Wikivoyage:Gränssnittsadministratörer

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

Gränssnittsadministratörer är användare som bland annat har behörighet att redigera gemensamma CSS- och Javascript-filer på Wikivoyage, exempelvis MediaWiki:Common.js. Dessa filer levereras till samtliga besökare på svenskspråkiga Wikivoyage, för att sedan tolkas och köras av respektive besökares webbläsare. Då dessa behörigheter gör det möjligt att leverera exekverbar kod till samtliga besökare på svenskspråkiga Wikivoyage tilldelas bara tillförlitliga användare med kunskap om CSS och Javascript tillgång till verktygen. Fram till september 2018 krävdes bara att man var "vanlig" administratör för att kunna redigera sådana sidor; sedan dess är detta dock endast möjligt för gränssnittsadministratörer.

Behörigheter[Redigera]

Användare i gruppen gränssnittsadministratörer har behörighet att:

  • Aktivera tvåfaktorsautentisering (oathauth-enable)
  • Redigera CSS för hela webbplatsen (editsitecss)
  • Redigera JSON för hela webbplatsen (editsitejson)
  • Redigera JavaScript för hela webbplatsen (editsitejs)
  • Redigera andra användares CSS-filer (editusercss)
  • Redigera andra användares JSON-filer (edituserjson)
  • Redigera andra användares JavaScript-filer (edituserjs)
  • Redigera Wikivoyages användargränssnitt (editinterface)
  • Redigera samtliga systemmeddelanden (editsitecss, editsitejs)

Att bli gränssnittsadministratör[Redigera]

Av juridiska skäl, och för ökad säkerhet kring användarintegritet, har Stiftelsen Wikimedia Foundation beslutat att kräva tvåfaktorsautentisering för alla medlemmar i denna användargrupp. Om du tycker att en skribent (inklusive du själv) skulle passa som gränssnittsadministratör på Wikivoyage, anmäl då personen på Wikivoyage:Ansökan om administrativ behörighet med en kort beskrivning om varför denna skribent borde ha gränssnittsadministratörsrättigheter. Efter att en diskussion förts kan en byråkrat, om så beslutats, ge skribenten gränssnittsadministratörskap.

Lista över gränssnittsadministratörer på svenskspråkiga Wikivoyage[Redigera]

Det finns för närvarande 1 gränssnittsadministratörer på svenskspråkiga Wikivoyage.