Hoppa till innehållet

Wikivoyage:Ansökan om administrativ behörighet

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

Allmänt

[Redigera]

Den som nominerar lägger till följande stycke under Nomineringar med Användarnamn utbytt till det aktuella användarnamnet

=== [[Användare:Användarnamn|Användarnamn]] ===
'''Nominerad till:''' Administratör / Byråkrat (Välj ett alternativ)

'''Nyval''' / '''Omval''' (Välj ett alternativ) 

'''Självnominerad''' ~~~~~ / '''Nominerad av:''' ~~~~ (Välj ett alternativ) 

'''Motivering:''' 

'''Accepterar:''' (Utgår vid självnominering)

'''Stödjer'''

'''Neutral'''

'''Stödjer inte'''

'''Diskussion:'''

För den som accepterat nomineringen sker en omröstning där övriga användare kan stödja eller inte stödja den nominerade. Blankröster får lämnas men dessa räknas inte vid sammanräkningen.

Omröstning sker i sju dygn efter nominering.

Den som tackat ja och fått 75 procents stöd eller däröver tillsätts som administratör av en byråkrat.

Den som nominerar får själv inte rösta (nomineringen skall inte räknas).

Självnominering

[Redigera]

Om du varit verksam på Wikivoyage i minst sex månader kan du nominera dig själv till att bli administratör. För att ha en chans att bli vald måste du vara känd av andra användare; chansen att bli vald ökar därför med bidrag till artiklar och deltagande i diskussioner.

Det finns alltså inga obligatoriska krav på en blivande administratör, men här är några praxis-krav som arbetats fram:

  • Du skall ha varit med på Wikivoyage under så lång tid att andra Wikivoyageanvändare vet vem du är och vad du går för.
  • Du skall ha en förståelse för och acceptans av Wikivoyages policies och riktlinjer.
  • Du skall delta aktivt i såväl artikel- som policydiskussioner samt metadiskussioner.
  • Du skall arbeta med klottersanering och liknande administrativt arbete.

Kom ihåg: administratörer förväntas inte tillbringa all sin vakna tid på Wikivoyage; om något är det viktigt att vara ledig emellanåt för att kunna resa runt och samla fakta och intryck!

Efter en självnominering sker en omröstning i vilken övriga användare kan stödja eller inte stödja ditt administratörskap. Blankröster får lämnas men dessa räknas inte vid sammanräkningen. Om du har fått 75 procents stöd eller mer tillsätts du som administratör av en byråkrat.

Om du inte får stöd anmodas du att vänta minst ett halvår med att göra en ny självnominering till administratörskap. Om detta inte sker så kommer din nya begäran att avslås direkt utan omröstning. Ovanstående gäller även om tidigare omröstning föranletts av att någon annan användare nominerat dig.

Nominering av annan användare

[Redigera]

Obs! Nomineringar måste accepteras av användaren i fråga. Om du nominerar en användare bör du också lämna ett meddelande på dennes användarsida och informera om att han/hon har listats på denna sida. Be också den nominerade att svara här om nomineringen accepteras.

Mall till meddelande: ''Vill du bli administratör på Svenska Wikivoyage? (Se [[Project:Administratörer]] för information om vad en administratör har för befogenheter). Svara på [[Project:Begäran om administratörskap]] om du accepterar nomineringen eller ej. / ~~~~''

Om du blivit nominerad, skriv antingen "Jag accepterar nomineringen //~~~~", eller "Jag tackar nej till nomineringen //~~~~" under Accepterar.

Nomineringen innebär att risken för att du skall hamna i konflikt med andra användare ökar eftersom admininstratörskapet innebär att du deltar mera i skötseln av Wikivoyage och hur detta skall göras finns det olika uppfattningar om.

Begäran om att användare skall bli av med administratörskap

[Redigera]

Om du anser att någon administratör missbrukar sina administratörsrättigheter eller på annat sätt är olämplig som administratör så är detta platsen att ta upp det på.

Giltighetstid

[Redigera]

Administratör som av någon anledning inte loggar in och utför någon form av bidrag till uppslagsverket under tre månader kommer att få sin behörighet som administratör indragen.

Nomineringar

[Redigera]

Arkiv

[Redigera]