Wikivoyage:Navigeringsträd

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

Wikivoyage har ett sätt att visa menyer för navigeringsträd under titeln på en artikelsida. Navigeringsträdet visar vilket land och region en viss plats tillhör. Detta kan göra det enklare att navigera på Wikivoyage och hitta större och/eller närliggande destinationer. Den här sidan visar hur man lägger till ett navigeringsträd på en sida.

Mall:IsPartOf[Redigera]

För att lägga till ett navigeringsträd måste man först specificera vilken närmast högre nivå som platsen tillhör. På detta sätt är alltså Nybro en stad i Småland.

För att tala om att "en plats befinner sig på en annan plats" lägger man in mallen IsPartOf på sidan, tillsammans med namnet på den närmast större platsen. För Nybro blir det då:

{{IsPartOf|Småland}}

Observera[Redigera]

  • Formen för mallen "IsPartOf" måste vara i URL-format. Detta betyder att mellanslag måste ersättas med understreck "_" och att icke-URL-tecken som t.ex. parenteser måste ersättas. Det enklaste sättet att göra detta är att kopiera namnet från webbläsarens adressrad.
  • Om det finns två "IsPartOf"-rader använder koden den undre.

' Man behöver bara specificera den första övre nivån. Småland ligger i Sverige men man behöver inte lägga till till sidan eftersom Sverige-sidan redan är märkt på motsvarande sätt: {{IsPartOf|Sverige}}

  • Uppdateringen är inte helt synkroniserad med Wikivoyages cache. Om man ändrar en plats på högre nivå, d.v.s. en nivå som påverkar många undernivåer, visar sig inte ändringen automatiskt. Detta görs genom att man i den aktuella sidans adressfält lägger till "&action=purge". För den här sidan skulle det se ut så här: http://sv.wikivoyage.org/w/index.php?title=Wikivoyage:Navigeringstr%C3%A4d&action=purge.
  • Förgreningssidor visas inte om inte två nivåer i hierarkin har samma namn (se till exempel London).