Wikivoyage:Var rättvis

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

Wikivoyage försöker alltid vara rättvis i guider och artiklar.

Att "vara rättvis" är dock inte alltid detsamma som att vara "trevlig". Bland Wikivoyages mål märks att vi skall producera en pålitlig och fullständig reseguide. En reseguide som inte ger kvalitativ information om det man berättar om är vare sig pålitlig eller fullständig.

Vi måste helt enkelt vara ärliga: om en restaurang ständigt är fullsatt, högljudd och alldeles för dyr i förhållande till vad man får skall vi berätta det. Om ett hotell är fyllt av ohyra, luktar urin eller är livsfarligt byggt måste vi säga det. Om ett turistmål är fult, irriterande eller inte värt ett besök skall vi tala om det.

Om någon annan Wikiresenär inte håller med om detta skall formuleringen diskuteras på artikelns diskussionssida till båda sidor når konsensus om vad som kan anses vara en rättvis bedömning. Om en pizzeria ena dagen snabbt serverar mycket god mat men dagen efter tar evigheter på sig att få fram en halvgräddad pizza kan en rättvis beskrivning vara att "servicen varierar från dag till dag och kvaliteten blir lidande i rusningstid".

Emellertid innebär rättvisa inte samma sak som att använda bleka, timida eller vaga formuleringar. Wikiresenärer skall använda en konkret och livaktig ton som ger en klar och koncis bild av det man vill beskriva. "Grekisk restaurang inte långt från torget" säger inte särskilt mycket. "Sjabbig men acceptabel grekisk restaurang med långsam service, rikliga portioner men högljudd musik" säger något mer. Man behöver alltså inte tona ner sina formuleringar så mycket att den rättvisa beskrivningen helt uteblir.

Tanken bakom att vara rättvis är alltså enkel: Wikivoyage har inte en agenda. Vi förespråkar alltså inte någon religion, politisk åskådning, miljösyn, feministteori, något språk, någon matlagningsattiralj, researrangör, något företag eller annat. Vi försöker inte få ett hotell att gå i konkurs, inte heller straffa någon restaurang bara för att de inte tar kreditkort. Vi skall alltså inte återge vår personliga åsikt utan dela med oss av vår kunskap och våra intryck.

Vi vill alltså uppnå våra mål: att skapa en riktigt, riktigt, riktigt bra reseguide som är läsbar och användbar för resenärer jorden runt. Vi vill dela med oss av det vi vet och se till att kunskapen kommer till nytta. Vi sätter resenären i första hand. Med det här målet för ögonen står det helt klart att det är i vårt eget intresse att vi är rättvisa. Vi vill skapa en reseguide, inte en religiös pamflett som skrämmer bort läsaren redan innan man läst första meningen.

En neutral utgångspunkt[Redigera]

Vana Wikipediaanvändare bör komma ihåg att vår regel om att vara rättvisa följaktligen skiljer sig från Wikipedias policy om att skriva neutralt. Vi uppmuntrar alltså en klar och beskrivande stil.

Intressekonflikt[Redigera]

Kom ihåg att man som affärsidkare eller som branschmänniska kan vara frestad att vinkla en artikel eller en post i syfte att presentera ett resmål eller liknande i bästa möjliga ljus. Om det skulle uppstå en konflikt mellan en besökares, kontra en affärsidkares eller branschmänniskas synsätt, är det resenärens syn som kommer först.

Politiska dispyter[Redigera]

Det är svårt att vara rättvis när politik blir en del av diskussionen. Det bästa sättet att undvika detta är att hålla sig till den mest nödvändiga informationen, framlagd så neutralt som möjligt i syfte att låta resenärens syn komma först. Den som reser till Västbanken bör få veta att området har ockuperats av Israel sedan 1967 (vilket är fakta) och att området till största delen kontrolleras av palestinska myndigheter (vilket också är fakta). Dock är det inte i Wikivoyages intresse att skildra de båda sidornas syn på saken eller vad omvärlden/FN/EU har sagt eller bestämt och framför allt inte vems fel det är. Oavsett vem det är som kontrollerar ett territorium konstaterar vi alltså bara att det är så det är, oavsett om vi tycker det är rätt sida eller ej.

Se även[Redigera]

  • Undvik negativa omdömen, eftersom en del platser helt enkelt kan och bör undvikas
  • Skryt inte, eftersom en del platser helt enkelt inte håller vad de lovar
  • Ton, för hur man kommer fram till en salomonisk lösning