Wikivoyage:Information för HBT-resenärer

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

En del information om städer, länder och regioner är av specifikt intresse för homo-. bi- och transsexuella personer (HBT-personer). Internationellt används förkortningarna LGBT och GLBT eller beteckningen "queer". Den här sidan beskriver hur sådan information skall hanteras.

Varför har mallarna inte någon HBT-sektion?[Redigera]

Wikivoyages mallar har inte en HBT-del. Detta är fullt medvetet, även om det förvisso skulle kunna vara praktiskt om HBT-resenärer skulle kunna hitta relevant information på en plats.

Emellertid anser Wikivoyage att en särskild informationsdel för HBT-resenärer på sitt sätt är diskriminerande, nästan som om man sade att "OK, bögar och flator läser om sina sevärdheter här och vi övriga går till alla andra attraktioner dit ni inte är välkomna". På samma sätt finns det givetvis platser för HBT-resenärer dit heterosexuella personer är välkomna. Om man på något sätt särskiljer platser och sevärdheter av särskilt intresse för HBT-resenärer skulle det på samma sätt signalera att heterosexuella resenärer inte vore välkomna. Därför vill vi hålla oss strikt neutrala och var och en kan sedan välja om man vill besöka de olika attraktionerna eller ej.

Dessutom finns det en mängd resenärer med särskilda önskemål och/eller behov, till exempel äldre, barnfamiljer, handikappade, och så vidare. Med olika sektioner för alla dessa intressegrupper skulle artiklarna bli svårlästa, röriga och förmodligen fyllda med liknande eller samma information.

HBT-barer och klubbar[Redigera]

HBT-barer och -klubbar listas på vanligt sätt under "Mat och Dryck"-delen i en stadsartikel, precis som alla andra barer och klubbar. Däremot anger man givetvis i beskrivningen att det är en HBT-bar.

Om det finns allmän information om HBT-ställen i en stad, inkludera detta i början av sektionen.

HBT-vänliga hotell[Redigera]

En del hotell är uttalat HBT-vänliga och riktar sig aktivt till HBT-resenärer. Dessa hotell listas tillsammans med övriga hotell, men ange att det är HBT-vänligt tillsammans med övrig information om hotellet.

HBT-festivaler[Redigera]

HBT-festivaler, till exempel Stockholm Pride, förtecknas tillsammans med andra inslag under sektionen "att göra".

HBT-kvarter[Redigera]

Om det finns kvarter eller stadsdelar i en stad där det är vanligt att HBT-personer bor och verkar, anges detta lämpligen under "stadsdelar" eller "respektera"-sektionen i stadsartikeln. Om artikeln handlar om en mycket stor stad, och området består av en hel stadsdel, förs motsvarande information in där.

Säkerhet[Redigera]

Beklagligtvis är HBT-personer många gånger särskilt utsatta för våldsbrott och annan kriminalitet. Om det finns särskilda säkerhetsfrågor att avhandla kan dessa tas upp under "säkerhet"-sektionen i artikeln.

Om det föreligger kulturellt eller nationellt betingad diskriminering av HBT-personer är det viktigt att redogöra för detta i "säkerhet"-sektionen i berörd artikel.

Kulturella olikheter[Redigera]

Information om tolerans eller intolerans gentemot HBT-personer bör inkluderas i "säkerhet"-sektionen i respektive artikel. Om det finns krav på en särskild klädkod kan detta anges i "respektera"-delen i artikeln. Använd detta med förstånd: peka inte ut en viss grupp med noteringar som "Respektera invånarna, böghångla inte" utan skriv hellre "Tänk på att invånarna genom sin kultur eller religion kan uppröras av intima uppträden på offentlig plats".

Se även[Redigera]