Wikivoyage:Välkomna, Wikiresenärer

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
”Demokrati är värsta regeringsformen – med undantag för alla andra former som har prövats från tid till annan.” – Winston Churchill i ett tal till underhuset, 11 november 1947

Välkommen till Wikivoyage! Den här artikeln är skriven speciellt för dig som redan är bekant med Wikitravel – en annan fri reseguide. Wikivoyage uppstod ur Wikitravel och därför kommer du att känna igen dig i detta projekt. Du kan garanterat bortse från den allämnna introduktionen för nybörjare. Trots det finns det några strukturella skillnader gentemot Wikitravel och som kort presenteras här.

Ägarskap[Redigera]

Under lång tid ägdes alla språkversioner av Wikitravel av två privatpersoner, Evan Prodroumou och Michele Ann Jenkins. År 2006 togs ägarskapet över av Internet Brands, ett amerikanskt reklamföretag som även svarade för finansieringen.

Wikivoyages språkversioner och servrar finansieras av den juridiska personen och föreningen Wikivoyage. Intäkterna kommer från medlemsavgifter och från privata donationer. Därför tillhör inte servrarna, språkversionerna eller domänen en privatperson eller ett företag, utan till oss, föreningens medlemmar. Därför har också alla wikiresenärer i realiteten samma rättigheter till alla beslut och inte bara rent redaktionellt.

Skall man vara riktigt noggrann är det kanske inte helt sant; det finns två olika sorters wikiresenärer: författare och medlemmar.

Konsensus eller röstning[Redigera]

Wikitravels uttalade samarbetsform innebar konsensus för allt artikelinnehåll. Du har säkert en uppfattning om huruvida detta fungerar. På Wikivoyage är vi emellertid övertygade om att vissa frågor helt enkelt inte kan nås genom konsenus och i de fallen anser vi att det är lämpligt att rösta om saken och följa majoritetens önskemål. Läs mer om detta i vår beslutspolicy.

Det finns ingen chef[Redigera]

Wikitravel har ingen chef, något som återspeglas i deras metaartiklar. Det finns emellertid en subtil skillnad mellan Wikitravels redaktionella och administrativa beslut. Ägarna till servrarna och språkversionerna har reserverat sig angående de administrativa frågorna till vilka de anser sig ha tolkningsföreträde. Om denna skillnad visar sig lönsam återstår att se.

Wikivoyage ägs av en juridisk person / förening som måste följa stadgeenliga beslut. Det högsta beslutsfattande organet är årsmötet. Wikiresenärer kan bli medlemmar i föreningen och delta i omröstningar om organisationens framtid. Det behöver dock inte gälla enbart redaktionella frågor, utan allt som kan behöva beslutas inom projektet Wikivoyage. Beslut om nya programvaruapplikationer, webbhotell, nya språkversioner, server- och wikiadministratörer eller projektets finansiering kan vara typiska sådana frågor.

Beslut som är rent redaktionella fattas vanligen av den aktuella språkversionens bidragsgivare, inte av årsmötet. I detta fall kan alla bidragsgivare delta i omröstningar, inte bara föreningens medlemmar.

Dumpar[Redigera]

Vi tillhandahåller såväl XML-dumpar och offlineversioner.

Några mindre skillnader[Redigera]

  • Den nya underrubriken ″Referenser″ i artikelmallarna. Här kan man ta med referenser till reselitteratur, tryckta reseguider och kartkällor.
  • Single sign-on. Det finns bara en användarkatalog för alla våra språkversioner. Är du till exempel inloggad på Wikivoyage General är du automatiskt inloggad på alla andra Wikivoyage-siter.
  • Shared: Det finns bara en lagringsplats för illustrationer. Det som laddas upp där är tillgängligt för alla språkversioner.
  • Ämnesområden, Portaler, Nyheter: Det finns separata namnrymder för reserelaterade ämnesområden, portaler och nyheter.

Artikelimport från Wikitravel[Redigera]

Då Wikivoyage bildades importerades alla tyskspråkiga reseguider från Wikitravel, men sedan dess skapas nya artiklar i alla nya språkversioner. Lusten att hämta mer material från Wikitravel kommer att återkomma igen och igen och eftersom Wikivoyage och Wikitravel arbetar med samma upphovsrättslicens är detta fullt möjligt. Det är emellertid förbjudet att göra detta genom att ″klippa och klistra″! Metasidan att importera från andra wikisiter förklarar hur det måste gå till.

Bekant mötesplats under nytt namn[Redigera]

Vår resenärspub kallas Salongen.