Italiensk parlör

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den här sidan är en parlör.Italienska är ett språk som främst talas i Italien. Det är även officiellt språk i San Marino och den schweiziska kantonen Ticino. Det är de facto även officiellt språk i Vatikanstaten.

Även om både engelska och tyska är vanligt förekommande på de italienska turistorterna, kan många italienare, speciellt äldre, inte tala ett främmande språk, så det kan vara bra att kunna de vanligaste italienska fraserna.

Uttalsguide[Redigera]

Vokaler[Redigera]

som 'a' i "tal" eller 'a' i "tall"
som 'e' i "ek" eller 'e' i "en"
som 'i' i "igelkott" eller 'i' i "inte"
som 'o' i "ok" eller 'o' i "och"
som 'u' i "hus" eller 'u' i "uggla"
som 'y' i "yta" eller 'y' i "yxa"
å 
som 'å' i "åsna" eller 'å' i "åtta"
ä 
som 'ä' i "äta" eller 'ä' i "äpple"
ö 
som 'ö' i "över" eller 'ö' i "öppna"

Konsonanter[Redigera]

som 'b' i "bo"
som 'c' i "cykel" eller 'c' i "clown"
som 'd' i "docka"
som 'f' i "flaska"
som 'g' i "gå"
som 'h' i "hopp"
som 'j' i "jag"
som 'k' i "ko" eller 'k' i "kista"
som 'l' i "lag"
som 'm' i "mor"
som 'n' i "nos"
som 'p' i "piano"
som 'k' i "ko"
som 'r' i "rad"
som 's' i "segel"
som 't' i "topp"
som 'v' i "val"
som 'v' i "val"
som 'x' i "yxa"
som 'y' i "yxa" eller 'y' i "yta"
som 'z' i "zebra"

Vanliga ljudsammansättningar[Redigera]

sj 
som 'sj' i "sju"
stj 
som 'sj' i "sju"
skj 
som 'sj' i "sju"
tj 
som 'tj' i "tjugo"
kj 
som 'ay' i "tjugo"
lj 
som 'j' i "jag"
ng 
som 'ng' i "kung"
gn 
som 'gn' i "ugn"
nk 
som 'nk' i "tänka"

Fraslista[Redigera]

Grunderna[Redigera]

Vanliga skyltar

ÖPPEN 
Aperto
STÄNGD 
Chiuso
INGÅNG 
Entrata
UTGÅNG 
Uscita
TRYCK 
Spingere
DRAG 
Tirare
TOALETT 
Bagno
MÄN 
Uomini
KVINNOR 
Donne
FÖRBJUDET 
Vietato
Hej 
Buon giorno. (...)
Hej (mindre formellt
Ciao. (tjaó)
Hur mår du? 
(mycket formellt) Come sta? (...)
Hur mår du? (mindre formellt
Come stai? (...)
Bra, tack. 
Bene, grazie. (...)
Vad heter du? 
Come si chiama? (...)
Vad heter du? (mindre formellt
Come ti chiami? (...)
Jag heter ______ . 
Mi chiamo ______ . (...)
Trevligt att träffas. 
Piacere di conoscerla. (...)
Tack 
Grazie. (...)
Varsågod 
Prego. (...)
Ja 
Sí (...)
Nej 
No. (...)
Ursäkta mig 
Mi scusi (...)
Förlåt 
Scusa (...)
Hej då 
Arrivederci. (...)
Jag kan inte prata italienska [bra]. 
Non parlo [bene] l'italiano . (...)
Jag förstår italienska lite grand 
Capisco solo un po d’Italiano. (...)
Jag kan bara några få ord på italienska
So solo alcune parole in italiano. (...)
Pratar du svenska? 
parli svedese? (...)
Pratar du engelska? (formellt
Parla inglese? (...)
Pratar du engelska? (informellt
Parli inglese? (...)
Finns det någon här som pratar engelska? 
C'è qualcuno che parla inglese qui? (...)
Prata lite långsammare, tack. 
Parla più lentamente/piano, per favore. (...)
Vad betyder det? 
Che cosa significa? (...) eller, Che cosa vuol dire? (...)
Jag glömde. 
Ho dimenticato. (...)
Nu kommer jag ihåg. 
Ora ricordo. (...)
Hjälp! 
Aiuto! (...)
Se upp! 
Attenzione (...)
God morgon 
Buongiorno. (...)
God kväll 
Buonasera. (')
God natt 
Buona notte. (')
Jag förstår inte. 
Non capisco. (')
Var är toaletten? 
Dov'è il bagno? (')

