Wikivoyage:Artikelmall parlör

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tänk på att det här är en mall för att skapa en parlör. Parlörer är till för att ge hjälp med grundläggande hjälp i ett språk.

För att snabbt infoga en tom parlörsmall så kopiera och klistra in parlörmallen i redigeringsrutan på den sida som du vill skapa.

Den text som nedan står skirven med kursiv stil är kommentarer om redigeringen som föreslår vad som ska finnas under de olika delarna. Du kommer få ta bort all den texten om du väljer att kopiera denna mall istället för den som nämns ovan.


Inledningen av parlören har inte någon rubrik. Här skriver du en sammanfattning om språket, ger en kort historia, berättar var det talas och hur många som talar det. Det kan också vara bra att nämna några svårigheter som språket kan ge svensktalande, till exempel artige respektiva familjära former, böjningar av ord mm. Det är att föredra att inte skriva om all grammtik utan bara ge några tips.

Uttalsguide[Redigera]

Här skriver du en komplett lista -- om möjligt -- av alfabetet eller symbolerna som finns i språket. För språk som använder tecken för hela stavelser eller ord -- som kinesiska och japanska -- kan du istället ge uttal för de vanligast förekommande tecknen överförda till latinska alfabetet.

Här följer en guide till det svenska alfabetet; tänk på att det inte alltid hjälper då det förklarar en del bokstäver med sig själv. Det här är bara ett exempel. Tänk på också på att det är uppdelat mellan vokaler, konsonanter och ljudsammansättningar; dessa fungerar för flera europeiska språk men fungerar inte alltid. Dela upp alfabetet på det sätt som respektive språk beskriver.

Vokaler[Redigera]

som 'a' i "tal" eller 'a' i "tall"
som 'e' i "ek" eller 'e' i "en"
som 'i' i "igelkott" eller 'i' i "inte"
som 'o' i "ok" eller 'o' i "och"
som 'u' i "hus" eller 'u' i "uggla"
som 'y' i "yta" eller 'y' i "yxa"
å 
som 'å' i "åsna" eller 'å' i "åtta"
ä 
som 'ä' i "äta" eller 'ä' i "äpple"
ö 
som 'ö' i "över" eller 'ö' i "öppna"

Konsonanter[Redigera]

som 'b' i "bo"
som 'c' i "cykel" eller 'c' i "clown"
som 'd' i "docka"
som 'f' i "flaska"
som 'g' i "gå"
som 'h' i "hopp"
som 'j' i "jag"
som 'k' i "ko" eller 'k' i "kista"
som 'l' i "lag"
som 'm' i "mor"
som 'n' i "nos"
som 'p' i "piano"
som 'k' i "ko"
som 'r' i "rad"
som 's' i "segel"
som 't' i "topp"
som 'v' i "val"
som 'v' i "val"
som 'x' i "yxa"
som 'y' i "yxa" eller 'y' i "yta"
som 'z' i "zebra"

Vanliga ljudsammansättningar[Redigera]

sj 
som 'sj' i "sju"
stj 
som 'sj' i "sju"
skj 
som 'sj' i "sju"
tj 
som 'tj' i "tjugo"
kj 
som 'tj' i "tjugo"
lj 
som 'j' i "jag"
ng 
som 'ng' i "kung"
gn 
som 'gn' i "ugn"
nk 
som 'nk' i "tänka"

Fraslista[Redigera]

En översikt över fraser kan skrivas här. Tänk på att fraserna nedan är kategoriserade i ordning efter hur viktiga de är och hur den resande kan behöva dem. Därför kommer transport före boende som i sin tur kommer före restauranger. Den här ordningen är vägledande men självklart inte allmängiltig.

Följande text är en parlör från svenska till engelska. När du skapar en parlör byter du helt enkelt ut det engelska ordet mot det ord som motsvarar svenskan på parlörens målspråk. Den tredje delen är en uttalsguide.

