Wikivoyage:Olaglig verksamhet

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

Det finns många resmål där man, avsiktligen eller oavsiktligen, kan bli en del av olaglig verksamhet. Wikivoyage skall, i syfte att vara användbar, inte blunda för att sådan verksamhet förekommer. Artiklar på Wikivoyage skall givetvis berätta om sådan olaglig verksamhet förutsatt att vetskapen om detta är till nytta för resenären.

Föreliggande policy avser att komplettera lokal lagstiftning vid resmålet. Observera att viss verksamhet är straffbar enligt svensk lag, oavsett var verksamheten bedrivs.

Olaglig verksamhet som resenären kan träffa på[Redigera]

Om resenärer träffar på olaglig verksamhet och anser att kunskapen om detta är kan vara viktigt att känna till för andra resenärer skall detta meddelas under rubriken "Säkerhet". Exempel på sådan information kan vara:

 • varningar för vanligt förekommande bedrägerier som bygger på att resenären inte är medveten om lokal lagstiftning el.dyl.
 • varningar för områden där resenärer kan råka ut för rån eller hot/misshandel
 • varningar för områden där resenärer kan träffa på handel med illegala droger

Information om och varningar för olaglig aktivitet skall alltså behandlas på samma sätt som all annan reseinformation: tala om vad du vet om det är av nytta för andra att känna till.

Olaglig verksamhet som resenären kan delta i[Redigera]

Resenärer kan delta i olaglig verksamhet av flera skäl: man kan avsiktligt söka upp verksamheten, man kan vara okunnig om lokal lagstiftning och lokala sedvänjor eller att det kan vara praktiskt nödvändigt. Artiklar på Wikivoyage skall inte ignorera det faktum att resenärer kanske vill eller behöver göra något olagligt, men får heller inte försöka undvika att skildra den risk som resenären i så fall tar. Exempel på sådan information kan vara:

 • Om resmålet tillämpar lagar som, med västerländska mått mätt, är mycket hårda. Till exempel: länder som dömer ut långa fängelsestraff eller dödsstraff för narkotikabrott, eller länder som dömer till spöstraff för mindre förseelser
 • Om resmålet har straffbelagt företeelser som är accepterade och/eller lagliga i västerlandet, till exempel alkoholkonsumtion, äktenskapsbrott eller sex före giftermålet, homosexualitet, yttrandefrihet, pressfrihet eller underlåtelse att följa klädkod.
 • Om resmålet tillämpar särskilda restriktioner för utlänningar eller för människor som tillhör särskilda grupper, till exempel kvinnor, minoriteter eller personer med annan sexuell läggning. Denna information är särskilt viktig i de fall resmålets lagar och förordningar skiljer sig markant från västerländsk lagstiftning.
 • Om resmålet begränsar resenärens ekonomiska möjligheter, till exempel obligatoriskt köp av Foreign Exchange Certificate, straff om man använder utländsk eller lokal valuta eller om man växlar pengar svart.
 • Om resmålets lagstiftning markant skiljer sig i teori och praktik, till exempel genom korruption i rättsväsendet. Det kan, till exempel, vara bra att tipsa om särskilda fraser eller kännetecken som resenären kan använda sig av för att ta reda på om en myndighetsperson frågar efter en muta. Det kan också vara bra att tipsa om huruvida mutor är nödvändigt eller används i bedrägligt syfte.
 • Om resmålet är präglat av brottslig verksamhet, till exempel om det utgör en viktig del av ekonomin. Ett exempel på detta kan vara destinationer som är kända för en drogliberal kultur.

I det sistnämnda fallet är det viktigt att vara försiktig med formuleringen. Informationen skall tillhandahållas för resenärens säkerhet, snarare än att marknadsföra den olagliga verksamheten. Då man skriver om säkerhet och olaglig verksamhet måste alltså Wikivoyage alltid betona att verksamheten är olaglig, till exempel "aktiviteten X är, förutom att vara olaglig, även farlig på grund av Y". Exempel på detta kan vara:

 • Att förklara farorna med att svartväxla, men också förklara hur man minimerar risken för att bli lurad eller arresterad.
 • Att peka ut områden där droger säljs och, i de områden där resenärer ofta missbrukar droger, visa på riskerna med detta.

Wikivoyage skall undvika att ge information om olaglig verksamhet på ett sådant sätt att den bara blir användbar för de som aktivt söker sådan information och som inte bryr sig om säkerhetsinformation.