Route 66

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.
Nordamerika > USA > Route 66
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den här artikeln är en resplan.


Route 66

Route 66 var en tidigare motorväg i USA och som gick från Chicago till Los Angeles. Den korsade en stor del av den amerikanska Mellanvästern, Great Plains och den sydvästra delen av landet. Vägen finns formellt sett inte längre, men den är fortfarande till största delen farbar även om vägen på de flesta håll fått annan numrering.

Historik[Redigera]

Route 66 är en mycket berömd företeelse, både i sitt hemland och internationellt. Den står som symbol för frihet, folkvandring och enslighet.

Vägen öppnades ursprungligen 1928, även om den inte i sin helhet asfalterades förrän långt senare. Den kom snart att fascinera amerikanarna. 1940 skrev John Steinbeck sin roman Vredens druvor i vilken han skildrar några av de tusentals lantbrukare som vid tiden för den stora depressionen i slutet av 1920-talet bröt upp från sina hem i Kansas och Oklahoma för att söka lyckan i Kalifornien. Steinbeck utmålade vägen nästan som en fientlig makt som tömde resenärerna på pengar, kraft och hopp.

Senare skildringar av vägen är kanske inte riktigt så pessimistiska. Den förmodligen mest berömda skildringen är musikern Bobby Troups hyllningssång som manade lyssnarna att "get your kicks on Route 66" ("få en kick av route 66"). En TV-serie på 1960-talet skildrade två unga män som utforskade det amerikanska motorvägsnätet. Även om Jack Kerouac bara förbigående nämner Route 66 i sin bok På drift lyckades den ändå få med lite av stämningen kring beatniks och deras resor.

På 1980-talet upphörde vägen att fungera som officiell motorväg. Mycket av dess sträckning hade blivit över- eller ombyggd till bredare och nyare motorväg. Fortfarande fängslar Route 66 och den är ett mycket populärt turistmål. Filmen ”Cars” (2006) utspelar sig delvis på Route 66.

Förberedelser[Redigera]

I Vredens druvor förbereder sig familjen Joad för sin Kalifornienresa genom att packa ner allt de äger i ett skrotbil för 50 dollar och saltar ner sina två återstående grisar som mat till de 14 personerna. Detta är kanske lite att ta i för den moderne resenären, men det är viktigt att veta att delar av vägen går genom riktig glesbygd och att extra mat, vatten, bensin och olja inte är en dum idé. Den västra halvan av resan är så glest bebodd att det kan vara upp till 16 mil mellan mackarna så det är viktigt att veta vad ens fordon klarar. Lika glest är det mellan serviceverkstäderna så det är en god idé att se till att bilen är i bra skick och att man har med sig ett reservdäck.

De delar av vägen som går genom ökentrakter är mycket varma och ensliga. Väljer man att åka motorcykel istället för en luftkonditionerad bil är det ett bra och beprövat trick att ha med sig en kylväska med is. Man förvarar handdukar i denna kylväska, handdukar som man sedan virar runt nacken för att inte få värmeslag.

Det är inte särskilt svårt att finna logi längs resan. Det kan alltid vara bra att reservera rum i förväg och i Flagstaff och i Santa Fe (om man väljer att åka den alternativa sträckningen genom New Mexico) är det snudd på nödvändigt. Vissa resmål kan bli fullbokade vid vissa tillfällen på året, som t.ex. i Albuquerque där staden första eller andra veckan i oktober står värd för The International Balloon Fiesta med massor med besökare.

Vägsträckning[Redigera]

OBS: Delstatsmotorvägarna betecknas med sin delstatsförkortning. T.ex. betyder MO 66 Missouri State Highway 66, IL 4 betyder Illinois State Highway 4, etc. Sevärdheter som är markerade med fetstil redovisas i slutet av artileln under rubriken “Sevärdheter”.

Dag 1: Chicago till Springfield, Illinois[Redigera]

Route 66 är välskyltad genom hela Illinois.

