Hoppa till innehållet

Wikivoyage:Att fatta beslut

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

Konsensus[Redigera]

Vi försöker att nå beslut genom diskussioner som förhoppningsvis leder fram till konsensus. Om kontroversiella frågor uppstår är det viktigt att beskriva frågan noga och om möjligt bryta ned den i mindre underliggande frågor.

Om en diskussion har pågått under minst en vecka och inte når något tydligt beslut kan alla registrerade användare som deltar i diskussionen begära en period på 14 dagar inom vilken ett beslut med konsensus måste tas. När man når slutdatumet måste de frågor och ämnen som diskussionen handlar om beskrivas tydligt ännu en gång.

Om åtminstone en tredjedel av de registrerade användarna som deltar i diskussionen är överens, och inga registrerade användare uttrycker motsatsen, räknas beslutet som fastställt.

Omröstning[Redigera]

Om konsensus inte kan nås i en specifik fråga tas den upp till omröstning. För att göra det ska en administratör som, om möjligt, är neutral i frågan skapa en ny fråga med prefixet Omröstning:, där frågan och det förslag som ska röstas kring presenteras, och är ansvarig för omröstningen. På samma gång som länken placeras på omröstningslistan ska ett meddelande om detta läggas i Salongen. Den ansvarige administratören fastställer datum och tid för omröstningsperioden, både start- och sluttid. Detta skrivs också ut på omröstningssidan.

Ett minimum om en vecka och ett maximum om två veckor måste finnas mellan skapandet/presentationen av omröstningen och inledningen av själva omröstningen. Under denna period kan alla registrerade användare få möjlighet att komma med fler förslag på omröstningssidan.

Perioden mellan start och slut på omröstningen måste omfatta minst en vecka och max fyra veckor. Då omröstningsperioden startar skrivskyddas omröstningssidan för fortsatt redigering. Vid samma tillfälle skapar administratören en ny omröstningsdel på den relevanta diskussionssidan. Undersidor ska tydligt markeras för varje förslag som det röstas kring.

Det bästa är att administratören, efter att omröstningen avslutats, räknar rösterna och meddelar resultatet på omröstningssidan. Om resultatet är att ett beslut inte kan tas måste en påföljande omröstning hållas.

Rösträtt[Redigera]

Alla registrerade användare som har gjort minst 50 bidrag har rätt att rösta. Kontroll görs automatiskt. Om du inte kan ändra omröstningssidan har du heller inte rätt att rösta. Alla användare med rösträtt har en röst och måste välja ett av alternativen. En användare röstar genom att signera med ~~~~ i den relevanta sektionen. Om en användare röstar mer än en gång, eller inte röstar på ett tydligt sätt, är rösten ogiltig.