Sylotisk parlör

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

Den här sidan är en parlör.Länder med syloti-talande befolkning
Utbredning av syloti-talande befolkning i Bangladesh (provinsen Sylhet) och Indien (delstaten Assam: delstaten Tripura är ej markerad på kartan)

Syloti är ett östligt indoariskt språk som talas av omkring 10 miljoner människor. De flesta bor i och kring provinsen Sylhet i nordöstra Bangladesh och i de indiska delstaterna Assam och Tripura, men många lever också i Storbritannien. Språket är nära besläktat med bengali, med många låneord från farsi och arabiska.

Tidigare skrevs syloti med ett eget skriftspråk, syloti nagri, men sedan slutet av 1900-talet används nästan uteslutande bengalialfabetet.

Uttal[Redigera]

Vokaler[Redigera]

 • (a)
 • (i)
 • (ʊ)
 • (ɛ)
 • (ɔ)

Vokaldiakritiska tecken[Redigera]

 • (a)
 • (i)
 • (ʊ)
 • (ɛ)
 • (ɔ) – Används inte i traditionell syloti.
 • (ɔi)

Diakritisk/konsonant[Redigera]

 • (ɔŋ)

Konsonanter[Redigera]

 • (xɔ)
 • (xɔ́)
 • (ɡɔ)
 • (ɡɔ́)
 • (sɔ)
 • (sɔ́)
 • (zɔ)
 • (zɔ́)
 • (ʈɔ)
 • (ʈɔ́)
 • (ɖɔ)
 • (ɖɔ́)
 • (t̪ɔ)
 • (t̪ɔ́)
 • (d̪ɔ)
 • (d̪ɔ́)
 • (nɔ)
 • (fɔ)
 • (fɔ́)
 • (bɔ)
 • (bɔ́)
 • (mɔ)
 • (ɾɔ)
 • (lɔ)
 • (ɽɔ)
 • (ʃɔ)
 • (ɦɔ)

Siffror[Redigera]

 • - ꠡꠥꠁꠘ꠆ꠘ (Uttal: ʃuinnɔ)
 • - ꠄꠇ (Uttal: ɛx)
 • - ꠖꠥꠁ (Uttal: d̪ui)
 • - ꠔꠤꠘ (Uttal: t̪in)
 • - ꠌꠣꠁꠞ (Uttal: saiɾ)
 • - ꠙꠣꠌ (Uttal: fas)
 • - ꠍꠄ (Uttal: sɔj)
 • - ꠢꠣꠔ (Uttal: ɦat̪)
 • - ꠀꠐ (Uttal: aʈ)
 • - ꠘꠄ (Uttal: nɔj)