Mall:IsPartOf

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.


Denna mall innehåller RDF-kod för att visa att en viss plats är del av (is part of) en annan plats och som har en egen artikel. Programvaran som används på Wikivoyage använder den informationen för att bygga ett navigationsträd upptill på den aktuella sidan

Notera att detta endast skall användas i guider. Om man använder det på andra sidor får man visserligen ett navigeringsträd, men det ställer till det för annan programvara. Gör det alltså inte!

Den behövs inte för att bygga navigeringsträd på vissa typer av undersidor, till exempel olika distrikt, men skall användas i alla fall så att RDF-funktionen bibehålls.

Använd den genom att lägga till {{isPartOf|namnet på den överordnade sidan}} längst upp i varje guide. Namnet på den överordnade platsen behöver inte vara i URL-format, utan det går bra att använda platsnamnet rakt av.

Se även[Redigera]