Wikivoyage:Patrullering

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

Patrullerare, är användare som har fått förtroendet att ha fler befogenheter än vanliga skribenter.

Anledningen till detta är att patrullerare skall kunna hjälpa till med ordningen på Wikivoyage, och se över att ovana användares redigeringar, och nyskrivna artiklar överensstämmer med hur en artikel skall utformas, och att artikeln följer stilguide, regler och riktlinjer.

Patrullerarna har bl.a. följande befogenheter: att patrullera sidor och märka dem som patrullerade. Ej patrullerade sidor kan alltså bara patrulleras av administratörer och patrullerare.

Hur man får behörighet till Patrullerare[Redigera]

Om du tycker att en skribent (inklusive du själv) skulle passa som patrullerare på Wikivoyage, anmäl personen på Wikivoyage:Begäran om åtgärder med en kort beskrivning om varför denna skribent borde ha patrullerarrättigheter. Efter en eventuell diskussion kan en administratör, ge skribenten patrulleringsrättighet.

Det finns inga nedtecknade krav, men det finns några egenskaper som anses fördelaktiga:

  • En historik om åtminstone några månaders verksamhet på Wikivoyage
  • En god förståelse för Wikivoyages policies och regler

Vilken administratör som helst kan dela ut behörigheten efter eget omdöme, via Special:Rättigheter. Den som vill ha behörigheten kan anmäla detta på Wikivoyage:Begäran om åtgärder.

Tilldelning av funktionen kan vara lämplig om användaren är aktiv, redigerat åtminstone någon månad på Wikivoyage och inte har varit blockerad på senare tid, vilket tillsammans kan göra att administratören som tilldelar funktionen inte ser några troliga tecken på missbruk av denna praktiska funktion.

Om man tilldelar någon befogenheter efter förfrågan någon annanstans än på Wikivoyage:Begäran om åtgärder är det lämpligt att lämna en notis där.

Den här användaren är patrullerare på svenskspråkiga Wikivoyage. (verifiera)

Det finns en användarruta för användare med patrullerarbehörighet som dessa kan använda på sin användarsida genom att kopiera följande kod: {{Patrullerare}} och klistra in på sin användarsida.

Patrullerare förväntas inte att tillbringa hela sin vakna tid på Wikivoyage, men...

Om en användare är inaktiv längre än ett år är det praxis att behörigheten tas bort.

Patrullerare som missköter sitt uppdrag kan få sin patrulleringsrättigheter indragna. Patrulleringssrättigheterna hanteras av administratörer.

Aktiva patrullerare på svenska Wikivoyage[Redigera]

Wikivoyage har 3 patrullerare

Se även[Redigera]

Special:Log/patrol - en logg för all patrullering