Wikivoyage:Artikelmall parlör

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

Tänk på att det här är en mall för att skapa en parlör. Parlörer är till för att ge hjälp med grundläggande hjälp i ett språk.

För att snabbt infoga en tom parlörsmall så kopiera och klistra in parlörmallen i redigeringsrutan på den sida som du vill skapa.

Den text som nedan står skirven med kursiv stil är kommentarer om redigeringen som föreslår vad som ska finnas under de olika delarna. Du kommer få ta bort all den texten om du väljer att kopiera denna mall istället för den som nämns ovan.


Inledningen av parlören har inte någon rubrik. Här skriver du en sammanfattning om språket, ger en kort historia, berättar var det talas och hur många som talar det. Det kan också vara bra att nämna några svårigheter som språket kan ge svensktalande, till exempel artige respektiva familjära former, böjningar av ord mm. Det är att föredra att inte skriva om all grammtik utan bara ge några tips.

Uttalsguide[Redigera]

Här skriver du en komplett lista -- om möjligt -- av alfabetet eller symbolerna som finns i språket. För språk som använder tecken för hela stavelser eller ord -- som kinesiska och japanska -- kan du istället ge uttal för de vanligast förekommande tecknen överförda till latinska alfabetet.

Här följer en guide till det svenska alfabetet; tänk på att det inte alltid hjälper då det förklarar en del bokstäver med sig själv. Det här är bara ett exempel. Tänk på också på att det är uppdelat mellan vokaler, konsonanter och ljudsammansättningar; dessa fungerar för flera europeiska språk men fungerar inte alltid. Dela upp alfabetet på det sätt som respektive språk beskriver.

Vokaler[Redigera]

a
som 'a' i "tal" eller 'a' i "tall"
e
som 'e' i "ek" eller 'e' i "en"
i
som 'i' i "igelkott" eller 'i' i "inte"
o
som 'o' i "ok" eller 'o' i "och"
u
som 'u' i "hus" eller 'u' i "uggla"
y
som 'y' i "yta" eller 'y' i "yxa"
å
som 'å' i "åsna" eller 'å' i "åtta"
ä
som 'ä' i "äta" eller 'ä' i "äpple"
ö
som 'ö' i "över" eller 'ö' i "öppna"

Konsonanter[Redigera]

b
som 'b' i "bo"
c
som 'c' i "cykel" eller 'c' i "clown"
d
som 'd' i "docka"
f
som 'f' i "flaska"
g
som 'g' i "gå"
h
som 'h' i "hopp"
j
som 'j' i "jag"
k
som 'k' i "ko" eller 'k' i "kista"
l
som 'l' i "lag"
m
som 'm' i "mor"
n
som 'n' i "nos"
p
som 'p' i "piano"
q
som 'k' i "ko"
r
som 'r' i "rad"
s
som 's' i "segel"
t
som 't' i "topp"
v
som 'v' i "val"
w
som 'v' i "val"
x
som 'x' i "yxa"
y
som 'y' i "yxa" eller 'y' i "yta"
z
som 'z' i "zebra"

Vanliga ljudsammansättningar[Redigera]

sj
som 'sj' i "sju"
stj
som 'sj' i "sju"
skj
som 'sj' i "sju"
tj
som 'tj' i "tjugo"
kj
som 'tj' i "tjugo"
lj
som 'j' i "jag"
ng
som 'ng' i "kung"
gn
som 'gn' i "ugn"
nk
som 'nk' i "tänka"

Fraslista[Redigera]

En översikt över fraser kan skrivas här. Tänk på att fraserna nedan är kategoriserade i ordning efter hur viktiga de är och hur den resande kan behöva dem. Därför kommer transport före boende som i sin tur kommer före restauranger. Den här ordningen är vägledande men självklart inte allmängiltig.

Följande text är en parlör från svenska till engelska. När du skapar en parlör byter du helt enkelt ut det engelska ordet mot det ord som motsvarar svenskan på parlörens målspråk. Den tredje delen är en uttalsguide.