Grunderna[Redigera]

Vanliga skyltar

ÖPPEN 
Open
STÄNGD 
Closed
INGÅNG 
Entrance
UTGÅNG 
Exit
TRYCK 
Push
DRAG 
Pull
TOALETT 
Toilet
MÄN 
Men
KVINNOR 
Women
FÖRBJUDET 
Forbidden
Hej 
Hello (HE-lloo)
Hej (mindre formellt
Hi (hai)
Hur mår du? 
How are you? (hau AA juu?)
Bra, tack. 
Fine, thank you. (FAIN thengk juu)
Vad heter du? 
What is your name? (wot is jåår neim)
Jag heter ______ . 
My name is ______ . (mai neim is)
Trevligt att träffas. 
Nice to meet you. (nais tuu MEET juu)
Tack 
Thank you (thengk juu)
Varsågod 
You're welcome (JÅÅR wel-kam)
Ja 
Yes (jes)
Nej 
No (noo)
Ursäkta mig 
Excuse me (eks-kjuuz mii)
Förlåt 
Excuse me (eks-kjuus mii) eller I'm sorry (aim so-rri)
Hej då 
Goodbye (goud bai)
Hej då (mindre formellt
Bye (bai)
Jag kan inte prata namn på språket [bra]. 
I can't speak English [well]. (ai KAANT spiik ING-lisj [wel])
Pratar du svenska? 
Do you speak Swedish? (duu juu spiik SWII-disj?)
Pratar du engelska? 
Do you speak English? (duu juu spiik ING-lisj?)
Finns det någon här som pratar engelska? 
Is there someone here who speaks English? (iz dhäär SAM-oan heer huu spiiks ING-lisj?)
Hjälp! 
Help! (help!)
Se upp! 
Look out! (luk AUT!)
God morgon 
Good morning. (goud MÅÅ-ning)
God kväll 
Good evening. (goud IIV-ning)
God natt 
Good night. (goud NAIT)
Jag förstår inte. 
I don't understand. (ai dont an-der-STEND)
Var är toaletten? 
Where is the toilet? (wäär IZ dhe toi-let)

Problem[Redigera]

Lämna mig i fred. 
Leave me alone. (...)
Rör mig inte! 
Don't touch me! (...)
Jag ringer polisen. 
I'll call the police. (...)
Polis! 
Police! (...)
Stopp! Tjuv! 
Stop! Thief! (...)
Jag behöver din hjälp. 
I need your help. (...)
Det är en nödsituation. 
It's an emergency. (...)
Jag är vilse. 
I'm lost. (...)
Jag har förlorat min väska. 
I lost my bag. (...)
Jag har förlorat min plånbok. 
I lost my wallet. (...)
Jag är sjuk. 
I'm sick. (...)
Jag har skadat mig. 
I've been injured. (...)
Jag behöver en doktor. 
I need a doctor. (...)
Kan jag få låna din telefon? 
Can I use your phone? (...)

Nummer[Redigera]

one (...)
two (...)
three (...)
four (...)
five (...)
six (...)
seven (...)
eight (...)
nine (...)
10 
ten (...)
11 
eleven (...)
12 
twelve (...)
13 
thirteen (...)
14 
fourteen (...)
15 
fifteen (...)
16 
sixteen (...)
17 
seventeen (...)
18 
eighteen (...)
19 
nineteen (...)
20 
twenty (...)
21 
twenty one (...)
22 
twenty two (...)
23 
twenty three (...)
30 
thirty (...)
40 
forty (...)
50 
fifty (...)
60 
sixty (...)
70 
seventy (...)
80 
eighty (...)
90 
ninety (...)
100 
one hundred (...)
200 
two hundred (...)
300 
three hundred (...)
1 000 
one thousand (...)
2 000 
two thousand (...)
1 000 000 
one million (...)
1 000 000 000 
one thousand million i Storbritannien, one billion i USA
1 000 000 000 000 
one billion i Storbritannien, one trillion i USA
nummer _____ (tåg, buss, mm.
number _____ (...)
halv 
half (...)
mindre 
less (...)
mer 
more (...)

Tid[Redigera]

nu 
now (...)
senare 
later (...)
före 
before (...)
morgon 
morning (...)
förmiddag 
morning (...)
eftermiddag 
afternoon (...)
kväll 
evening (...)
natt 
night (...)