Problem[Redigera]

Lämna mig i fred. 
Lasciatemi in pace. (...)
Rör mig inte! 
Non toccarmi! (...)
Jag ringer polisen. 
Chiamo la polizia. (...)
Polis! 
Polizia! (...)
Stopp! Tjuv! 
Stop! Al ladro! (...)
Jag behöver din hjälp. 
Ho bisogno d'aiuto. (...)
Det är en nödsituation. 
È un'emergenza. (...)
Jag är vilse. 
Mi sono perso. (...)
Jag har förlorat min väska. 
Ho perso la mia borsa. (...)
Jag har förlorat min plånbok. 
Ho perso il mio portafoglio. (...)
Jag är sjuk. 
Non mi sento bene (Jag mår illa). (...)
Jag har skadat mig. 
Sono ferito. (...)
Jag behöver en doktor. 
Ho bisogno di un dottore. (...)
Kan jag få låna din telefon? 
Posso usare il telefono? (...)

Nummer[Redigera]

one (uno)
two (due)
three (tre)
four (quattro)
five (cinque)
six (sei)
seven (sette)
eight (otto)
nine (nove)
10 
ten (dieci)
11 
eleven (undici)
12 
twelve (dodici)
13 
thirteen (tredici)
14 
fourteen (quattordici)
15 
fifteen (quindici)
16 
sixteen (sedici)
17 
seventeen (diciassette)
18 
eighteen (diciotto)
19 
nineteen (diciannove)
20 
twenty (venti)
21 
twenty one (ventuno)
22 
twenty two (ventidue)
23 
twenty three (ventitré)
30 
thirty (trenta)
40 
forty (quaranta)
50 
fifty (cinquanta)
60 
sixty (sessanta)
70 
seventy (settanta)
80 
eighty (ottanta)
90 
ninety (novanta)
100 
one hundred (cento)
200 
two hundred (duecento)
300 
three hundred (trecento)
1 000 
one thousand (mille)
2 000 
two thousand (due mila)
1 000 000 
one million (milione)
1 000 000 000 
one thousand million i Storbritannien, one billion i USA: (un miliardo)
1 000 000 000 000 
one billion i Storbritannien, one trillion i USA:
nummer _____ (tåg, buss, mm.
numero _____ (treno, autobus, e altro)
halv 
half (mezzo)
mindre 
less (meno)
mer 
more (più)

Tid / Tempo[Redigera]

nu 
ora eller adesso (...)
senare 
dopo (...)
före 
prima (...)
morgon 
giorno (...)
förmiddag 
primo pomeriggio (...)
eftermiddag
pomeriggio (...)
kväll 
sera (...)
natt 
notte (...)

Klockslag / Orari[Redigera]

ett på natten
l'una di notte (...)
sju på morgonen 
le sette di mattina (...)
lunch 
pranzo (...)
ett på eftermiddagen 
l'una di pomeriggio (...)
sju på kvällen 
le sette di sera (...)
midnatt 
mezzanotte (...)

Varaktighet[Redigera]

_____ minut(er) 
_____ minuto/minuti (...)
_____ timme(ar) 
_____ ora/ore (...)
_____ dag(ar) 
_____ giorno/giorni (...)
_____ vecka(or) 
_____ settimana/settimane (...)
_____ månad(er) 
_____ mese/mesi (...)
_____ år 
_____ anno/anni (...)