Grunderna[Redigera]

Vanliga skyltar

ÖPPEN
Open
STÄNGD
Closed
INGÅNG
Entrance
UTGÅNG
Exit
TRYCK
Push
DRAG
Pull
TOALETT
Toilet
MÄN
Men
KVINNOR
Women
FÖRBJUDET
Forbidden
Hej
Hello (HE-lloo)
Hej (mindre formellt)
Hi (hai)
Hur mår du?
How are you? (hau AA juu?)
Bra, tack.
Fine, thank you. (FAIN thengk juu)
Vad heter du?
What is your name? (wot is jåår neim)
Jag heter ______ .
My name is ______ . (mai neim is)
Trevligt att träffas.
Nice to meet you. (nais tuu MEET juu)
Tack
Thank you (thengk juu)
Varsågod
You're welcome (JÅÅR wel-kam)
Ja
Yes (jes)
Nej
No (noo)
Ursäkta mig
Excuse me (eks-kjuuz mii)
Förlåt
Excuse me (eks-kjuus mii) eller I'm sorry (aim so-rri)
Hej då
Goodbye (goud bai)
Hej då (mindre formellt)
Bye (bai)
Jag kan inte prata namn på språket [bra].
I can't speak English [well]. (ai KAANT spiik ING-lisj [wel])
Pratar du svenska?
Do you speak Swedish? (duu juu spiik SWII-disj?)
Pratar du engelska?
Do you speak English? (duu juu spiik ING-lisj?)
Finns det någon här som pratar engelska?
Is there someone here who speaks English? (iz dhäär SAM-oan heer huu spiiks ING-lisj?)
Hjälp!
Help! (help!)
Se upp!
Look out! (luk AUT!)
God morgon
Good morning. (goud MÅÅ-ning)
God kväll
Good evening. (goud IIV-ning)
God natt
Good night. (goud NAIT)
Jag förstår inte.
I don't understand. (ai dont an-der-STEND)
Var är toaletten?
Where is the toilet? (wäär IZ dhe toi-let)

Problem[Redigera]

Lämna mig i fred.
Leave me alone. (...)
Rör mig inte!
Don't touch me! (...)
Jag ringer polisen.
I'll call the police. (...)
Polis!
Police! (...)
Stopp! Tjuv!
Stop! Thief! (...)
Jag behöver din hjälp.
I need your help. (...)
Det är en nödsituation.
It's an emergency. (...)
Jag är vilse.
I'm lost. (...)
Jag har förlorat min väska.
I lost my bag. (...)
Jag har förlorat min plånbok.
I lost my wallet. (...)
Jag är sjuk.
I'm sick. (...)
Jag har skadat mig.
I've been injured. (...)
Jag behöver en doktor.
I need a doctor. (...)
Kan jag få låna din telefon?
Can I use your phone? (...)

Nummer[Redigera]

1
one (...)
2
two (...)
3
three (...)
4
four (...)
5
five (...)
6
six (...)
7
seven (...)
8
eight (...)
9
nine (...)
10
ten (...)
11
eleven (...)
12
twelve (...)
13
thirteen (...)
14
fourteen (...)
15
fifteen (...)
16
sixteen (...)
17
seventeen (...)
18
eighteen (...)
19
nineteen (...)
20
twenty (...)
21
twenty one (...)
22
twenty two (...)
23
twenty three (...)
30
thirty (...)
40
forty (...)
50
fifty (...)
60
sixty (...)
70
seventy (...)
80
eighty (...)
90
ninety (...)
100
one hundred (...)
200
two hundred (...)
300
three hundred (...)
1 000
one thousand (...)
2 000
two thousand (...)
1 000 000
one million (...)
1 000 000 000
one thousand million i Storbritannien, one billion i USA
1 000 000 000 000
one billion i Storbritannien, one trillion i USA
nummer _____ (tåg, buss, mm.)
number _____ (...)
halv
half (...)
mindre
less (...)
mer
more (...)
nu
now (...)
senare
later (...)
före
before (...)
morgon
morning (...)
förmiddag
morning (...)
eftermiddag
afternoon (...)
kväll
evening (...)
natt
night (...)