Klockslag[Redigera]

ett på natten
one o'clock AM (...)
sju på morgonen 
seven o'clock AM (...)
lunch 
noon (...)
ett på eftermiddagen 
one o'clock PM (...)
sju på kvällen 
seven o'clock PM (...)
midnatt 
midnight (...)

Varaktighet[Redigera]

_____ minut(er) 
_____ minute(s) (...)
_____ timme(ar) 
_____ hour(s) (...)
_____ dag(ar) 
_____ day(s) (...)
_____ vecka(or) 
_____ week(s) (...)
_____ månad(er) 
_____ month(s) (...)
_____ år 
_____ year(s) (...)

Dagar[Redigera]

idag 
today (...)
igår 
yesterday (...)
imorgon 
tomorrow (...)
den här veckan 
this week (...)
förra veckan 
last week (...)
nästa vecka 
next week (...)
Måndag 
Monday (...)
Tisdag 
Tuesday (...)
Onsdag 
Wednesday (...)
Torsdag 
Thursday (...)
Fredag 
Friday (...)
Lördag 
Saturday (...)
Söndag 
Sunday (...)

Månader[Redigera]

Om invånarna i länder där språket används använder en annan kalender än den gregorianska så förklara det här och lista deras månader. Se engelsk-hebreisk frasbok som ett exempel.

Januari 
January (...)
Februari 
February (...)
Mars 
March (...)
April 
April (...)
Maj 
May (...)
Juni 
June (...)
Juli 
July (...)
Augusti 
August (...)
September 
September (...)
Oktober 
October (...)
November 
November (...)
December 
December (...)

Skriva tid och datum[Redigera]

Ge några exempel på hur man skriver tid och datum och det inte skrivs på samma sätt som i Sverige.

Färger[Redigera]

svart 
black (...)
vit 
white (...)
grå 
gray (...)
röd 
red (...)
blå 
blue (...)
gul 
yellow (...)
grön 
green (...)
orange 
orange (...)
lila 
purple (...)
brun 
brown (...)

Transport[Redigera]

Buss och tåg[Redigera]

Hur mycket kostar en biljett till _____? 
How much is a ticket to _____? (...)
En biljett till _____, tack. 
One ticket to _____, please. (...)
Var går tåget/bussen? 
Where does this train/bus go? (...)
Var är tåget/bussen till _____? 
Where is the train/bus to _____? (...)
Stannar tåget/bussen i _____? 
Does this train/bus stop in _____? (...)
När gåt tåget/bussen till _____? 
When does the train/bus for _____ leave? (...)
När anländer tåget/bussen till _____? 
When will this bus arrive in _____? (...)

Vägvisningar[Redigera]

Hur kommer jag till _____ ? 
How do I get to _____ ? (...)
...järnvägsstationen? 
...the train station? (...)
...busstationen? 
...the bus station? (...)
...flygplatsen? 
...the airport? (...)
...centrum? 
...downtown? (...)
...vandrarhemmet? 
...the youth hostel? (...)
...hotell _____? 
...the _____ hotel? (...)
...det svenska konsulatet? 
...the Swedish consulate? (...)
Var finns det många... 
Where are there a lot of... (...)
...hotell? 
...hotels? (...)
...restauranter? 
...restaurants? (...)
...barer? 
...bars? (...)
...sevärdheter? 
...sites to see? (...)
Kan du visa mig på kartan? 
Can you show me on the map? (...)
gata 
street (...)
Sväng vänster 
Turn left (...)
Sväng höger 
Turn right (...)
vänster 
left (...)
höger 
right (...)
rakt fram 
straight ahead (...)
mot _____ 
towards the _____ (...)
förbi _____ 
past the _____ (...)
före _____ 
before the _____ (...)
Titta efter _____. 
Watch for the _____. (...)
korsning 
intersection (...)
norr 
north (...)
söder 
south (...)
öster 
east (...)
väster 
west (...)
uppför 
uphill (...)
nedför 
downhill (...)

Taxi[Redigera]

Taxi! 
Taxi! (...)
Ta mig till _____, tack. 
Take me to _____, please. (...)
Hur mycket kostar det att åka till _____? 
How much does it cost to

get to _____? (...)

Ta mig dit, tack. 
Take me there, please. (...)