Dagar / Giorni[Redigera]

idag 
oggi (...)
igår 
ieri (...)
imorgon 
domani (...)
den här veckan 
questa settimana (...)
förra veckan 
la scorsa settimana (...)
nästa vecka 
la prossima settimana (...)
Måndag 
Lunedì (...)
Tisdag 
Martedì (...)
Onsdag 
Mercoledì (...)
Torsdag 
Giovedì (...)
Fredag 
Venerdì (...)
Lördag 
Sabato (...)
Söndag 
Domenica (...)

Månader / Mesi[Redigera]

Januari 
January (Gennaio)
Februari 
February (Febbraio)
Mars 
March (Marzo)
April 
April (Aprile)
Maj 
May (Maggio)
Juni 
June (Giugno)
Juli 
July (Luglio)
Augusti 
August (Agosto)
September 
September (Settembre)
Oktober 
October (Ottobre)
November 
November (Novembre)
December 
December (Dicembre)

Skriva tid och datum / Tempo e data[Redigera]

Färger / Colori[Redigera]

svart 
nero (...)
vit 
bianco (...)
grå 
grigio (...)
röd 
rosso (...)
blå 
blu (...)
gul 
giallo (...)
grön 
verde (...)
orange 
arancione (...)
lila 
viola (...)
brun 
marrone (...)

Transport / Trasporti[Redigera]

Buss och tåg / Bus e treni[Redigera]

Hur mycket kostar en biljett till _____? 
Quanto costa un biglietto per _____? (...)
En biljett till _____, tack. 
Un biglietto per _____, per favore. (...)
Var går tåget/bussen? 
Dove va questo treno/autobus? (...)
Var är tåget/bussen till _____? 
Dov'è il treno/autobus per _____? (...)
Stannar tåget/bussen i _____? 
Questo treno/autobus ferma a_____? (...)
När gåt tåget/bussen till _____? 
Quando parte il treno/autobus per _____? (...)
När anländer tåget/bussen till _____? 
A che ora arriva il treno/autobus a_____? (...)

Vägvisningar / Indicazioni[Redigera]

Hur kommer jag till _____ ? 
Come arrivo _____ ? (...)
...järnvägsstationen? 
...alla stazione ferroviaria? (...)
...busstationen? 
...alla stazione degli autobus? (...)
...flygplatsen? 
...all'aeroporto (...)
...centrum? 
...al centro? (...)
...vandrarhemmet? 
...all'ostello? (...)
...hotell _____? 
... all'hotel______? (...)
...det svenska konsulatet? 
...al consolato svedese? (...)
Var finns det många... 
Dove ci sono molti... (...)
...hotell? 
...hotel? (...)
...restauranger? 
...ristoranti? (...)
...barer? 
...bar? (...)
...sevärdheter? 
...attrazioni turistiche? (...)
Kan du visa mig på kartan? 
Può mostrarmi sulla mappa? (...)
gata 
via (...)
Sväng vänster 
gira a sinistra (...)
Sväng höger 
gira a destra (...)
vänster 
sinistra (...)
höger 
destra (...)
rakt fram 
sempre dritto (...)
mot _____ 
attraverso il_____ (...)
förbi _____ 
passando per _____ (...)
före _____ 
prima di_____ (...)
Titta efter _____. 
Guardi il/la _____. (...)
korsning 
incrocio (...)
norr 
nord (...)
söder 
sud (...)
öster 
est (...)
väster 
ovest (...)
uppför 
su (...)
nedför 
giù (...)

Taxi[Redigera]

Taxi! 
Taxi! (...)
Ta mig till _____, tack. 
Mi porti a ______, grazie. (...)
Hur mycket kostar det att åka till _____? 
Quanto costa fino a_____? (...)
Ta mig dit, tack. 
Mi porti lì, grazie. (...)

