel till sina kamrater utan att behöva bilägga tio sidor licenstext och en eller flera CD-skivor med versionshistorik.

Man kan också tänka sig att ett antal mindre "serviceenheter" skulle vilja kopiera, distribuera eller förvara ett antal kopior av en eller flera Wikivoyagedokument:

  • Turist- och informationskontor
  • Hotell och vandrarhem
  • Hjälpsamma resenärer
  • Lärare
  • Universitet och högskolor som erbjuder utbytesprogram

Att bekymra dessa med förbehåll som egentligen är menade för programvarudokumentation och läroböcker skulle innebära att de tvingas att antingen ignorera licensen helt, eller helt enkelt inte använda Wikivoyage.

GFDL fungerar utmärkt i wikisammanhang, där versionshistoriken hela tiden finns i bakgrunden och där man endast är ett klick ifrån licensdokumentet, men vi vill att våra artiklar även ska kunna användas utanför wikigemenskapen.

Vårt alternativ till GFDL[Redigera]

Den licens vi valt kallas Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Denna licens kräver inte lika mycket av användaren. Innehållet är fritt och skyddat från missbruk genom att det någonstans på dokumentet anges vilken licens dokumentet kan hanteras under, samt en länk till licensdokumentet.

Myntets baksida är att vi på Wikivoyage inte kan använda oss av material hämtat direkt från Wikipedia om det endast är licensierat enligt GFDL, eftersom ett av licenskraven under GFDL är att användaren inte får byta licens för innehållet, om man själv inte är copyrightinnehavare. Du kan givetvis också kontakta upphovsrättshavaren och be om tillstånd att använda innehållet under CC-licensen på Wikivoyage. Under 2009 bytte Wikipedia emellertid licens till Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0, vilket gör att Wikipediabidrag licensierade under denna licens alltså kan användas på Wikivoyage.

Andra alternativ[Redigera]

Om du tycker att allt annat än GFDL är oacceptabelt, finns det olika tillvägagångssätt:

  • Du kan kontakta Free Software Foundation (FSF), som författat GFDL, och Creative Commons, och påtala att interkompatibiliteten mellan licenserna skapar problem för dig.
  • Du kan licensiera ditt arbete under båda licenserna. Detta kan dock innebära vissa problem för användarna, och kräver ytterligare fokusering på licenstexter än vad som egentligen är nödvändigt.
  • Slutligen kan du välja att alls inte bidra till Wikivoyage, vilket vi i så fall beklagar. Vi hoppas att du i stället väljer att bidra i andra wikisammanhang!