Sachsen

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.


Sachsen

Castle Blankenhain near Crimmitschau

Sachsen
Lokalisering
Sachsen - Lokalisering
Vapen & Flagga
Sachsen - Vapen
Sachsen - Vapen
Sachsen - Flagga
Sachsen - Flagga
Huvudort
Yta
Folkmängd
Officiell webbplats

Sachsen är en region i sydöstra Tyskland.

Regioner[Redigera]

Städer[Redigera]

Andra destinationer[Redigera]

Fakta om Sachsen[Redigera]

Historik[Redigera]

Sedan sjätte århundradet under folkvandringstiden lämnades Elbeområdet av germanerna, som drog sig västerut, åt slaviska stammar. Senare uppstod en motvåg och år 929 angrep tyskarna under kung Henrik I av Tyskland slaverna och överskred Elbe, samt byggde fästningen Meissen. Den slaviska befolkningen blev successivt germaniserad. År 1089 förlänades området åt Henrik av Eilenburg av huset Wettin, med titeln markgreve av Meissen, och under 1100-talet började tyska bönder flytta hit.

Under 1700-talet kom Sachsens granne i norr, Preussen, att utvecklas som krigarstat och 1745 besegrades Sachsen av preussarna i slaget vid Kesselsdorf. Sachsen fick betala en miljon thaler i lösen, men angreps snart på nytt och sjuårskriget (1756-1763) mellan huvudkombattanterna Preussen och Österrike kom till stor del att utspelas på sachsisk mark. Landet förstördes i hög grad av både fientliga och allierade styrkor.

Från 1763 regerades Sachsen av kurfursten Fredrik August III, vilken 1806 kröntes till kung av Sachsen under namnet Fredrik August I. Det nya kungariket kom att ingå i Rhenförbundet och fick Dresden som huvudstad. År 1809 inleddes på order av Napoleon förstörelsen av huvudstadens fortifikationer och 1829 blev Dresden en öppen stad.

Efter Napoleons nederlag 1813 förlorade Sachsen sin bundsförvant och på grund av troheten mot Napoleon fängslades Fredrik August I av Sachsen en tid i Berlin. Wienkongressen 1815 medförde en förlust av tre femtedelar av statens territorium till Preussen, och Sachsens politiska roll i Tyskland minskade avsevärt i betydelse.

År 1918 abdikerade Sachsens siste kung, Fredrik August III, och landet blev Fristaten Sachsen (som sedan 1990 åter är statens officiella beteckning).

Efter andra världskriget ingick Sachsen från 1945 till 1949 i den sovjetiska ockupationszonen, SBZ (Sowjetische Besatzungszone), och sedan i Östtyskland från 1949 till Tysklands enande 1990.

Lokalbefolkning[Redigera]

Klimat[Redigera]

Språk[Redigera]

Att ta sig till Sachsen[Redigera]

Förflyttning i Sachsen[Redigera]

Att se[Redigera]

Att göra[Redigera]

Mat och dryck[Redigera]

Säkerhet[Redigera]