Världsarv Sverige

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vägskylt för världsarv

Detta är en lista över världsarv i Sverige.

Drottningholms slott[Redigera]

Drottningholms slott, kungligt slott på Lovön i Mälaren (Ekerö kommun, Stockholms län, Uppland). Slottet påbörjades i sin nuvarande utformning av drottning Hedvig Eleonora 1662. Slottet inreddes 1665-1703, ursprungligen i barockstil, men efterhand ändrades inredningen till mer finstämd utformning under ledning av Nicodemus Tessin d.y. Drottning Lovisa Ulrika blev ägare till slottet 1744 och lät då arkitekten Carl Hårleman bygga de fyra längor som utgår från slottets mittdel. Under 1760-talet uppfördes bl.a. slottsteatern och Kina slott efter ritningar av Carl Fredrik Adelcrantz. Den senaste stora restaureringen genomfördes 1907-1911. Drottningholms slott [1] sattes upp på världsarvslistan 1991.

Birka och Hovgården[Redigera]

Den medeltida marknadsplatsen Birka på ön Björkö ([2]) och Hovgården blev världsarv 1993.

Engelsbergs bruk[Redigera]

Dammen vid Engelsbergs bruk
Hällristningar i Tanum
Ringmuren kring Visby

Engelsbergs bruk [3] utsågs till världsarv 1993 med motiveringen "Engelsberg är ett enastående exempel på en betydande europeisk industri från 1600-1800-talen med viktiga tekniska lämningar och både kontor och bostäder bevarade". Järnbruket är det mest välbevarade från industrins storhetstid. Ursprungligen anlades bruket år 1681 och den nuvarande bruksanläggningen tillkom under de två följande århundradena. Bruksherrgården erhöll sitt nuvarande utseende 1744 och flankeras av två runda slaggstensplaviljonger, uppförda ca 1780. Driften vid bruket lades ner 1919 och byggnadsminnesförklarades 1974.

Hällristningsområdet i Tanum[Redigera]

1994 utsågs hällristningsområdet i Tanum till världsarv. Tanum ligger i norra Bohuslän och är unika, bland annat för att de har så rika och varierande motiv (människor, djur, vapen, båtar mm). Hällristningarna visar livet och religionen i Europa under bronsåldern och är spridda över ett stort område. Många av ristningarna är också mycket detaljerade och väl bevarade. De fyra mest kända platserna med hällristningar i Tanum är Vitlycke, Aspeberget, Litsleby och Fossum. En av de största hällarna i området är Vitlyckehällen. Där finns bland annat den unika ristningen ”Brudparet”. Ungefär 200 meter från Vitlyckehällen ligger Vitlycke museum [4] som är ett informationscenter för hela världsarvsområdet. På området finns också en bronsåldersgård som man kan besöka.

Skogskyrkogården i Stockholm[Redigera]

Skogskyrkogården [5] i Stockholm fördes in på världsarvslistan 1994.

Hansestaden Visby[Redigera]

Hansestaden Visby, [6], blev världsarv 1995.

Gammelstads kyrkstad[Redigera]

Gammelstads kyrkstad [7] fördes in på världsarvslistan 1996.

Laponia[Redigera]

Naturlandskapet Laponia [8] blev världsarv 1996.

Örlogsstaden Karlskrona[Redigera]

Örlogsstaden Karlskrona [9] utsågs 1998 till världsarv.

Kvarken Höga kusten.[Redigera]

Världsarvskommittén utsåg Höga kusten [10] till världsarv 2000. 12/7 2006 beslöt Unesco att inkludera Kvarken i världsarvet Höga kusten.

Södra Ölands odlingslandskap[Redigera]

År 2000 utsågs Södra Ölands odlingslandskap [11] till världsarv.

Falun och kopparbergslagen[Redigera]

Falun och kopparbergslagen [12] infördes på världsarvslistan 2001.

Radiostationen i Grimeton[Redigera]

Grimetonmasterna

Under första världskriget skadades många telekablar i Atlanten av bombningar, m.fl. krigshandlingar. Man ansåg sig behöva ett alternativ för telegramtrafik mellan Sverige och USA. 1920 beslöt riksdagen att anslå pengar till en sådan radiostation. Radio Corporation of America, RCA, levererade utrustningen som byggdes i Grimeton i Varbergs kommun. Stationen driftsattes 1/12 1924 till en kostnad av 4,3 MSEK. Fram till 1938, då nya kortvågssändare installerades, hanterades så gott som all telegramtrafik till USA av Grimeton. Den som önskade sända ett telegram till USA kontaktade Telegrafverket som via sin radiocentral i Göteborg skickade meddelandet till Grimeton och vidare till USA. Verksamheten vid Grimetons långvågsstation avvecklades gradvis i takt med att ny teknik, t.ex. kortvågsradion samt så småningom FM-radio och TV byggdes ut. Grimeton [13] långvågsradiostation utsågs 2004 till världsarv.

Struves meridianbåge[Redigera]

Struves meridianbåge (artikel på wikipedia) sattes 2005 upp på världsarvslistan. Världsarvet är unikt på det sättet att det inte berör ett, utan tio länder: Estland, Finland, Lettland, Litauen, Moldavien, Norge, Ryssland, Sverige, Ukraina och Vitryssland.