Wikivoyage:Uppgradering av vår upphovsrättslicens

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna sida är nu inaktuell. Wikivoyages licens är uppgraderad.

Spegelsida[Redigera]

OBS: Detta var en spegelsida till den engelskspråkiga versionen på Wikivoyage Shared. Alla diskussioner kring licensuppgraderingen skedde HÄR på Wikivoyage Shared.

Uppgradering[Redigera]

Wikivoyage har för avsikt att uppgradera sin upphovsrättslicens från den nuvarande Creative Commons Attribution-ShareAlike 1.0 ("CC 1.0") till Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 ("CC 3.0").

Fram till 1 oktober 2009 har du chansen att medge eller neka omlicensiering av dina bidrag enligt CC 3.0. Om konsensus uppnås avseende denna uppgradering kommer det i så fall att ske 1 november 2009.

Varför?[Redigera]

Genom att uppgradera från den äldre CC 1.0 till den senaste CC 3.0 kan Wikivoyage:

  • använda textbidrag från andra projekt som arbetar med licensen CC 2.0 och uppåt. Detta skulle i så fall inkludera Wikipedia, World66, HitchWiki och många, många flera.
  • förenklar återanvändning. För närvarande är Wikivoyagetexter licensierade enligt CC 1.0, men många bilder är samtidigt licensierade enligt CC 3.0, vilket ställer till problem vid tolkningen om hur Wikivoyages innehåll kan återanvändas. En uppgradering innebär att hela webbplatsen kommer att omlicensieras enligt CC 3.0.
  • bli mer internationell. CC 1.0 är begränsad till den upphovsrättslagstiftning som gäller i USA. CC 3.0 finns tillgänglig i versioner som passar lokala jurisdiktioner, vilket ger extra skydd för återanvändning av Wikivoyages material utanför USA.
  • få ett utökat rättsligt skydd. Creative Commons har arbetat hårt för att täppa igen kryphål i den ursprungliga texten till CC 1.0 och kommer att fortsätta att arbeta med detta.
  • bli mer "framtidssäkrad". CC 1.0 har inte förutsättningar för automatisk uppdatering (en av de anledningar till varför denna process är nödvändig), men CC 3.0 kommer automatiskt att uppgraderas till senaste version.

Dina Attribution and ShareAlike-rättigheter som bidragsgivare är bättre skyddade av CC 3.0 jämfört med CC 1.0. Ursprungligen valdes CC 1.0 för att det inte fanns bättre alternativ och Wikivoyage är nu det enda större open source-projekt som fortfarande använder CC 1.0. På Creative Commons webbplatskan man läsa mer om vad som skiljer de olika versionerna:

Vad skall jag göra?[Redigera]

Du har tre val:

  1. Acceptera genom att signera under "Consent" här på Wikivoyage Shared. Detta betyder att du medger att alla dina bidrag till alla Wikivoyagewebbplatser omlicensieras till CC 3.0.
  2. Neka genom att signera under "Refuse" här på Wikivoyage Shared. Detta innebär att du motsätter dig omlicensieringen och inte går med på att omlicensiera dina bidrag. Om man uppnår konsensus för att genomföra en omlicensiering kan dina bidrag komma att avlägsnas från Wikivoyage.
  3. Göra ingenting. Om man uppnår konsensus för att genomföra en omlicensiering kan dina bidrag komma att avlägsnas eller behållas efter andra bidragsgivares godtycke. Om du vill diskutera ditt stöd eller ditt nekande kan du göra detta på den diskussionssida som finns på här på Wikivoyage Shared. Du kan senare återvända till sidan och signera under "Consent" eller "Refuse".

wts:License upgrade