Världsarv

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.
Världsarv

Vägskylt för världsarv

Världsarv är en en unik kulturhistorisk och/eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. I juli 2005 fanns 812 världsarv i 137 anslutna länder; världsarven fördelas på 628 kulturarv, 160 naturarv och 24 är en kombination av båda typerna. Varje år tillkommer i snitt ett trettiotal världsarv. Världsarv får inte förväxlas med världsminne. I Sverige finns 14 världsarv.

Världsarvskommittén träffas en gång per år för att besluta vilka nya platser som ska föras upp på listan över världsarv. Detta ansöker respektive land om inför mötet. Kommittén består av representanter från 21 länder. Denna grupp beslutar också om vilka av världsarven som ska få extra skydd, på grund av att de på något sätt riskerar att förstöras.

Världsarv[Redigera]