Klockslag[Redigera]

ett på natten
one o'clock AM (...)
sju på morgonen
seven o'clock AM (...)
lunch
noon (...)
ett på eftermiddagen
one o'clock PM (...)
sju på kvällen
seven o'clock PM (...)
midnatt
midnight (...)

Varaktighet[Redigera]

_____ minut(er)
_____ minute(s) (...)
_____ timme(ar)
_____ hour(s) (...)
_____ dag(ar)
_____ day(s) (...)
_____ vecka(or)
_____ week(s) (...)
_____ månad(er)
_____ month(s) (...)
_____ år
_____ year(s) (...)

Dagar[Redigera]

idag
today (...)
igår
yesterday (...)
imorgon
tomorrow (...)
den här veckan
this week (...)
förra veckan
last week (...)
nästa vecka
next week (...)
Måndag
Monday (...)
Tisdag
Tuesday (...)
Onsdag
Wednesday (...)
Torsdag
Thursday (...)
Fredag
Friday (...)
Lördag
Saturday (...)
Söndag
Sunday (...)

Månader[Redigera]

Om invånarna i länder där språket används använder en annan kalender än den gregorianska så förklara det här och lista deras månader. Se engelsk-hebreisk frasbok som ett exempel.

Januari
January (...)
Februari
February (...)
Mars
March (...)
April
April (...)
Maj
May (...)
Juni
June (...)
Juli
July (...)
Augusti
August (...)
September
September (...)
Oktober
October (...)
November
November (...)
December
December (...)

Skriva tid och datum[Redigera]

Ge några exempel på hur man skriver tid och datum och det inte skrivs på samma sätt som i Sverige.

Färger[Redigera]

svart
black (...)
vit
white (...)
grå
gray (...)
röd
red (...)
blå
blue (...)
gul
yellow (...)
grön
green (...)
orange
orange (...)
lila
purple (...)
brun
brown (...)

Transport[Redigera]

Buss och tåg[Redigera]

Hur mycket kostar en biljett till _____?
How much is a ticket to _____? (...)
En biljett till _____, tack.
One ticket to _____, please. (...)
Var går tåget/bussen?
Where does this train/bus go? (...)
Var är tåget/bussen till _____?
Where is the train/bus to _____? (...)
Stannar tåget/bussen i _____?
Does this train/bus stop in _____? (...)
När gåt tåget/bussen till _____?
When does the train/bus for _____ leave? (...)
När anländer tåget/bussen till _____?
When will this bus arrive in _____? (...)

Vägvisningar[Redigera]

Hur kommer jag till _____ ?
How do I get to _____ ? (...)
...järnvägsstationen?
...the train station? (...)
...busstationen?
...the bus station? (...)
...flygplatsen?
...the airport? (...)
...centrum?
...downtown? (...)
...vandrarhemmet?
...the youth hostel? (...)
...hotell _____?
...the _____ hotel? (...)
...det svenska konsulatet?
...the Swedish consulate? (...)
Var finns det många...
Where are there a lot of... (...)
...hotell?
...hotels? (...)
...restauranter?
...restaurants? (...)
...barer?
...bars? (...)
...sevärdheter?
...sites to see? (...)
Kan du visa mig på kartan?
Can you show me on the map? (...)
gata
street (...)
Sväng vänster
Turn left (...)
Sväng höger
Turn right (...)
vänster
left (...)
höger
right (...)
rakt fram
straight ahead (...)
mot _____
towards the _____ (...)
förbi _____
past the _____ (...)
före _____
before the _____ (...)
Titta efter _____.
Watch for the _____. (...)
korsning
intersection (...)
norr
north (...)
söder
south (...)
öster
east (...)
väster
west (...)
uppför
uphill (...)
nedför
downhill (...)

Taxi[Redigera]

Taxi!
Taxi! (...)
Ta mig till _____, tack.
Take me to _____, please. (...)
Hur mycket kostar det att åka till _____?
How much does it cost to

get to _____? (...)