Boende[Redigera]

Har nu några lediga rum? 
Do you have any rooms available? (...)
Hur mycket kostar ett rum för en person/två personer? 
How much is a room for one person/two people? (...)
Finns det... 
Does the room come with... (...)
...lakan? 
...bedsheets? (...)
...ett badrum? 
...a bathroom? (...)
...telefon? 
...a telephone? (...)
...TV? 
...a TV? (...)
Kan jag få se rummet först? 
May I see the room first? (...)
Har ni något... 
Do you have anything (...)
...tystare? 
...quieter? (...)
...större? 
...bigger? (...)
...renare? 
...cleaner? (...)
...billigare? 
...cheaper? (...)
OK, jag tar det. 
OK, I'll take it. (...)
Jag kommer att stanna _____ natt(nätter). 
I will stay for _____ night(s). (...)
Kan du föreslå ett annat hotell? 
Can you suggest another hotel? (...)
Har ni ett kassaskåp? 
Do you have a safe? (...)
...låsbara skåp? 
...lockers? (...)
Ingår frukost/middag? 
Is breakfast/supper included? (...)
Hur dags är det frukost/middag? 
What time is breakfast/supper? (...)
Var snäll och städa mitt rum. 
Please clean my room. (...)
Kan ni väcka mig klockan _____? | Can you wake me at _____? (...)
Jag vill checka ut. 
I want to check out. (...)

Pengar[Redigera]

Tar ni emot amerikanska dollar/euro/brittiska pund? 
Do you accept American dollars/euros/British pounds? (...)
Tar ni emot kreditkort? 
Do you accept credit cards? (...)
Kan ni växla pengar åt mig? 
Can you change money for me? (...)
Var kan jag växla pengar? 
Where can I get money changed? (...)
Kan ni lösa in resecheckar åt mig? 
Can you change a traveler's check for me? (...)
Var kan jag lösa in resecheckar? 
Where can I get a traveler's check changed? (...)
Vad är växlingskursen? 
What is the exchange rate? (...)
Var finns det en bankomat? 
Where is an automatic teller machine (ATM)? (...)

Mat[Redigera]

Ett bord för en/två personer, tack. 
A table for one person/two people, please. (...)
Kan jag få se menyn, tack? 
Can I look at the menu, please? (...)
Kan jag få titta i köket? 
Can I look in the kitchen? (...)
Har ni en husets specialitet? 
Is there a house specialty? (...)
Finns det någon lokal specialitet? 
Is there a local specialty? (...)
Jag är vegetarian. 
I'm a vegetarian. (...)
Jag äter inte fläskkött. 
I don't eat pork. (...)
Jag äter inte nötkött. 
I don't eat beef. (...)
Jag äter bara kosher-mat. 
I only eat kosher food. (...)
a la carte 
a la carte (...)
frukost 
breakfast (...)
lunch 
lunch (...)
middag 
dinner eller supper (...)
Jag vill ha _____. 
I want _____. (...)
Jag vill ha en rätt med _____. 
I want a dish containing _____. (...)
kyckling 
chicken (...)
nötkött 
beef (...)
fisk 
fish (...)
skinka 
ham (...)
korv 
sausage (...)
ost 
cheese (...)
ägg 
eggs (...)
sallad 
salad (...)
(färska) grönsaker 
(fresh) vegetables (...)
(färsk) frukt 
(fresh) fruit (...)
bröd 
bread (...)
rostat bröd 
toast (...)
nudlar 
noodles (...)
ris 
rice (...)
bönor 
beans (...)
Kan jag få ett glas _____? 
May I have a glass of _____? (...)
Kan jag få en kopp _____? 
May I have a cup of _____? (...)
Kan jag få en flaska _____? 
May I have a bottle of _____? (...)
kaffe 
coffee (...)
te 
tea (...)
juice 
juice (...)
kolsyrat vatten 
sparkling water (...)
vatten 
water (...)
öl 
beer (...)
rött/vitt vin 
red/white wine (...)
Kan jag få lite _____? 
May I have some _____? (...)
salt 
salt (...)
svartpepper 
black pepper (...)
smör 
butter (...)
Ursäkta mig, kyparen? (getting attention of server)
Excuse me, waiter? (...)
Jag är färdig. 
I'm finished. (...)
Det var jättegott. 
It was delicious. (...)
Var snäll att ta bort faten. 
Please clear the plates. (...)
Notan, tack. 
The check, please. (...)

