Wikivoyage:Svensk uttalsguide

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

Den här guiden ger förslag på hur man skriver uttalshjälp till frasböcker på Wikivoyage. Målet är att ge en typ av fonetiskt stöd som kan läsas högt enligt svenska stavningsregler och ge ett korrekt ljud.

Grundläggande regler[Redigera]

De grundläggande reglerna för uttalsskrivning är följande:

 • Bygg upp uttalshjälpen enligt uttalsalfabetet nedan.
 • Dela på ord i uttalshjälpen med mellanslag.
  • Svenska "Jag älskar dig" → jaag elskarr dej
 • Dela på stavelser i ord med bindestreck.
  • Svenska "över" → öö-verr
 • Använd STORA BOKSTÄVER för att visa vilken stavelse som är betonad.
  • Svenska "betona" → be-TOO-na
 • Skriv ej med punkter ("."), men lämna kvar frågetecken ("?") eller utropstecken ("!").
  • Svenska "Det är OK." → deet äärr o-KEJ
  • Svenska "Vad heter du?" → VAAD HEE-terr DUU?
  • Svenska "Hjälp!" → JELP!
 • Undik att skriva en förklaring avv ett ord med hjälp av ett korrekt svenskt ord. Att blanda fonetisk skrift med riktiga ord kan försvåra för läsaren.
  • Engelska "ball" → båål, inte bål

Uttalsalfabet[Redigera]

Följande alfabet visar hur de olika representerade ljuden i Wikivoyages frasböcker ska skrivas. Försök att hitta ett ljud som är då likt ljudet i ordet som möjligt. Detta är en ungefärlig guide; små detaljer som skiljer sig i uttal kan oftast bortses ifrån, så länge det inte finns en risk att bli missförstådd.

Om det finns ett ljud i språket du försöker skriva om som ej finns representerat i listan så var vänlig och fyll på med en lämplig omskrivning.

Vokalljud[Redigera]

a
kort a, som i "affär"
aa
långt a, som i "tal"
e
kort e, som i "eld" eller "fest"
ee
långt e, som i "ek"
i
kort i, som i "inte"
ii
långt i, som i "igelkott"
o
kort o, som i "åtta" eller "ofta"
oo
långt o, som i "otur"
u
kort u, som i "uggla"
uu
långt u, som i "utan"
y
kort y, som i "yxa"
yy
långt y, som i "yta"
åå
långt å, som i "åsna"
ä
kort ä, som i "kväll"
ää
långt ä, som i "äta"
ö
kort ö, som i "öppen"
öö
långt ö, som i "öva"

Konsonantljud[Redigera]

b
som 'b' i "bord"
d
som 'd' i "dörr"
f
som 'f' i "fram"
g
som 'g' i "gata"
h
som 'h' i "hus"
j
som 'j' i "jacka"
k
som 'k' i "ko"
l
som 'l' i "lampa"
m
som 'm' i "matta"
n
som 'n' i "näsa"
ng
som 'ng' i "kung"
p
som 'p' i "panna"
r
som 'r' i engelska "right"
rr
som 'r' i "borr" (rullande r)
s
som 's' i "sommar"
sj
som 'sj' i "sju"
t
som 't' i "torp"
tj
som 'tj' i "tjugo"
v
som 'v' i "väska"
w
som 'wh' i engelska "white"
ks
som 'x' i "yxa"
z
som 'z' i engelska "zebra" (tonande s)
th
som 'th' i engelska "think"
dh
som 'th' i engelska "that"
ch
som 'ch' i engelska "chin"