Wikivoyage:Redistribution

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikivoyages innehåll är licensierat enligt vår copyleft-licens. Detta betyder att man kan och får modifiera och redistribuera det på vilket sätt som helst, så länge som några grundläggande riktlinjer följs.

Om licensen[Redigera]

Vår upphovsrättslicens, Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 [1], har tre grundläggande krav på den som väljer att redistribuera innehåll från Wikivoyage:

  • Man måste ange vem som författat originalinnehållet, det vill säga attribuera
  • Man måste se till att det material som producerats med hjälp av Wikivoyageinnehållet licensieras enligt samma licens
  • Man måste tala om att läsare och/eller andra användare att materialet är licensierat enlifr vår copyleft-licens.

Nedan följer vår tolkning av licenstexten. Vi är inte jurister och kan därför inte ge juridisk vägledning.

Attribution[Redigera]

Man kan ange författarna av originalinnehållet efter deras riktiga namn eller deras användarnamn på Wikivoyage. För den som bidragit anonymt till Wikivoyage och därför bara kan identifieras med hjälp av en IP-adress, anger man lämpligen bara "Anonym" eller "Anonym bidragsgivare till Wikivoyage". Man behöver inte räkna upp namnet/namnen mer än en gång.

Längst ner på varje Wikivoyagesida finns en lista över de som bidragit till artikeln ifråga. Den listan räcker till för attribution.

Varje Wikivoyageartikel har också en HTML-länk av metatyp som går till en RDF-fil som innehåller författarnamnen. Detta kan vara enklare att använda i vissa fall.

Bidragshistoriken för bilder finns på respektive bildsida.

ShareAlike[Redigera]

Allt material som skapas med Wikivoyage som grund måste också licensieras enligt licenstexten i Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Med sådant material förstås till exempel en hemsida som helt och hållet eller till största delen grundas på innehållet på Wikivoyage. Att inkludera en Wikivoyage-artikel i en komplett hemsida med annat innehåll förutsätter emellertid inte att hela hemsidan måste omlicensieras enligt vår licens, bara den sida/text som berörs av Wikivoyage-artikeln.

Till exempel är en modifierad version av en bild sådant som måste licensieras. En hemsida eller annan typ av presentation som inkluderar den modifierade bilden behöver inte licensieras.

Observera![Redigera]

Man måste tillhandahålla en länk (se ovan under "Om licensen") till licensen Attribution-ShareAlike för att göra läsarna uppmärksamma på deras rätt till texten eller bilden. Det räcker med licensens weblänk (URL).

Tips[Redigera]

Nedan återfinns ytterligare anvisningar om hur man kan redistribuera innehåll från Wikivoyage:

  • wikivoyage.org är en tjänst för att skapa och rediskera reseguider. Vi kan inte tillhandahålla bandbredd eller andra tillmötesgå andra tekniska krav än de som är direkt avsedda för tjänsten. Därför vill vi undvika att tillhandahålla filer eller artiklar om de ligger som ramar eller på annat sätt är inbäddade i andra sidor.
  • Om man skapar en spegelsida kan det vara en god idé att lägga en länk på vår sida Project:Spegelsidor.
  • Det finns en maillista för meddelanden och Wikivoyagenyheter. Det är en begränsad och modererad lista som i normalfallet inte skickar ut fler än högst ett mail per vecka. Om man redistribuerar omfattande mängder av material från Wikivoyage kan det vara en bra idé att vara med på denna lista. Skicka i så fall ett e-brev till majordomo@wikivoyage.org och sätt "Subscribe announcements" som ärendemening.

Länka tillbaka[Redigera]

Wikivoyages artiklar skrivs, redigeras och illustreras av våra läsare. Kvaliteten blir ännu högre om amvändarna kan rätta faktafel, stavfel eller på annat sätt förbättra artiklarna.

Av denna anledning ber vi att du länkar till originalartikeln på Wikivoyage så att dina läsare kan uppdatera och förbättra den. Detta är emellertid bara ett önskemål; det är inte en del av licenstexten. Endast en länk till Wikivoyage är emellertid inte en ersättning för att följa vad som sägs i licensen.

XML[Redigera]

Vi stödjer återanvändning av hemsideinnehållet för en mängd syften, till exempel kreativa och akademiska ändamål. För att vi ska skydda och upprätthålla Wikivoyages rykte om att ha ett innehåll med hög kvalitet och för att undvika sådan användning som skulle kunna påverka varumärket Wikivoyage, förbehåller vi oss rätten att lämna ut databasdumpar från fall till fall. För att begära en databasdump (XML), vänligen börja med att skicka ett e-mail till xml-data-request@wikivoyage.org, vari du anger syftet med databasdumpen.

Se även[Redigera]