Chicago[Redigera]

Route 66 dragning

Route 66 börjar vid Lake Shore Drive (US 41) och Jackson Drive. Kör västerut på Jackson Drive. Vid Michigan Avenue blir Jackson Drive enkelriktad i västlig riktning. Tag av åt höger, sedan vänster in på Adams Street. Här finns en skylt som utmärker början på Route 66 (detta var en tidigare utgångspunkt, den traditionella platsen är vid Lake Michigan på lake Shore Drive). Följ Adams Street genom the Loop, passera Sears Tower och kör in på Ogden Avenue. Följ Ogden Avenue genom Chicago och Cicero. Tag söderut på Harlem Avenue, sedan sydväst in på Joliet Road. Vid Indian Head Park övergår Joliet Road i Interstate 55. Följ Interstate 55 till nästa avfart in på Joliet Road och kör sedan söderut mot Joliet.

Chicago till Springfield[Redigera]

I Joliet, följ IL 53 genom staden till Gardner. Kör västerut på Main in på den östra filen på Interstate 55. Följ vägen genom ett antal städer till tvillingstäderna Bloomington-Normal. Den yttre vägen går över i Pine Street och leder in i Normal. Sväng söderut på Linden Street, västerut på Willow Street, söderut på Main Street (Business US 51), in i Bloomington och sedan vänster in på Veterans Parkway. (Om man är hungirg kan man här passa på att äta på Steak & Shake, en av de klassiska hamburgerrestaurangerna längs Route 66, belägen nästan precis på stadsgränsen mellan Bloomington och Normal.) Sväng in på Beich Road vilken går över i den norra ytterfilen på Interstate 55. Följ vägen hela vägen till Lincoln (passa på att besöka Dixie Trucker's Home i McLean, vilket påstås vara världens första lastbilsfik). Följ Lincoln Parkway runt Lincoln. Korsa Interstate 55 till den östra ytterfilen och följ den till Williamsville. Kör ut på I-55. Tag av mot Sherman (nästa avfart) vilken är Peoria Road (Business I-55) till Springfield.

Har man bråttom kan man köra runt Bloomington-Normal på Veterans Parkway, en motorväg känd för lokalbefolkningen som "The Belt Line." Vetarans var ett kalla kriget-projekt från 1950-talet som skulle underlätta för civilförsvarstrafik att ta sig runt den växande staden i hastigheter upp till 160 km/h. Ingen utom ungdomar som höll på med illegal drag-racing kom någonsin upp i sådana hastigheter. Den ursprungliga Route 66 blev känd som "Business 66". Istället för att passera Normal på Pine Street, stanna kvar på Veterans Parkway frpn I-55 och följ den till den återigen kommer ut på I55 söder om staden. Fortsätt sedan till Springfield som tidigare nämnts.

Dag 2: Springfield till St. Louis[Redigera]

Springfield till St. Louis[Redigera]

Kör in i Springfield på Peoria Road (Business I-55), sväng västerut på Taintor Avenue som kröker sig och blir Fifth Street. Följ vägen till Stanford Avenue där gatorna går ihop och blir Sixth Street. Fortsätt söderut på Sixth Street och den leder ut på Interstate 55. Tag andra avfarten och följ den västra ytterfilen till IL 104 och sedan österut på I-55. Tag av mot Divernon och fortsätt söderut i den västra ytterfilen till IL 24, kör österut och korsa I-55. Kör söderut på den östra yttre vägen genom Mount Olive och route 66 vänder åter över I-55. Vid Staunton, kör in på IL 4 och kör söderut till IL 157. Följ Il 157 söderut och västerut till väster om Edwardsville, där IL 157 vänder söderut för att korsa I-270. Kör inte söderut, utan kör västerut på Chain of Rocks Road.

St. Louis, Illinois[Redigera]

OBS: Route 66 har flera sträckningar genom S:t Louis-området. Nedanstående beskrivning är en genomgående vägsträckning. Följ Chain of Rocks Road till Mitchell vid IL 203. Kör under I-270 där Chain of Rocks Road fortsätter under motorvägen. Följ denna till IL 3. En historisk vägsträckning ("Spur Historic Route 66") fortsätter västerut till den gamla Chain of Rocks-bron (endast för fotgängare). Gör en avstickare till denna bron och åk sedan tillbaka till IL 3 och fortsätt norrut. Välj motorvägen Interstate 270 i västlig riktning, över floden Mississippi i Missouri. Tag av söderut på Riverview Drive.

Dag 3: St. Louis till Springfield, Missouri[Redigera]

OBS: Bokstavskombinationen SR refererar till "Supplemental Route", ett alternativt motorvägsnät i Missouri och som är numrerade med bokstäver istället för siffror.

