Wikivoyage:Robotar

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Robotar, även bottar, är små finurliga programsnuttar som kan hjälpa Wikivoyages bidragsgivare i redigeringsarbetet. Den här sidan beskriver Wikivoyages syn på användandet av robotar: vad vi tycker är OK, vad som inte är OK och hur man skapar en robot som fungerar på Wikivoyage.

För och emot[Redigera]

Robotar är bra ur följande aspekter:

 • Samma typ av redigeringar i flera artiklar underlättar för användarna om de utförs av robotar. Programmet gör alltså arbetet mycket snabbare och enklare än om en eller flera Wikiresenärer skulle göra det själva.
 • Korrekta redigeringar underlättas av en robot som aldrig gör stavfel eller liknande.

Tyvärr har dock robotar sina negativa sidor:

 • Oavsiktliga konsekvenser kan uppstå om roboten har en bugg i sig. Resultatet kan bli att många sidor blir felaktiga, något som antingen måste korrigeras för hand eller återställas av en ny robot.
 • Ensidigheten hos robotar gör att dess skapare kan göra så att många sidor fungerar precis så de skall göra. Om en annan bidragsgivare vill ha en annan funktionalitet måste man skapa en ny robot.
 • Onödiga önskemål på vad robotar skall göra medför att roboten i sig blir onödig. Det arbete som man vill att roboten skall utföra kanske lika gärna skulle kunna utföras av en eller flera bidragsgivare för hand. Det här skulle göra det hela mindre ensidigt och kanske även gå fortare.
 • Inga nyskapare. Robotar är inga nyskapare som bidrar med nytt innehåll, utan används bara för omformatering av redan befintlig text. Undantaget är dock om de lägger in ny information från en databas, men Wikivoyage tjänar mer på att låta människor tolka och lägga in sådan information än att låta en robot göra det.

Scriptpolicy[Redigera]

Med anledning av ovanstående har Wikivoyage följande regler för robotar:

 1. Robotarna måste godkännas av Wikivoyages administratörer och "flaggas" som robot. För att få en robot godkänd, lägg en ansökan på sidan för nominering av robotar. Förklara varför vi behöver roboten, varför vi inte kan göra det för hand och exakt vad roboten skall göra. Om två administratörer inom en vecka tycker att detta är OK och ingen är däremot, kan en byråkrat flagga roboten så att den kan användas.
 2. Robotarna måste arbeta i enlighet med våra regler och riktlinjer samt vår stilguide. En robot som stuvar om alla poster för till exempel restauranger måste göra det på det sätt som Wikivoyagegemenskapen kommit fram till. Om man vill att roboten skall ändra något som det redan råder konsensus kring, se till att konsensus och/eller eventuella regler och riktlinjer ändras först.
 3. Varje robot skall köras under sitt eget namn och alla ändringar som roboten gör måste göras med robotens namn. Man får alltså inte skapa en robot med ett redan taget användarnamn.
 4. Robotens användarsida skall tydligt beskriva vad roboten gör.
 5. Roboten måste kontrollera två sidor: [[Wikivoyage:Robotar/Run]] och [[User:Robotens namn/Run]], före varje redigering. Båda sidorna måste endast innehålla ordet "yes" innan ändringen sparas. Detta gör att varje bidragsgivare kan stoppa alla eller enstaka robotar genom att ändra respektive sidas innehåll.
 6. Robotar bör inte göra fler redigeringar än en ändring per minut. Detta gör att andra bidragsgivare hinner kontrollera alla robotens ändringar och korrigera eventuella fel.
 7. Om möjligt bör alla robotar testköras mot en provversion av Wikivoyage innan de körs "skarpt". Det har funnits planer på att skapa en sådan testplats, men ännu har det inte genomförts.

Läsare[Redigera]

Program som endast läser in innehåll och som inte gör några ändringar behöver inte genomgå någon godkännandeprocess. Emellertid måste även sådana program följa vissa regler, se här.

Ej godkända robotar[Redigera]

Robotar som inte följer dessa riktlinjer kommer att blockeras från all användning av Wikivoyage, även om de inte gör någon skada i sig.

Godkända robotar[Redigera]

Lista över robotar som godkänts på svenskspråkiga Wikivoyage listas här som information. Inga andra åtgärder behövs kring dessa robotar.

Arkiv[Redigera]

Det finns arkiv för den här sidan. Vänligen redigera inte i arkiven, utan starta ett nytt ärende istället.

Se även[Redigera]