Wikivoyage:Flytta ditt användarkonto

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

Frågan om hur man flyttar sitt användarkonto till Wikimedia Foundation (WMF) beror på om du redan tidigare gått med på att informationen delas med WMF eller ej. Om du inte gjort det, följ instruktionerna nedan.

Om du valde att gå med på informationsdelning har redan ditt användarkonto och lösenord för de olika språkversionerna av Wikivoyage förts över till WMF. För att kunna använda kontot måste du skaffa dig en WMF-identitet, som kan användas över alla webbplatser som ägs och drivs av WMF. För att detta skall funka måste alla konton på WMF ha samma användarnamn och genom att man genomgår processen för sammanslagning av användarkonton.

Du kan ha konton på vissa eller alla av webbplatserna nedan:

  • Denna språkversion av Wikivoyage
  • Andra språkversioner av Wikivoyage
  • På en eller flera av de olika webbplatserna som tillhör WMF.

Det första steget i processen är att hitta en WMF-identitet som inte redan används av någon annan. Nedan kan du på ett enkelt sätt kontrollera om den identitet/det användarnamn du vill använda är upptaget eller om du kan använda det.


Enkel sammanslagning[Redigera]

Om ditt Wikivoyagekonto inte redan finns på WMF, eller om du själv äger ett användarkonto på WMF med samma namn, är det en snabb och enkel åtgärd att slå ihop kontona.

Gå till sidan för kontosammanslagning och följ instruktionerna. Antingen kommer du att behöva skriva in ditt lösenord på nytt, eller krävs det att de olika kontona har samma, bekräftade e-postadress så att du kan bekräfta att det är du som äger de konton du vill slå ihop.

Koppla ditt användarnamn på Wikivoyage till ett konto på Wikimedia Foundation[Redigera]

Om ditt användarnamn på Wikivoyage redan är i bruk på WMF, eller om du redan har ett användarnamn på en WMF-sida och som inte är samma som ditt konto på Wikivoyage, måste ditt Wikivoyagekonto döpas om till det namn du har på WMF.

När ditt Wikivoyagekonto är sammanslaget med ditt nya eller befintliga WMF-konto kommer du att kunna logga in på Wikivoyage med ditt WMF-konto och alla dina redigeringar på Wikivoyage kommer att kopplas samman med ditt WMF-konto, samt länkar till dina användarsidor/diskussionssidor på Wikivoyage.

Om du inte har ett konto på Wikimedia Foundation[Redigera]

Om ditt Wikivoyagekonto redan är ianspråktaget av någon annan och du inte redan har ett WMF-konto, måste du hitta ett ledigt användarnamn och begära att ditt Wikivoyagekonto döps om.

Då du funnit ett ledigt WMF-konto skall du begära en namnändring nedan genom att ange ditt gamla respektive nya användarnamn. Efter att ditt konto döpts om av en byråkrat, följ processen ovan för att skapa en gemensam identitet på hela WMF.

Om du redan har ett WMF-konto[Redigera]

Om du redan har ett WMF-konto behöver du bara begära nedan att ditt/dina gamla Wikivoyagekonton skall flyttas till ditt befintliga användarnamn på WMF. Du kan också be om hjälp genom att lägga en begäran här.

Flera användarnamn på Wikivoyage[Redigera]

Om du har flera olika användarnamn på de olika Wikivoyagesidorna måste du välja ett av dem. Du kan använda vilket som helst av dem, förutsatt att de inte krockar med ett befintligt WMF-konto, eller skapar du helt enkelt ett nytt WMF-konto. När du väl har ett WMF-konto, måste du göra en begäran om namnflytt för varje språkversion av Wikivoyage och då tala om vilket namn du har på den aktuella sidan och vad det nya användarnamnet skall vara.

Begäran om sammanslagning[Redigera]

Du måste kunna visa på att du verkligen äger det aktuella kontot på din "hemmawiki" för att din behörighet skall kunna valideras och därmed kunna flyttas till konton som du för närvarande inte kontrollerar.