Wikivoyage:RSS och Atom

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

RSS och Atom är två så kallade märkspråk. I korthet kan märkspråk beskrivas som dold text i ett dokument, till exempel en sida på Wikivoyage och som läses av någon typ av program, exempelvis en webbläsare i en dator eller i en mobiltelefon. Ett sådant dokument kan vara en sida på Wikivoyage. Märkspråket ger istället direktiv till det program som läser sidan hur innehållet skall presenteras. På Wikivoyage används RSS och Atom parallellt vad avser presentationen av de senaste ändringarna (se Senaste ändringar, vänsterspalten, under "verktygslåda". Dessutom används RSS för att ge små nyhetsglimtar och detaljer av trivial karaktär, resetrivia. Denna länk finns på samtliga sidor i vänsterspalten under rubriken "rss".

RSS[Redigera]

RSS, Really Simple Syndication, är sannolikt det för närvarande (2007) vanligaste märkspråket. RSS används för att ge en kortversion av en viss text på en sida tillsammans med en länk till den fullständiga versionen. Den förkortade versionen presenteras som en så kallad XML-fil, vanligen benämnt RSS-flöde. Den här presentationen med en länk kallas för syndikering.

Atom[Redigera]

Atom är en något nyare version av märkspråk som skapades för att sammanställa tidigare XML-formats olika fördelar, men fungerar på i princip samma sätt som RSS.

Wikivoyage och RSS/Atom[Redigera]

På Wikivoyage används RSS och Atom för att man från sin mobiltelefons eller dators webbläsare ska kunna se de senaste ändringarna via en så kallad RSS-läsare (se nedan). Genom att lägga till flödet i sin telefons eller dators webbläsare är det enkelt att snabbt kunna se vad som skett på sidan.

Hur göra?[Redigera]

Det första man måste ha är en webbläsare med inbyggd RSS-läsare. Detta finns inbyggt i webbläsare som Safari, Mozilla Firefox och Opera. Den som använder sig av en annan webbläsare kan istället ladda ner en särskild RSS-läsare. I moderna mobiltelefoner är RSS-läsaren en standardfunktion.

Mobiltelefon[Redigera]

I det här exemplet använder vi oss av en SonyEricsson K610i. För andra telefoner är det lämpligast att läsa instruktionsboken. Förutsättningen för att man skall kunna använda sig av RSS/Atom är att telefonen är försedd med en webbläsare och att det abonnemang man har tillåter WAP/GPRS. Eftersom detta är olika beroende på vilken mobiltelefon och vilken typ av abonnemang man har är det bäst att kontrollera med sin återförsäljare och mobiloperatör. De allra flesta nya mobiltelefoner behöver dock bara särskilda inställningar för att kunna använda tjänsten och dessa inställningar kan man få som ett SMS från sin mobiloperatör.

När man verifierat att mobiltelefonen har rätt inställningar och alltså kan surfa på nätet är det dags att gå till nästa steg. I telefonens webbläsare skriver man in http://www.wikivoyage.org/sv varvid man tas till Wikivoyages svenska sida. När sidan laddats upp söker man med hjälp av blädderfunktionen upp länken till sidan ”Senaste ändringar”, väljer och tas då till den sidan. Då visas också i bildfönstrets nedre högra hörn en särskild symbol, vilket är symbolen för att ett RSS-flöde finns på den sida som för närvarande visas.

För att lägga till flödet trycker man på knappen under symbolen och man tas till en meny där det högst upp står ”RSS-flöden”. Man erbjuds då att lägga till ett nytt flöde. Tryck ”Markera” och därefter fortsätt varpå man får meddelandet ”Valda flöden tillagda i RSS-läsaren”. Stäng webbläsaren.

På telefonen i det här exemplet ligger RSS-läsaren under menyn ”Meddelanden”. Välj RSS-läsare, tryck ”Mer” och välj ”Uppdatera nu”. RSS-läsaren kommer nu att ladda ner de senaste uppdateringarna och man kan sedan läsa vilken artikel som redigerats och vad som gjorts. Man kan även schemalägga uppdateringarna så att dessa sker automatiskt, men detta är en funktion som kan vara olika från telefon till telefon, varför den rutinen inte gås igenom här.