Mall:Image label

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
{{{text}}}

Använd denna mall för att skapa textrutor överlagrade över t.ex. en bild.

  • x: (koordinat för horisontell placering av textrutan. anges med ett tal mellan: 0 och 1)
  • y: (koordinat för vertikal placering av textrutan. anges med ett tal mellan: 0 och 1)
  • scale: {{{size|längden på textrutan i angivet i antal pixlar}}}
  • text: Texten i textrutan

, För att redigera placering och text i textrutorna använd Labelled Image Editor .

Code
<div style="float: {{{float|none}}}; clear: {{{float|none}}}; position: relative; font-size: 7pt; line-height: 10px;">