Wikivoyage:Tillbakarullning

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

På Wikivoyage finns tre alternativ för att återställa artiklar till tidigare versioner; gör ogjort, rulla tillbaka eller genom historiken plocka fram en äldre sidversion.

Tillbakarullning är en funktion som både administratörer och tillbakarullare har. Funktionen innebär att man med ett enda musklick "rullar tillbaka" samtliga redigeringar gjorda av den som senast redigerade sidan genom att klicka på [rulla tillbaka]. Funktionen är främst avsedd att snabbt återställa efter klotter och vandalism. En del tillbakarullare använder den även för att korrigera sina egna misstag eller städa upp efter sin robot.

Tillbakarullningsfunktionen kan också användas om en användare eller bot har gjort ett stort antal felaktiga redigeringar eftersom det sparar tid. Det är dock mycket viktigt att dessförinnan ta upp saken till diskussion så att man vet att man verkligen har stöd för tillbakarullningarna eftersom orsaken inte kommer att synas i artikelns historik. Återställningar av egna (felaktiga) massredigeringar är OK även utan diskussion med andra. Helst ska funktionen [göra ogjord] användas, bland annat därför att man får möjlighet att motivera sin åtgärd.

Tillbakarullning ska aldrig användas för att återställa en ändring som det råder diskussioner om. Klicka istället på [gör ogjord], skriv en kommentar i sammanfattningsfältet och kommentera på artikelns diskussionssida. Om det råder tveksamheter om det är klotter eller inte ska tillbakarullning inte användas. Klicka istället på (gör ogjord) och skriv en kommentar i sammanfattningsfältet.

Tillbakarullning används till största delen inom artikelhistoriken. När en administratör eller tillbakarullare ser klotter eller vandalism, kan de gå till artikelns historik och klicka på länken [rulla tillbaka] och genom ett klick eliminera en användares samtliga redigeringar som ligger efter varandra. Det är på sin plats att då kontrollera att man återställer till en oklottrad version, tillbakarullningsverktyget sköter inte detta automatiskt om någon annan redigerat artikeln efter att klottret började eller flera användare eller IP-adresser deltagit i klottret.

Aktiva tillbakarullare på svenska Wikivoyage[Redigera]

Wikivoyage har 3 tillbakarullare

Hur man får behörighet att rulla tillbaka[Redigera]

Vilken administratör som helst kan dela ut behörigheten efter eget omdöme, via Special:Rättigheter. Den som vill ha behörigheten kan anmäla detta på Wikivoyage:Begäran om åtgärder.

Tilldelning av funktionen kan vara lämpligt om användaren är aktiv, redigerat åtminstone någon månad på Wikivoyage och inte har varit blockerad på senare tid, vilket tillsammans kan göra att administratören som tilldelar funktionen inte ser några troliga tecken på missbruk av denna praktiska funktion.

Om man tilldelar någon befogenheter efter förfrågan någon annanstans än på Wikivoyage:Begäran om åtgärder är det lämpligt att lämna en notis där.

Den här användaren är tillbakarullare på svenskspråkiga Wikivoyage. (verifiera)

Det finns en användarruta för användare med tillbakarullarbehörighet som dessa kan använda på sin användarsida genom att kopiera följande kod: {{Tillbakarullare}} och klistra in på sin användarsida.

Om en användare är inaktiv längre än ett år är det praxis att behörigheten tas bort.

Se även[Redigera]