Ta mig dit, tack.
Take me there, please. (...)

Boende[Redigera]

Har nu några lediga rum?
Do you have any rooms available? (...)
Hur mycket kostar ett rum för en person/två personer?
How much is a room for one person/two people? (...)
Finns det...
Does the room come with... (...)
...lakan?
...bedsheets? (...)
...ett badrum?
...a bathroom? (...)
...telefon?
...a telephone? (...)
...TV?
...a TV? (...)
Kan jag få se rummet först?
May I see the room first? (...)
Har ni något...
Do you have anything (...)
...tystare?
...quieter? (...)
...större?
...bigger? (...)
...renare?
...cleaner? (...)
...billigare?
...cheaper? (...)
OK, jag tar det.
OK, I'll take it. (...)
Jag kommer att stanna _____ natt(nätter).
I will stay for _____ night(s). (...)
Kan du föreslå ett annat hotell?
Can you suggest another hotel? (...)
Har ni ett kassaskåp?
Do you have a safe? (...)
...låsbara skåp?
...lockers? (...)
Ingår frukost/middag?
Is breakfast/supper included? (...)
Hur dags är det frukost/middag?
What time is breakfast/supper? (...)
Var snäll och städa mitt rum.
Please clean my room. (...)
Kan ni väcka mig klockan _____? | Can you wake me at _____? (...)
Jag vill checka ut.
I want to check out. (...)

Pengar[Redigera]

Tar ni emot amerikanska dollar/euro/brittiska pund?
Do you accept American dollars/euros/British pounds? (...)
Tar ni emot kreditkort?
Do you accept credit cards? (...)
Kan ni växla pengar åt mig?
Can you change money for me? (...)
Var kan jag växla pengar?
Where can I get money changed? (...)
Kan ni lösa in resecheckar åt mig?
Can you change a traveler's check for me? (...)
Var kan jag lösa in resecheckar?
Where can I get a traveler's check changed? (...)
Vad är växlingskursen?
What is the exchange rate? (...)
Var finns det en bankomat?
Where is an automatic teller machine (ATM)? (...)
Ett bord för en/två personer, tack.
A table for one person/two people, please. (...)
Kan jag få se menyn, tack?
Can I look at the menu, please? (...)
Kan jag få titta i köket?
Can I look in the kitchen? (...)
Har ni en husets specialitet?
Is there a house specialty? (...)
Finns det någon lokal specialitet?
Is there a local specialty? (...)
Jag är vegetarian.
I'm a vegetarian. (...)
Jag äter inte fläskkött.
I don't eat pork. (...)
Jag äter inte nötkött.
I don't eat beef. (...)
Jag äter bara kosher-mat.
I only eat kosher food. (...)
a la carte
a la carte (...)
frukost
breakfast (...)
lunch
lunch (...)
middag
dinner eller supper (...)
Jag vill ha _____.
I want _____. (...)
Jag vill ha en rätt med _____.
I want a dish containing _____. (...)
kyckling
chicken (...)
nötkött
beef (...)
fisk
fish (...)
skinka
ham (...)
korv
sausage (...)
ost
cheese (...)
ägg
eggs (...)
sallad
salad (...)
(färska) grönsaker
(fresh) vegetables (...)
(färsk) frukt
(fresh) fruit (...)
bröd
bread (...)
rostat bröd
toast (...)
nudlar
noodles (...)
ris
rice (...)
bönor
beans (...)
Kan jag få ett glas _____?
May I have a glass of _____? (...)
Kan jag få en kopp _____?
May I have a cup of _____? (...)
Kan jag få en flaska _____?
May I have a bottle of _____? (...)
kaffe
coffee (...)
te
tea (...)
juice
juice (...)
kolsyrat vatten
sparkling water (...)
vatten
water (...)
öl
beer (...)
rött/vitt vin
red/white wine (...)
Kan jag få lite _____?
May I have some _____? (...)
salt
salt (...)
svartpepper
black pepper (...)
smör
butter (...)
Ursäkta mig, kyparen? (getting attention of server)
Excuse me, waiter? (...)
Jag är färdig.
I'm finished. (...)
Det var jättegott.
It was delicious. (...)
Var snäll att ta bort faten.
Please clear the plates. (...)
Notan, tack.
The check, please. (...)

