Elsystem

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.
Elsystem

Världskarta färgad utifrån spänning och frekvens
Världskarta färgad utifrån vilken stickkontakt som används

Elsystemen varierar runt om i världen. Några använder 50 hertz; några 60. Några använder 110-120 volt; andra 220-240. Några är på hela tiden, utom vid hårda stormar och jordbävningar; några är på under ett par timmar varje dag. Stickkontakterna är också olika så resenärer med elektronisk utrustning måste se till att vara väl förberedda.

Att handskas med elektriska skillnadet kan vara skrämmande, men det är egentligen inte särskilt svårt. Det finns bara två huvudtyper av elektriska system som används runt om i världen, med varierande typer av fysiska kontakter:

  • 110-120 volt, med 60 hertz frekvens (i princip: Nord- och Centralamerika, västra Japan)
  • 220-240 volt, med 50 hertz frekvens (i princip: resten av världen, med några undantag)

Någon gång kan man hitta 110-120 volt med 50 Hz, till exempel i Tokyo, Japan; och omvänt, 220-240 volts med 60 Hz, exempelvis i Manilla, Filippinerna. Sådana system är dock inte vanliga i resten av världen. Om spänningen och frekvensen i din produkt är densamma som den plats dit man reser behöver man endast tänka på stickkontakten. Den lilla skillnaden mellan 110-120V, eller mellan 220-240V är inom toleransnivån för de flesta elektriska produkter. En apparat som låter en plugga in sin stickkontakt i en annan typ av kontakt är en adapter. Dessa är små, billiga och i princip okrossbara.

Notera att en fysisk adapter i allmänhet inte ändrar spänning, frekvens eller något annat av de elektriska egenskaperna, och ofta tillåter kopplingar man försökt förhindra genom eluttagens utformning, t.ex. att koppla apparater avsedda att vara jordade till ojordade uttag. Du måste alltså själv veta vad man kan koppla till det lokala elnätet.

Om spänningen för din apparat inte är samma så behöver man en transformator för att konvertera spänningen. Transformatorer är i princip klumpar av järn invirade i kablar, vilket innebär att de är stora och tunga. För att använda en måste du verifiera att spänningen höjs (låg till hög spänning) eller sänks (hög till låg spänning) i rätt riktning. Att plugga in en 110-till-220V-transformator i en 220V-kontakt ger 440V och en bränd apparat. Du måste också se till att wattalet i din apparat inte överstiger transformatorns gräns, eftersom det kan leda till att transformatorn överhettas och till och med tar eld. Det finns också billigare och lättare manicker för att sänka spänningen, men dessa ger ofta inte den sinusvåg som elektronik kan behöva.

Om frekvensen är fel finns det inte mycket att göra, men de flesta apparater klarar fel frekvens utan problem. Två undantag är billiga klockor, som stegar framåt i takt med elens frekvens och alltså kan bli efter tio minuter per timme (eller tvärtom), och elmotorer (t.ex. i hårtorkar), som kan överhettas vid för hög frekvens. Också batteriladdare och liknande elektronik kan vara beroende av rätt frekvens. I bästa fall anges att apparaten klarar båda frekvenserna.

Många apparater tål både 110-120 och 220-240 V spänning, men måste eventuellt ställas in för den spänning som skall användas.

Ett sätt att klara problemet med olika el är att konvertera till likström. Till exempel mobiltelefoner kan ofta laddas med den 12 V likström som finns i bilens batteri och cigarettändaruttag. Du behöver inte nödvändigtvis ett bilbatteri: om du kan omvandla el från eluttaget till 12 V likström kan du förse alla sådana apparater med el.

I många länder är elförsörjningen bristfällig. Det betyder inte endast att strömavbrott är vanliga, utan också att strömmen kan vara ojämn, med för låg spänning tidvis och plötsliga pikar med för hög spänning. De senare är vanliga i synnerhet när strömmen kommer tillbaka efter ett strömavbrott, så koppla bort alla elapparater då strömmen går och vänta några minuter efter att strömmen kommit tillbaka innan du kopplar i dem på nytt. Använd överspänningsskydd och tag reda på hur det fungerar (en del varianter skyddar bättre än andra, en del är engångsvara och inte alla visar när de inte längre ger något skydd).

För att omvandla 240 V till 120 V duger enklare transformatorer som klarar av upp till 1600 watt. Observera att de bara kan transformera ner spänningen, inte upp. Den elektriska vågform de skapar fungerar inte för digital elektronik, och därför kan sådan elektronik inte strömförsörjas. Glöm inte att alltid använda överspänningsskydd av bra kvalitet!

Om det däremot inte är samma frekvens är det inte så mycket man kan göra. Till skillnad från spänning kan inte frekvens enkelt omvandlas (Ambassader kan tvingas använda stora generatorer för att kunna tillhandahålla en spänning som är kompatibel med den nationella utrustningen, eller installera dyra frekvensomvandlare). De flesta resesaker brukar kunna klara såväl 50 som 60 Hz och om allt den aktuella saken gör är att ge värme eller ljus spelar frekvensen ingen egentlig roll. Om man å andra sidan har utrustning som är frekvensberoende och inte har batteridrift som alternativ kommer de inte att fungera bra. En del resesaker med någon form av elmotor kan ha en etikett som anger 50/60 Hz och detta betyder att den kommer att fungera utan problem.