Wikivoyage:Abuse

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund[Redigera]

Klotter förekommer också på Wikivoyage. Ett antal nivåer av åtgärder för att stävja klotter har växt fram. Dessa nivåer omfattar allt från en vänskaplig tillsägelse för oförargligt klotter till permanent blockering av användare. Enskilda administratörer har i svåra fall, med hjälp av användarens IP-adress, tagit kontakt med nätverkets systemadministratör och meddelat denne vad som pågår. Sådan kontakt bör minimeras, men bör samtidigt ske enligt lämpliga riktlinjer för att en sådan anmälan skall framstå som seriös.

Syfte[Redigera]

Sidan Wikivoyage:Abuse syftar i första hand till att föra diskussion om hur sådan anmälan skall kunna ske och efter vilka riktlinjer. När konsensus nåtts utformas sidan i likhet med övriga sidor i namnrymden Wikivoyage:.

Riktlinjer[Redigera]

  • Text skall hållas formell, vara saklig och inte ha en familjär ton
  • Anmälan kan skickas av alla skribenter, men bör följa samma mall för att ge ett enhetligt intryck och för att inte missa vital information.
  • Anmälan till systemadministratör skall alltid undertecknas med vissa basuppgifter:

För svenska Wikivoyage
//Fullständigt namn på anmälaren//
//Administratör om applicerbart //
//Fullständig gatuadress//
//Fullständig postadress//
//Telefonnummer direkt till anmälaren//
//Anmälarens e-postadress//

Svenska ISP[Redigera]

Detta textförslag används vid abuse från svenskspråkiga adresser (även danska och norska).

Textförslag på svenska[Redigera]

Svenska Wikivoyage är en nätbaserad fri resehandbok med öppet innehåll. Det innebär att artiklarna i Wikivoyage skrivs av människor världen över och dygnet runt. Vem som helst kan läsa, redigera och lägga till artiklar. Det blir snabbt mycket stort när många bidrar med mycket smått. Svenska Wikivoyage växer hela tiden.

Det är självklart att en fri resehandbok lockar många människor. Den absoluta merparten av dem är seriösa användare som läser, skriver och redigerar artiklar i syfte att utveckla sig och sprida kunskap och erfarenhet. Samtidigt lockar också Wikivoyage givetvis oseriösa användare som med mer eller mindre uttalat syfte att förstöra klottrar i befintliga artiklar eller rentav raderar material. Det tar mycket kraft och lång tid för Wikivoyages administratörer att återställa sådant sabotage.

Vi har dessvärre noterat att en dator i Ert nätverk använts för att sabotera. Våra loggfiler visar att sådan verksamhet skett enligt nedan:

//artikel - tidpunkt (datum och exakt klockslag//
//saboterande IP-nummer//
//Antal varningar (XX) som utfärdats innan blockering//

Trots XX varningar fortsatte användaren att missbruka möjligheten till redigering och vår administratör tvingades därför blockera IP-adressen i //antal timmar/dagar/permanent//. Detta är något som Wikivoyage ogärna gör, eftersom detta kan förhindra möjligheterna för andra användare i samma nätverk att redigera Wikivoyages innehåll. Vi vill därför föreslå att Ni genom att kontrollera era loggfiler undersöker vem som saboterat och förfar efter Er gällande policy. Svenska Wikivoyage är tacksamma om Ni vill bekräfta detta meddelande samt gärna, om Er policy så tillåter, återkomma till oss med vilka åtgärder som vidtagits.

För svenska Wikivoyage
//Fullständigt namn på anmälaren//
//Anmälarens "titel" (adm, etc//
//Fullständig gatuadress//
//Fullständig postadress//
//Telefonnummer direkt till anmälaren//
//Anmälarens e-postadress//

Utländska ISP[Redigera]

Vid klotter/spam som härstammar från utländska internetoperatörer kan följande textförslag användas:

Textförslag på engelska[Redigera]

Svedish Wikivoyage is a web based free travel guide with open content. This means that the articles on Wikivoyage is written by swedish-speaking people all over the world and around the clock. Anyone may read, edit and add articles. The site grows rapidly when many people contribute. Swedish Wikivoyage grows constantly.

A free travel guide attracts a lot of people. The vast majority are serious users who read, write and edit articles for the purpose of develop oneself and to distribute their knowledge and experience. At the sam time, Wikivoyage attracts less serious users who, with the more or less expressed intent of destruction, scribble in or even delete articles. It takes a lot of time and resources for the administrators of Wikivoyage to restore the information following such sabotage.

Unfortunately, we have noticed that a computer in your network has been used to sabotage our site. Our log files shows that it occurred at the following occasions:

//artikel - tidpunkt (datum och exakt klockslag//
//saboterande IP-nummer//
//Antal varningar (XX) som utfärdats innan blockering//

Despite XX warnings, the user continued to abuse the possibility of editing and our administrator therefor had to block the IP address for //antal timmar/dagar/permanent//. This is something we hesitate to do, since it prevents users in the same network to edit the contents of Wikivoyage. We would now like to suggest that you, by checking your log files, investigates from who and from where the sabotage was done, and then act according to your policy. Swedish Wikivoyage would be grateful for your confirmation of this e-mail, and, if your policy so admits, get back to us with your report regarding measurements taken.

For swedish Wikivoyage
//Fullständigt namn på anmälaren//
//Anmälarens "titel" (adm, etc//
//Fullständig gatuadress//
//Fullständig postadress//
//Telefonnummer direkt till anmälaren//
//Anmälarens e-postadress//

Förlaga[Redigera]

Stora delar av denna artikel bygger på en förlaga från svenska Wikipedia. En transparent kopia av ursprungstexten återfinns här: Wikipedia:Abuse.