Wikivoyage:Administratörer

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

Administratörer, även kallad sysop, är vanliga användare som har fått förtroendet att ha fler befogenheter än vanliga skribenter. Anledningen till detta är att administratörerna skall kunna svara för ordningen på Wikivoyage. Administratörerna har bl.a. följande befogenheter:

 • Patrullera sidor. Ej patrullerade sidor kan patrulleras av administratörer och patrullerare.
 • Administratörsåterställningar. Administratörer kan på enkelt sätt återställa alla ändringar av den senaste redigeraren. För tillfället går det inte att lämna en motivering i redigeringskommentarerna för sådana återställningar så funktionen används i första hand för att återställa uppenbara fall av klotter, vandalisering och spam.
 • Radera sidor. Endast en administratör kan permanent radera en artikel eller fil.
 • Återställa raderade sidor.
 • Radera bilder (observera att raderade bilder inte kan återställas).
 • Skrivskydda sidor och häva detta skydd. En administratör kan markera vissa sidor som skrivskyddade. Dessa sidor kan endast redigeras av andra administratörer. Se även Wikivoyage:Skrivskydd för detaljer.
 • Redigera skrivskyddade sidor.
 • Blockera och häva blockering av IP-adresser. Om en IP-adress eller ett användarkonto har använts till vandalism, och användaren inte följt de varningar som getts, kan administratören blockera (och avblockera) användaren.

Notera att många erfarna skribenter på Wikivoyage inte vill ha den här typen av ansvar som det innebär att vara administratör.

Det är också viktigt att komma ihåg att alla användare kan redigera, ändra, göra redirects, flytta och på andra sätt ändra om med nästan alla artiklar på Wikivoyage. Det är inte nödvändigt att vänta på en administratör för att göra "administrativt" arbete. Det är bättre att helt enkelt göra jobbet själv.

Administratörerna på svenska Wikivoyage är även automatiskt administratörer på Wikivoyage Shared, men bara om de har skaffat sig ett konto där (rekommenderas).

Att bli administratör[Redigera]

Om du tycker att en skribent (inklusive du själv) skulle passa som administratör på Wikivoyage, anmäl personen på Wikivoyage:Ansökan om administrativ behörighet med en kort beskrivning om varför denna skribent borde ha administratörsrättigheter. Efter att en diskussion förts kan en byråkrat, om så beslutats, ge skribenten administratörskap.

Det finns inga nedtecknade krav som måste uppfyllas för att man ska kunna bli administratör, men det finns några egenskaper som anses fördelaktiga:

 • En historik om åtminstone några månaders verksamhet på Wikivoyage
 • En god förståelse för Wikivoyages policier och regler
 • Aktivt deltagande i policydiskussioner och i att lösa konflikter
 • Att man agerar fastighetsskötare genom att rensa upp i vandalism och spam

Administratörer förväntas inte att tillbringa hela sin vakna tid på Wikivoyage.

Upphörande av administrativ behörighet[Redigera]

Oanvända konton med administrativ behörighet utgör en säkerhetsrisk. Av denna anledning kommer administratörer som inte använt sitt konto eller sina administratörsmöjligheter på tre månader att få sin administratörsrättighet återtagen. Administratörer som inte har tid eller möjlighet att fortsätta som administratörer bör själva begära att få sina rättigheter återtagna.

Administratörer som missköter sitt uppdrag kan få sin administratörsrättigheter indragna. Administratörsrättigheterna hanteras av en steward vid Wikimedia Foundation.

Om en administratör av någon anledning får sina rättigheter återtagna måste denna nomineras på nytt enligt gällande policy för val av administratörer.

Aktiva administratörer på svenska Wikivoyage[Redigera]

Wikivoyage har 3 administratörer (inklusive 1 robot)

Se även[Redigera]