Wikivoyage:Etikett

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

Wikivoyages användare kommer från olika håll och har givetvis olika syn på saker och ting. Varje bidragsgivare måste acceptera upphovsrättslicensen Copyleft när hen lämnar bidrag men ofta krävs samverkan för att reseguiden ska bli så bra och så tillförlitlig som möjligt. Till detta behövs egentligen bara vanligt sunt förnuft och en trevlig ton skribenterna emellan. Inga formella regler kan påtvingas någon, men det hör givetvis till etiketten att följa de regler och riktlinjer som Wikivoyage ställt upp. Denna sida, och de umgängesregler som finns uppräknade här, är alltså inga föreskrifter, bara förslag och råd.

Etikett på svenska Wikivoyage[Redigera]

Inga personangrepp – skilj på sak och person[Redigera]

Alla människor mår bra av konstruktiv kritik, men de flesta blir illa berörda av personliga påhopp. Det är självklart. Diskutera artiklarna, inte bidragsgivarnas karaktär. Ett bra trick är att aldrig använda orden "du" eller "dig" om en konflikt hotar. Tänk på att ni, trots att ni kanske varit på samma plats vid samma tillfälle, kan ha helt olika uppfattning om den plats ni besökte. Bådas åsikter väger i det fallet lika tungt, men det är viktigt att skildra olika destinationer och företeelse så neutralt som möjligt.

På Wikivoyage kommer man att träffa på personer som har en helt annan livsåskådning och helt andra politiska värderingar än man själv. Givetvis kan och ska man bemöta dem och deras åsikter på samma sätt som man själv vill bli bemött.

Inga stötande användarnamn[Redigera]

Vilka användarnamn som kan anses stötande avgörs i första hand av dem som känner sig stötta. Undvik därför namn på politiska, religiösa och nu levande, kända personer. Meningen med användarnamnen är att det ska vara lättare att känna igen olika användare. Om någon upplever någons användarnamn som olämpligt, bör man byta till ett annat. Om man har svårt att hitta på ett bra användarnamn kanske ens riktiga namn passar. Om man med flit väljer ett utmanande användarnamn har Wikivoyages administratörer rätt att blockera det.

Konstruktiv kritik är mycket bättre än negativ kritik[Redigera]

Det är mycket få artiklar som är så dåliga att de inte går att förbättra. Detsamma gäller Wikivoyages användare! Ge därför beröm och konstruktiv kritik istället för att gnälla och komma med syrligheter. Det vinner alla på: såväl Wikivoyage, som dess användare.

Ta bort eller korta ner inaktuell kritik[Redigera]

Vissa ämnen kan orsaka diskussioner, men dessa brukar förr eller senare självdö, om inte annat så när man nått någon form av konsensus. Om man var den förste att inleda diskussionen med att ge kritik förväntas man ta bort den när diskussionen är slutförd och inte har fortsatt under en tid. Eftersom de som besvarat din kritik sannolikt inte vill råka ut för anklagelse om att försöka dölja kritiken är de sannolikt ovilliga att radera sina inlägg. Diskussioner får emellertid inte bara tas bort, utan skall läggas i arkiv. Det gäller alla diskussioner på Wikivoyage! Om diskussionssidan heter "Diskussion:Resevaluta" läggs förslagsvis gamla diskussioner i "Diskussion:Resevaluta/Arkiv".

Ge beröm[Redigera]

Läser man en bra artikel, kan man gärna lämna beröm på artikelns diskussionssida eller på användarens egen diskussionssida. Det bidrar till god stämning och gör användaren glad!

Formulera synpunkter som frågor om du är osäker[Redigera]

Sakfel och konstiga meningsbyggnader behöver inte vara felaktiga eller oneutrala. Inbjud till dialog i ämnet genom att lämna synpunkter som frågor. Det behöver inte vara fel i sig, det kanske bara är skribenten som inte riktigt fick till sin formulering.

Ge saklig kritik[Redigera]

En diskussion är en serie argument som syftar till att nå en gemensam slutsats. Vad vill man uppnå med sin kritik? Argumentera för ett slutresultat baserat på fakta, inte för att i första hand döda motståndarens argument. Visst kan en artikel vara vinklad, men man bör hellre ge förslag på alternativa formuleringar istället för att hävda det man uppfattar som rätt i ett gräl med artikelförfattaren. Resultatet av en diskussion är oftare en kompromiss än övervunna anhängare. Genom att börja kritiken med ett förslag till formulering som alla kan instämma med öppnar man både för en dialog och för konsensus. Detta kan till exempel göras genom att man i en alternativ formulering inkluderar artikelförfattarens formulering samtidigt som man väver in sitt eget förslag.

Försök medla[Redigera]

I en diskussion är det lätt att måla in sig i ett hörn och hävda sin egen ståndpunkt, till och med så långt att argumenten blir både osakliga, kontraproduktiva och ibland rent oförskämda. När diskussionens vågor går höga blir ofta argumenten kontraproduktiva och osakliga. Försök att bryta in i diskussionen på ett lugnt och sakligt sätt, helst genom att föreslå en annan lösning än de båda kontrahenternas förslag.

Undvik värdeord[Redigera]

Det är svårt att i text förhålla sig neutral. Det man själv uppfattar som neutralt kan av andra uppfattas som partiskt, extremt och heltokigt. Alla vet att det i brev och e-brev kan bli helt fel eftersom man bara har det skrivna ordet att lita till. Smileys räcker sällan till för att återge en sinnesstämning eller en underförstådd mening. Undvik därför att använda sådana värdeord som kan orsaka onödiga kontroverser. I de allra flesta fall finns det mer neutrala ord att ta till.

Inga sarkasmer, inget hån och inga provokationer[Redigera]

Givetvis blir man inte glad om man får schavottera för att andra användare talar illa om någon bakom personens rygg. Av samma anledning skall man inte tala nedvärderande om användare. Det som är ett skämt för en person kan vara blodigt allvar för någon annan. Givetvis provocerar man heller inte någon på ett sådant sätt att denne tappar fattningen. Om man blir illa bemött, ignorera och gå vidare. Användare som beter sig illa blir sällan långlivade på Wikivoyage.

Se även[Redigera]

Förlaga[Redigera]

Stora delar av denna artikel bygger på en förlaga från svenska Wikipedia. En transparent kopia av ursprungstexten återfinns här: Wikipedia:Etikett.