Barer[Redigera]

Serverar ni alkohol? 
Do you serve alcohol? (...)
Har ni bordsservering? 
Is there table service? (...)
En öl/två öl, tack. 
A beer/two beers, please. (...)
Ett glas rött/vitt vin, tack. 
A glass of red/white wine, please. (...)
En stor stark, tack. 
A pint, please. (...)
En flaska, tack. 
A bottle, please. (...)
whiskey 
whiskey (...)
vodka 
vodka (...)
rom 
rum (...)
vatten 
water (...)
apelsinjuice 
orange juice (...)
CocaCola 
Coke (...)
Har ni något snacks? 
Do you have any bar snacks? (...)
En till, tack. 
One more, please. (...)
När stänger ni? 
When is closing time? (...)

Shopping[Redigera]

Har ni den här i min storlek? 
Do you have this in my size? (...)
Hur mycket kostar den här? 
How much is this? (...)
Det är för dyrt. 
That's too expensive. (...)
Tar ni _____? 
Would you take _____? (...)
dyrt 
expensive (...)
billigt 
cheap (...)
Jag har inte råd. 
I can't afford it. (...)
Jag vill inte ha den. 
I don't want it. (...)
Du lurar mig. 
You're cheating me. (...)
Jag är inte intresserad. 
I'm not interested. (..)
OK, jag tar den. 
OK, I'll take it. (...)
Kan jag få en påse? 
Can I have a bag? (...)
Skickar ni till utlandet? 
Do you ship (overseas)? (...)
Jag behöver... 
I need... (...)
...tandkräm. 
...toothpaste. (...)
...en tandborste. 
...a toothbrush. (...)
...tamponger. 
...tampons. (...)
...tvål. 
...soap. (...)
...shampoo. 
...shampoo. (...)
...smärtstillande. 
...pain reliever. (...)
...medicin mot förkylning. 
...cold medicine. (...)
...magmedicin. 
...stomach medicine. (...)
...en rakhyvel. 
...a razor. (...)
...ett paraply. 
...an umbrella. (...)
...solskyddskräm. 
...sunblock lotion. (...)
...ett vykort. 
...a postcard. (...)
...frimärken. 
...postage stamps. (...)
...batterier. 
...batteries. (...)
...skrivpapper. 
...writing paper. (...)
...en penna. 
...a pen. (...)
...böcker på svenska. 
...Swedish-language books. (...)
...tidningar på svenska. 
...Swedish-language magazines. (...)
...dagstidningar på svenska. 
...an Swedish-language newspaper. (...)
...en svensk-engelsk ordlista. 
...a Swedish-English dictionary. (...)

Att köra[Redigera]

Jag vill hyra en bil. 
I want to rent a car. (...)
Kan jag få en försäkring? 
Can I get insurance? (...)
stop (på en vägskylt
stop (...)
återvändsgränd 
blind alley (...)
ingen parkering 
no parking (...)
hastighetsgräns 
speed limit (...)
bensinstation 
gas station (...)
bensin 
petrol (...)
diesel 
diesel (...)

Myndigheter[Redigera]

Jag har inte gjort något fel. 
I haven't done anything wrong. (...)
Det var ett missförstånd. 
It was a misunderstanding. (...)
Vart för ni mig? 
Where are you taking me? (...)
Är jag arresterad? 
Am I under arrest? (...)
Jag är svensk medborgare. 
I am a Swedish citizen. (...)
Jag vill tala med svenska ambassaden/konsulatet. 
I need to talk to the Swedish embassy/consulate. (...)
Jag vill tala med en advokat. 
I want to talk to a lawyer. (...)
Kan jag betala böter nu? 
Can I just pay a fine now? (...)

Att lära sig mer[Redigera]

Här ger du mer information om var du kan lära sig språket, till exempel länkar till internetkurser eller textböcker, förslag på kurser man kan gå, eller förslag på ordlistor.

Hur säger man _____ ? 
How do you say _____ ? (...)
Vad heter det här/det där? 
What is this/that called? (...)