S:t Louis[Redigera]

OBS: Route 66 har flera sträckningar genom S:t Louis-området. Nedanstående beskrivning är en genomgående vägsträckning. Från Chain of Rocks-bron, tag söderut på Riverview Drive och fortsätt till Broadway. Kör söderut på Broadway, sedan västerut på Calvary som löper mittemellan två kyrkogårdar. Tag söderut på Wet Florissant Street som så småningom går över i North Fiorissant Street. (OBS: Detta är inte ett särskilt trevligt grannskap. Håll rutorna uppdragna och se till att alla dörrar är låsta.). North Fiorissant Street gör några kurvor och leder över i Tucker Boulevard. (Här kan man göra en avstickare till floden Mississippi och besöka Jefferson National Expansion Memorial och Gateway Arch). Tucker Boulevard viker av in på Gravois Road (Tucker Boulevard löper egentligen söderut här, men glider så småningom över i sydvästlig riktning inpå Gravois Road). På Chippewa Avenue (lätt att missa – håll utkik) svänger Route 66 i sydvästlig riktning. På vänster sida, strax innan den västra stadsgränsen, ligger Ted Drewes Frozen Custard. Följ Chippewa Avenue till stadsgränsen där den går över i Watson Road som löper genom förorterna. Marlborough var tidigare platsen för det numera rivna motellet Coral Court Motel. Fortsätt västerut på Watson Road till den löper upp på Interstate 44.

St. Louis till Rolla[Redigera]

Fortsätt på I-44 till avfarten mot Allenton (Six Flags), Business Loop 44. Man kan göra en avstickare till Route 66 State Park (Times Beach) genom att ta av på Lewis Road. Följ Business I-44 genom Pacific till den plats där den ansluter till I-44. Fortsätt västerut i den södra yttre filen till Missouri 100 vid Grays Summit. Följ MO 100 till SR AT och följ denna till US 50 och fortsätt i den norra yttre filen till avfarten mot SR AH. Korsa vägen till den södra sidan och fortsätt i den södra ytterfilen till St. Clair. Vid MO 30, korsa I-44 igen och följ den norra yttre filen till avfarten mot Stanton (en avstickare kan göras till Meramec Caverns) och kör över igen, tillbaka. Ta den södra ytterfilen till Sullivan (till Springfield Street) och följ den södra yttre filen genom Bourbon till Cuba där vägen byter namn till SR ZZ. Vid Rosati blir SR ZZ SR KK (fortsätt västerut, kör inte söderut). Kör norrut på I-44 vid St. James, korsa I-44 och följ den norra yttre filen till US 63 norr om Rolla. Följ US 63 in i Rolla.

Rolla till Springfield[Redigera]

Vid Business I-44, kör västerut och sedan sydväst (förbi University of Missouris reproduktion av Stonehenge) till Martin Springs Road (precis innan I-44). Kör västerut och genom Doolittle tills vägen leder till I-44 (Avfart 176, Sugar Tree Road). Man MÅSTE köra in på I-44 här eftersom vägen visserligen fortsätter ner på den södra ytterfilen, men vägen är avskuren av I-44. Tag av vid SR D (Jerome), men fortsätt västerut. Följ den norra ytterfilen till avfarten SR J, korsa vägen och tag omedelbart av västerut på SR Z (en tidigare motorväg). Håll utkik efter Teardrop Lane, sväng vänster och kör genom Devil's Elbow. Här återansluter vägen till SR Z. Följ denna väg till Business I-44 i St. Robert, följ Business I-44 till den västra sidan av Waynesville och fortsätt västerut på SOUTH MO 17 där Business I-44 svänger av söderut. Följ MO 17 över I-44 vid Buckhorn och sväng västerut på SR AB. När SR AB når I-44, följ den södra ytterfilen till avfarten till Sleeper (den yttre vägen går så småningom över i SR N så se till att fortsätta västerut). Vid avfarten mot Sleeper, korsa vägen till den norra ytterfilen och följ vägen in i Lebanon där den kommer att ansluta till Business I-44. Vid SR W (precis innan den når fram till I-44), fortsätt på denna väg till Phillipsburg, korsa motorvägen och kör västerut på SR CC till Marshfield. Vid Marshfield, följ MO 38 en kort sträcka till SR OO och följ denna väg som slutligen leder över i MO 744 vid Springfields stadsgräns.