Wikivoyage:Radering

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

Allt passar inte på Wikivoyage. Vi kommer att fortlöpande behöva radera innehåll. Föreliggande policy klargör vad som skall/kan raderas och hur detta arbete skall ske.

Skäl för att radera artiklar[Redigera]

Hel eller del av artikeltext och i artikeln inlagda bilder o.dyl. kan raderas när som helst och av vem som helst. Detta innebär inte att det är eftersträvansvärt, men alla användare kan alltså radera innehåll genom att redigera en artikel. Det är emellertid endast Wikivoyages administratörer som helt kan radera en artikel eller en bild.

Fullständig radering av artiklar[Redigera]

Artiklar kan och bör raderas om:

 • de inte passar in i vårt mål att skapa en gratis, aktuell och pålitlig resehandbok
 • det redan finns en artikel med motsvarande innehåll, t.ex: det finns en artikel om Holland och en om Nederländerna. Deras innehåll skall då slås ihop. Här gäller det emellertid att göra rätt: innehållet i den artikel som skapats under det mindre officiella namnet bör föras över till den andra artikeln, inte tvärtom. Observera också möjligheten att göra en omdirigering från det mindre officiella namnet för att fånga upp de användare som söker på det begreppet. Se Project:Omdirigering.
 • om de är för finmaskiga. Som regel skall Wikivoyage inte innehålla artiklar om enskilda restauranger, hotell, barer, sevärdheter, etc. Det finns givetvis undantag som bekräftar regeln, t.ex. resmål som anses spektakulära, t.ex. Niagarafallen eller Louvren. Se Vad är en artikel?
 • artikeln bara innehåller en länk till en hemsida.
 • om artikeln är uppenbar reklam eller fåfänga.

Artiklar bör inte raderas om de är dåliga, men behandlar ett relevant ämne eller resmål, t.ex.:

 • artikeln har ett mindre bra namn. Om namnet på artikeln är felaktigt, till exempel om det är felstavat eller inte följer Project:Namngivning, försök att döpa om artikeln genom att flytta den till korrekt titel. Den gamla artikeln kan sedan raderas.
 • artikeln är ett copyrightintrång eller är ett plagiat. Bara för att någon kopierat en annan artikel och lagt in på Wikivoyage betyder inte att ämnet inte passar in. Skriv om artikeln!
 • artikeln är riktigt dålig. Vissa artiklar är en röra, eller bara utkast och idéer. Sådana artiklar skall förbättras snarast än raderas. Samma sak gäller för artiklar som bara innehåller en länk till en hemsida. Kan du inte skriva om en sådan artikel är dock radering att föredra. Markera gärna en kort artikel med relevant stub.

Radering av omdirigeringssidor[Redigera]

Omdirigeringssidor som länkar till obefintliga sidor återfinns på broken redirects och Dead-end pages. Omdirigeringssidor bör inte raderas eftersom de kan utgöra alternativa artikelnamn och möjliggör för sökmaskiner att hitta en artikel (och därmed också Wikivoyage) utifrån ett alternativt artikelnamn. Om du raderar en sådan sida, kontrollera att eventuella länkar på den sidan också ändras så att de pekar på rätt artikel. Detta är särskilt viktigt om innehållet också har flyttats. Omdirigeringssidor måste i så fall också redigeras, men kan i vissa fall raderas, t.ex. om:

 • omdirigeringsartikeln inte är länkad till en annan artikel och/eller om den omdirigerar till en raderad artikel och det inte går att ändra denna omdirigering till det nya artikelnamnet, t.ex: om titeln på omdirigeringssidan är mycket lik den artikel som skall raderas och det inte finns någon alternativ logisk länk, då tjänar det inte något till att ändra länken, utan artikeln kan raderas.

Radering av bilder och andra filer[Redigera]

Till skillnad från artiklar är det svårare att redigera bilder och andra filer. Av den anledningen är det bättre att radera dem direkt istället för att som med artiklar, försöka förbättra dem. Unlike articles, images and other media can't easily be edited within the Wiki. For this reason, it's more reasonable to delete them than articles.

Några anledningar att radera bilder kan vara:

 • copyrightintrång.
 • artikellösa bilder, d.v.s. bilder som inte används i artiklar, mallar el. dyl. Bilder och filer skall komplettera artiklar, inte bara finnas till för sig själva. Om en bild eller annan fil inte länkas till en artikel bör den raderas.
 • röjande av personuppgifter. Användare som laddar upp bilder svarar för att eventuella personer på bilden har lämnat sitt skriftliga medgivande till att bilden får publiceras. Detta tillstånd skall kunna visas upp på begäran. I annat fall måste bilden raderas. Mer information kan t.ex. fås av Datainspektionen.

Rutin för radering[Redigera]

För att radera en artikel, bild eller fil kontrollerar användaren att artikeln/bilden/filen uppfyller kravet/kraven på att raderas och att det inte går att länka bild eller omdirigera artikel eller liknande. Artikeln anmäls därefter på Project:Sidor som bör raderas där användare under två veckors tid röstar om den skall raderas eller ej. Förslagsställaren får ej själv rösta. Bilden skall märkas med härför avsedd mall, se Project:Mallar. Om konsensus nås för att den skall raderas (minst 75% av rösterna) raderas bilden. Observera att det är endast administratörer som kan radera en bild. Bilder och andra filer än renodlade artiklar kan INTE återställas!

Undantag[Redigera]

Sidor/bilder/filer som ligger direkt under en användarsida kan raderas direkt om ägaren av sidan så begär, men begäran skall ske på Project:Sidor som bör raderas. Samma sak gäller om någon annan användare begär radering av en bild.

Administratörer har också rätt att på egen hand radera bild, fil eller sida som uppenbarligen bryter mot Wikivoyages föreskrifter. Om bilden, artikeln eller filen kan vara användbar har emellertid även administratör att begära omröstning

Återställning av raderad fil[Redigera]

Det kan inträffa att en artikel raderas av misstag, trots att den inte bröt mot ovan nämnda regler. Om så inträffar skall den användare som upptäcker detta anmäla det på Project:Sidor som bör återställas tillsammans med en motivering. Sedan sker omröstning efter samma procedur som ovan. Om konsensus nås för återställning återställs artikeln, annars inte. Observera att bilder och andra filer än renodlade artiklar INTE kan återställas!

Se även[Redigera]