Wikivoyage:Externa länkar

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

Externa länkar är länkar till andra hemsidor utanför Wikivoyage. Generellt gäller att externa länkar skall hållas nere till ett absolut minimum. I de fall där externa länkar skall dessa endast gå till primära källor och inte till sekundära eller privata hemsidor. Det skall alltså inte finnas ett eget avsnitt för externa länkar i de enskilda artiklarna. Läs mer om detta här.

Vad man ska länka till[Redigera]

Externa länkar ska peka på primära källor. Som exempel:

 • Officiella turistkontor för en destination
 • Officiella sidor för landets regering
 • Den officiella sidan för ett hotell
 • Den officiella sidan för en bar eller restaurang
 • Den officiella sidan för ett museum, en park eller andra attraktioner

Genom att använda primära källor blir guiden mer koncis: där det finns en eller två primära källor för ett ämne finns det oftast hundratals, eller till och med tusentals, sekundära källor att länka till. Wikivoyage undviker också subjektivitet och konflikter. Det är svårt att gemensamt besluta vilken av tusentals tidningar och hemsidor som har gjort den allra bästa researtikeln om New York, men det är ganska enkelt för oss att komma överens om att http://www.nycvisit.com/ är den officiella guiden för stadens besökare.

Vad man inte ska länka till[Redigera]

Undvik att länka till sekundära källor. Unvik exempelvis länkar till:

 • Hotellbokningstjänster
 • Nattlivsguider och recensioner i nattlivsguider
 • Restaurangguider och recensioner i restaurangguider
 • Karttjänster
 • Dagstidningar, tidskrifter eller bloggartiklar
 • Fotogallerier med privata bilder
 • Privata resedagböcker
 • Sökmotorresultat ( http://www.google.com/search?q=Montreal )

Undvik speciellt länkar till andra reseguider. Vi ska ha reseinformation i Wikivoyage, inte länka till den från Wikivoyage. Detta är ett viktigt ämne; om vi har mängder av länkar till andra reseguider förlorar vi kraften att skapa vår egen. Dessutom skriver många användare ut kopior av artiklar från Wikivoyage och därför behöver de informationen i samma artikel, i stället för länken till en annan sida.

Hur man använder och wikiformaterar externa länkar[Redigera]

Det finns tre möjliga formateringsalternativ för att lägga in externa länkar i en artikel. Endast den första är lämplig:

Bra[Redigera]

 • Fotnot, adress, telefonnummer, [1]. Externa länkar i löpande text måste läggas till i slutet av platsinformationen, i fotnots-stil. För att skapa en fotnotslänk använder man syntaxen [http://www.example.com/].

Observera att "http://" finns med i länken. Programvaran känner inte igen det som en extern länk om "http://" inte finns med.

Dåligt[Redigera]

 • Begreppslänkning. Detta skall inte användas. Wikitexten ser ut så här (och är en av anledningarna till varför man inte gör så, eftersom hela adressen hamnar först): [http://www.example.com/ Länktext]. Eftersom våra reseguider görs för att kunna skrivas ut kan det bli oändligt långa artikellänkar i vilken själva texten drunknar.
 • Icke komprimerad länkning http://www.example.com/. Generellt sätt används inte denna typ av länkning. Om man av någon anledning måste göra det i alla fall, använd i så fall adressen utan wikisyntax: http://www.example.com/.

Länkar i listor[Redigera]

 • Asian Civilisations Museum vid Empress Place, 1 Empress Place, tfn +66 63327798, [2]. Detta är ett av Singapores nyaste, största och mest genomarbetade museer. Som namnet antyder omfattas hela Asien av museets verksamhet även om det, naturligtvis, är en viss betoning på kulturerna runt Singapore. Öppet dagligen mellan 0900 och 1900. Inträdet kostar $5. Fredagskvällar är det fri entré mellan 1800 och 210.

I det här exemplet är en primär länk (förstahandslänk) det samma som hotellets, barens, restaurangen eller sevärdhetens egen hemsida som utgör länk. En primär länk är alltså inte en hotellguide, en restaurangrecension eller en resebyrå. På det sättet skulle alla andra länkar till Luxor Hotel i Las Vegas än http://www.luxor.com/ inte vara lämplig.

När man lägger in enskilda sevärdheter, restauranger, barer, hotell och liknande måste länken läggas efter namnet men före beskrivningen. Namnet i sig skall inte hyperlänkas eftersom detta ser illa ut och försvårar läsbarheten då sidan skrivs ut, vilket är syftet att man skall kunna göra med en guide i Wikivoyage. Hemsideadressen riskerar att dränka viktigare information som till exempel gatuadress och det ser även märkligt ut i de fall som sevärdheten inte råkar ha en hemsida.

Detaljanvisningar för olika typer av platsbeskrivningar kan fås här:

Officiella länkar i början av artiklar[Redigera]

Clark [3] är en stad i Union County i New Jersey.
eller
Busan (부산, 釜山) [4], även Pusan, är en stad i Södra Gyeongsang i Sydkorea.

Om målet har en egen och officiell hemsida skall denna tas med i artikelns inledning, omedelbart efter själva platsnamnet. Endast officiella länkar får användas – en hemsida som inte underhålls av utflyktsmålets egna och officiella organisation (till exempel staden Clark) får inte användas. På samma sätt skall en länk om Astrid Lindgrens värld inte innehålla någon annan adress än den officiella.

