Wikivoyage:Upphovsrättsstridig redistribution

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

Upphovsrättsstridig redistribution är användandet av Wikivoyages innehåll utan att följa de regler som stipuleras i Wikivoyages copyleftlicens.

Varför det inte är bra[Redigera]

  • Upphovsrättsstridig redistribution är inte i enlighet med tanken med öppet innehåll. De som läser ickelicensierad text eller ser sådana bilder vet inte vem som skrev det, att de faktiskt har rätt att använda sig av källan, vet inte att innehållet kommer från Wikivoyage och kam följaktligen inte bidra med det de vet.
  • Upphovsrättsstridig redistribution bryter mot upphovsmännens upphovsrätt. De har en gång i tiden gått med på att licensiera sitt material under upphovsrättslicensen Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 [1] och en sådan upphovsrättsinnehavare kan stämma den som bryter mot detta för upphovsrättsbrott.

Att göra[Redigera]

Upphovsrättsstridig redistribution kan åtgärdas genom att kontakta den som distribuerat innehållet och på ett artigt och korrekt sätt påpeka vad de är skyldia att göra enligt upphovsrättstexten. Genom att ge länken till sidan Project:Redistribution kan man på ett bra sätt visa vad de måste göra och hur. De flesta har inget emot att då göra som man ber, förutsatt att de får en vänlig påpekan.

Gränsfall eller oklara fall, den som inte svarar på kontaktförsök eller som vägrar efterkomma önskemålet ska omnämnas på diskussionssidan Wikivoyage talk:Non-compliant redistribution.

Se även[Redigera]