Barer[Redigera]

Serverar ni alkohol?
Do you serve alcohol? (...)
Har ni bordsservering?
Is there table service? (...)
En öl/två öl, tack.
A beer/two beers, please. (...)
Ett glas rött/vitt vin, tack.
A glass of red/white wine, please. (...)
En stor stark, tack.
A pint, please. (...)
En flaska, tack.
A bottle, please. (...)
whiskey
whiskey (...)
vodka
vodka (...)
rom
rum (...)
vatten
water (...)
apelsinjuice
orange juice (...)
CocaCola
Coke (...)
Har ni något snacks?
Do you have any bar snacks? (...)
En till, tack.
One more, please. (...)
När stänger ni?
When is closing time? (...)

Shopping[Redigera]

Har ni den här i min storlek?
Do you have this in my size? (...)
Hur mycket kostar den här?
How much is this? (...)
Det är för dyrt.
That's too expensive. (...)
Tar ni _____?
Would you take _____? (...)
dyrt
expensive (...)
billigt
cheap (...)
Jag har inte råd.
I can't afford it. (...)
Jag vill inte ha den.
I don't want it. (...)
Du lurar mig.
You're cheating me. (...)
Jag är inte intresserad.
I'm not interested. (..)
OK, jag tar den.
OK, I'll take it. (...)
Kan jag få en påse?
Can I have a bag? (...)
Skickar ni till utlandet?
Do you ship (overseas)? (...)
Jag behöver...
I need... (...)
...tandkräm.
...toothpaste. (...)
...en tandborste.
...a toothbrush. (...)
...tamponger.
...tampons. (...)
...tvål.
...soap. (...)
...shampoo.
...shampoo. (...)
...smärtstillande.
...pain reliever. (...)
...medicin mot förkylning.
...cold medicine. (...)
...magmedicin.
...stomach medicine. (...)
...en rakhyvel.
...a razor. (...)
...ett paraply.
...an umbrella. (...)
...solskyddskräm.
...sunblock lotion. (...)
...ett vykort.
...a postcard. (...)
...frimärken.
...postage stamps. (...)
...batterier.
...batteries. (...)
...skrivpapper.
...writing paper. (...)
...en penna.
...a pen. (...)
...böcker på svenska.
...Swedish-language books. (...)
...tidningar på svenska.
...Swedish-language magazines. (...)
...dagstidningar på svenska.
...an Swedish-language newspaper. (...)
...en svensk-engelsk ordlista.
...a Swedish-English dictionary. (...)

Att köra[Redigera]

Jag vill hyra en bil.
I want to rent a car. (...)
Kan jag få en försäkring?
Can I get insurance? (...)
stop (på en vägskylt)
stop (...)
återvändsgränd
blind alley (...)
ingen parkering
no parking (...)
hastighetsgräns
speed limit (...)
bensinstation
gas station (...)
bensin
petrol (...)
diesel
diesel (...)

Myndigheter[Redigera]

Jag har inte gjort något fel.
I haven't done anything wrong. (...)
Det var ett missförstånd.
It was a misunderstanding. (...)
Vart för ni mig?
Where are you taking me? (...)
Är jag arresterad?
Am I under arrest? (...)
Jag är svensk medborgare.
I am a Swedish citizen. (...)
Jag vill tala med svenska ambassaden/konsulatet.
I need to talk to the Swedish embassy/consulate. (...)
Jag vill tala med en advokat.
I want to talk to a lawyer. (...)
Kan jag betala böter nu?
Can I just pay a fine now? (...)

Att lära sig mer[Redigera]

Här ger du mer information om var du kan lära sig språket, till exempel länkar till internetkurser eller textböcker, förslag på kurser man kan gå, eller förslag på ordlistor.

Hur säger man _____ ?
How do you say _____ ? (...)
Vad heter det här/det där?
What is this/that called? (...)