Wikivoyage:Dubbel licens

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

För att underlätta för användare att samarbeta och för att hålla deras bidrag för alla att använda är Wikivoyages innehåll släppt under en copyleft-licens som heter Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0, ibland även kallad för by-sa-licens eller Creative Commons. En liknande licens, GNU Free Documentation License (eller GFDL), används av andra wikis med fritt innehåll. Wikivoyage använder inte GFDL, se Varför inte GFDL används på Wikivoyage.

En del skribenter kan vilja släppa sitt arbete under ytterligare licens (-er), förutom Creative Commons, t.ex. i syfte att göra materialet tillgängligt för andra siter. Detta kallas för dubbel licens. Den här sidan beskriver hur man ger sitt arbete dubbel licens och dessutom hur man undviker att råka ut för de fallgropar som dubbel licens medför. Informationen är till för de användare som önskar släppa sina arbeten under dubbel licens och för de användare som vill redigera sådana arbeten.

OBS: Skribenterna i denna artikel är inte jurister eller på annat sätt kvalificerade att ge dig juridisk rådgivning. Om du är i behov av sådan information, ta kontakt med en upphovsrättsjurist.

Fördelarna med dubbel licens[Redigera]

  • Man kan ha personliga skäl till varför man vill använda GFDL eller andra licenser
  • Dubbel licens medger att samma material kan delas fritt mellan olika projekt som är baserade på olika, inkompatibla licenser. Skaparen av originalversionen kan ladda upp sitt arbete under olika licenser, men för att uppdateringar skall kunna flyta fritt mellan projekten är dubbel licens av nöden.

Begränsningar med dubbel licens[Redigera]

Det största problemet med dubbel licens är att det kan förvirra läsare, distributörer och andra bidragsgivare. Det gör att de måste gå till sidor som denna för att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter de har. Eftersom det kan skapa sådan förvirring kan det också försvåra för oss att gemensamt arbeta på artiklar, ett samarbete som är ett av huvudskälen till att vi har en copyleft-licens.

Hur dubbel licens fungerar[Redigera]

Nedanastående text beskriver hur dubbel licens fungerar. Innehållet är hämtat från beskrivningen av GFDL, men mycket av det som sägs går att applicera även på den licens Wikivoyage använder sig av.

  1. Det står upphovsmannen till ett arbete (d.v.s. originalförfattaren till en artikel, bild eller annan mediefil på Wikivoyage) fritt att släppa sitt arbete under Creative Commons-licensen och/eller någon annan licens, t.ex. GFDL.
  2. En person som ändrar i arbetet (d.v.s. på något sätt redigerar en artikel, bild el.dyl.) måste välja minst en av licenserna, eller bägge - antingen GFDL eller Creative Commons eller bägge. Om en användare väljer att licensiera en ändring under GFDL kan, på grund av begränsningar i Wikivoyages programvara, det arbetet inte laddas upp på Wikivoyage. Vi har ännu inte någon metod att skilja av det innehåll som inte är licensierat under Creative Commons. Om behov uppstår finns det möjlighet att det kan läggas till, men det finns ännu inte tillgängligt. Om en användare redigerar och sparar en artikel på Wikivoyage så är den endast licensierad under Creative Commons, såvida inte annat anges.
  3. När ett arbete redigerats av en annan användare som inte vill licensiera det dubbelt, är arbetet att anse som licensierat endast enligt Creative Commons. Ingen kan då, inte ens upphovsmannen, skapa ett redigerat arbete under dubbel licens.

Sammanfattning: ett arbete kan bara ges dubbel licens på Wikivoyage om endast en person har arbetat med verket och om alla följande skribenter också accepterat dubbel licens.

Hur man ger sina Wikivoyage-bidrag dubbel licens[Redigera]

Dubbel licens är alltid upphovsmannens val. Man kan heller inte förvänta sig att andra användare laddar upp sina verk under dubbel licens.

Om man är upphovsman till en artikel på Wikivoyage och ingen annan har redigerat den så kan man ge den dubbel licens. Lägg då in följande information på artikelns diskussionssida (ge inlägget rubriken "Dubbel licens"):

''Alla bidrag till Wikivoyage är att betrakta som utgivna under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0-licensen. Upphovsmannen till detta verk har också gett sitt medgivande till att innehållet används under en annan licens. Se [[Project:Dubbel licens]].
Enligt vad som sägs i GNU Free Documentation License, Version 1.2 eller senare, är det tillåtet att kopiera, distribuera och/eller modifiera denna artikel. Läs mer på [[Project:Hela texten till GNU Free Documentation License, Version 1.2]].

I det ögonblick en annan användare redigerar artikeln utan att uttryckligen ge den dubbel licens, till exempel genom en notering på användarsidan, så är artikeln inte längre licensierad enligt GFDL. Det är ditt ansvar att se till att den senaste versionen enligt GFDL finns tillgänglig, t.ex. genom en länk.

Hur man ger befintliga guider dubbel licens[Redigera]

Man får inte ge en guide dubbel licens om den tidigare redigerats av andra användare som inte givit den dubbel licens. Har den blivit licensierad under GFDL och cc-by-sa 3.0 kan man ge den dubbel licens, men bara de nyssnämnda licenserna. Det är emellertid inte helt klart om man kan ge bidraget dubbel licens med andra kombinationer än de nyssnämnda.

Om man vill ge tillstånd till att ett bidrag skall ha dubbel licens, gör då en notering om detta på artikelns diskussionssida. Om så inte sker kan och ska andra användare förutsätta att artikeln dubbellicensierats av misstag och ta bort licensmarkeringen.

Hur man redigerar en artikel med dubbel licens[Redigera]

Om man redigerar en artikel eller en bild med dubbel licens skall man se till att licenstexten (se ovan) på användarsidan ändras på ett sådant sätt att det klart framgår att endast den/de äldre versionen/-erna har dubbel licens. Använd gärna mallen "arbete pågår" (se Project:Mallar).

Alla bidrag till Wikivoyage är att betrakta som utgivna under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0-licensen. Äldre versioner av detta dokument har också varit tillgängliga under GNU Free Documentation License, Version 1.2 (GFDL). Den senaste versionen licensierad enligt GFDL finns på [1]. Se Project:Dubbel licens för mer information.

Ovanstående gör man av artighet mot upphovsmannen som gav sitt arbete dubbel licens. Man kan också radera inlägget om dubbel licens, men man får inte glömma att fylla i "Sammanfattning"-fältet med information om vad man gör.

Dubbel licens för bilder och andra media[Redigera]

Samma regler gäller för bilder såväl som för andra media. Bilder är emellertid oftast inte redigerade av flera användare och den nuvarande versionen av Wikivoyage är inte helt optimerad för hantering av bildversioner.

Om man vill ge dubbel licens till bilder eller andra media, så att de kan användas på andra Wikivoyage och liknande project, bör man fundera på om man vill ladda upp bilden på Wikimedia Commons. Man måste då lägga in båda licenserna då bilden laddas upp (se nedan). Gör därefter en hänvisning till Wikimedia från Wikivoyage.