Länkar i löpande artikeltext[Redigera]

SJ kör såväl regional- som fjärrtågstrafik i Mellansverige med undantag för sträckor som till exempel LinköpingVästervik.

Länkar i löpande artikeltext skall undvikas så långt möjligt och skall endast gå till primära källor. Exempel på sådana primära källor kan vara flygbolag, bussbolag och hemsidor som ger daglig upplysning om tillståndet i ett visst område, till exempel SMHI:s [5] väderrapporter. De enskilda länkarna skall normalt inte accentueras genom att använda fetstil.

Ytterligare riktlinjer[Redigera]

Använda korta och läsbara länkar[Redigera]

Kom ihåg: då en guide i Wikivoyage skrivs ut visas hela länken oavsett hur lång och oläslig den än kan vara. Den som läser en utskrift måste alltså skriva in hela länken för hand. Försök därför att använda den kortast möjliga länken, även om det skulle betyda en smula merarbete för läsaren. Där så är möjligt, försök korta ner onödig information i en länk: det går till exempel ofta att ta bort "index.html", "index.htm", "index.asp" eller "index.php".

Om http://www.exempel.com/ automatiskt skickar läsaren vidare till en länk i stil http://www.exempel.com/home/index.asp?id=384&lang=sv, använd den kortare versionen, även om det egentligen är den längre som används. På samma sätt, i de fall huvudlänken (t.ex. http://www.example.net/) har en annan form av siduppbyggnad som i slutänden gör att man hamnar på http://www.example.net/index2.htm eller liknande, så använd bara den kortare länken – även om informationen i realiteten ligger under en annan adress.

Undantaget är givetvis om sidan man länkar till inte råkar ligga under toppdomänens adress utan under en helt annan del av hemsidan. Ändra alltså inte http://exempel.org/svensk-folkdans/ till http://exempel.org/, eftersom toppdomänen i det här fallet förmodligen inte handlar om svensk folkdans över huvud taget.

Externa länkar på andra språk[Redigera]

Den här versionen av Wikivoyage är på svenska (men se även Wikivoyage Shared för mer information om andra språkversioner). I första hand skall externa länkar gå till svenskspråkiga sidor. Samtidigt är svenska inte stt stort internationellt språk, men däremot pratar de flesta svenskar engelska och därför kan som andra alternativ engelska externa länkar användas. Länken behöver inte vara uteslutande på engelska, men viss information som kan vara av nytta för resenären bör finnas. I den externa länken skall man inte ange vilket språk den är på. Detta gör bara länken extra rörig.

Många hemsidor har information på flera språk. Beroende på hur sidan är uppbyggd hanteras detta på olika sätt:

 • Vissa sidor använder webbläsarens språkinställningar varvid man bara behöver länka till huvudsidan. Detta har fördelen att, om en icke svenskspråkig resenär vill använda svenskspråkiga Wikivoyage och använder sig av en länk, denne automatiskt hamnar på rätt språkversion. För att prova detta måste man ställa in sin webbläsare på önskat språk eller skriva in en adress till en proxyserver, till exempel Proxify. Man kan också kontrollera vilket språk webbläsaren är inställd på genom att gå till en sida som den här.
 • Vissa sidor har en direktlänk till ett vanligt språk, till exempel engelska, som det här exemplet: http://travel.example.com/english. Man använder då helt enkelt den länken direkt.
 • Vissa sidor har en huvudsida på sitt lokala språk med en atypisk länk till en annan språkversion, till exempel http://travel.example.com/fff?349sdshd.asp som leder till den engelska sidan. Det är dessutom inte säkert att dessa länkar är permanenta, och i så fall är det bättre att använda huvudsidans adress och låta Wikivoyageanvändarna själva finna den önskade språkversionen.

Skriv ut det självklara[Redigera]

En länk är aldrig en ersättning för information som lika gärna kan stå i guiden. Enligt Vad Wikivoyage är och inte är stipulerar att det är guiderna i utskriven form som är viktigast. Följaktligen skall viktig information lyftas ur från den externa länken och läggas in i guiden, även om den inte käns relevant för den som använder Wikivoyage via nätet.

Av den anledningen skall man alltid ta med viktig information som adress, telefonnummer, öppettider och prisläge, även om det skulle finnas på hemsidan. Den som bara använder en utskriven guide har ingen som helst nytta av rent nätbaserad information.

Utskriftsversioner[Redigera]

Kom ihåg att, då en artikel på Wikivoyage skrivs ut, kommer hela hemsideadressen för en länk att skrivas ut om den skrivits inom parentes. Det ser ut så här – undvik det:

 • Asian Civilisations Museum vid Empress Place, 1 Empress Place, tel. +66 63327798, (http://www.nhb.gov.sg/ACM)

Byt istället ut parenteserna mot hakparenteser – så här: [http://www.nhb.gov.sg/ACM] – vilket utskrivet på skrivare ser ut så här:

 • Asian Civilisations Museum vid Empress Place, 1 Empress Place, tel. +66 63327798, [1]

Specialfall[Redigera]

Open Directory Project[Redigera]

Vi har ett speciellt format som visar länkar till Open Directory Project på en speciell del av sidan – se Länkar till Open Directory.

Wikipedia[Redigera]

Wikivoyage har ett speciellt format som visar länkar till Wikipedia på en speciell del av sidan – se Länkar till Wikipedia.