Boende / Abitazione[Redigera]

Har nu några lediga rum? 
Ci sono stanze libere? (...)
Hur mycket kostar ett rum för en person/två personer? 
Quanto costa una stanza per una/due persone? (...)
Finns det... 
Sono compresi anche... (...)
...lakan? 
...le lenzuola? (...)
...ett badrum? 
...un bagno? (...)
...telefon? 
...un telefono? (...)
...TV? 
...una TV? (...)
Kan jag få se rummet först? 
Posso prima dare un'occhiata alla camera? (...)
Har ni något... 
Non ha nulla di più (...)
...tystare? 
..tranquillo? (...)
...större? 
...grande? (...)
...renare? 
...pulito? (...)
...billigare? 
...economico? (...)
OK, jag tar det. 
Ok, la prendo. (...)
Jag kommer att stanna _____ natt(nätter). 
Mi fermerò per _____ notti. (...)
Kan du föreslå ett annat hotell? 
Mi può suggerire un altro hotel? (...)
Har ni ett kassaskåp? 
Avete una cassaforte? (...)
...låsbara skåp? 
...lockers? (...)
Ingår frukost/middag? 
È inclusa la colazione/pranzo? (...)
Hur dags är det frukost/middag? 
A che ora servite la colazione? (...)
Var snäll och städa mitt rum. 
Potreste pulire la mia stanza?. (...)
Kan ni väcka mig klockan _____? | Mi potreste svegliare alle _____? (...)
Jag vill checka ut. 
Vorrei fare il check out. (...)

Pengar / Soldi[Redigera]

Tar ni emot amerikanska dollar/euro/brittiska pund/svenska kronor? 
Accettate dollari americani/euro/sterline inglesi/corone svedesi? (...)
Tar ni emot kreditkort? 
Accettate carte di credito? (...)
Kan ni växla pengar åt mig? 
Può cambiarmi i soldi? (...)
Var kan jag växla pengar? 
Dovo posso farmi cambiare i soldi? (...)
Kan ni lösa in resecheckar åt mig? 
Può cambiarmi un traveler's check? (...)
Var kan jag lösa in resecheckar? 
Dove posso farmi cambiare un traveler's check? (...)
Vad är växlingskursen? 
Qual è il tasso di cambio? (...)
Var finns det en bankomat? 
Dove trovo un bancomat? (...)

Mat[Redigera]

Ett bord för en/två personer, tack. 
A table for one person/two people, please. (...)
Kan jag få se menyn, tack? 
Can I look at the menu, please? (...)
Kan jag få titta i köket? 
Can I look in the kitchen? (...)
Har ni en husets specialitet? 
Is there a house specialty? (...)
Finns det någon lokal specialitet? 
Is there a local specialty? (...)
Jag är vegetarian. 
I'm a vegetarian. (...)
Jag äter inte fläskkött. 
I don't eat pork. (...)
Jag äter inte nötkött. 
I don't eat beef. (...)
Jag äter bara kosher-mat. 
I only eat kosher food. (...)
a la carte 
a la carte (...)
frukost 
breakfast (...)
lunch 
lunch (...)
middag 
dinner eller supper (...)
Jag vill ha _____. 
I want _____. (...)
Jag vill ha en rätt med _____. 
I want a dish containing _____. (...)
kyckling 
chicken (...)
nötkött 
beef (...)
fisk 
fish (...)
skinka 
ham (...)
korv 
sausage (...)
ost 
cheese (...)
ägg 
eggs (...)
sallad 
salad (...)
(färska) grönsaker 
(fresh) vegetables (...)
(färsk) frukt 
(fresh) fruit (...)
bröd 
bread (...)
rostat bröd 
toast (...)
nudlar 
noodles (...)
ris 
rice (...)
bönor 
beans (...)
Kan jag få ett glas _____? 
May I have a glass of _____? (...)
Kan jag få en kopp _____? 
May I have a cup of _____? (...)
Kan jag få en flaska _____? 
May I have a bottle of _____? (...)
kaffe 
coffee (...)
te 
tea (...)
juice 
juice (...)
kolsyrat vatten 
sparkling water (...)
vatten 
water (...)
öl 
beer (...)
rött/vitt vin 
red/white wine (...)
Kan jag få lite _____? 
May I have some _____? (...)
salt 
salt (...)
svartpepper 
black pepper (...)
smör 
butter (...)
Ursäkta mig, kyparen? (getting attention of server)
Excuse me, waiter? (...)
Jag är färdig. 
I'm finished. (...)
Det var jättegott. 
It was delicious. (...)
Var snäll att ta bort faten. 
Please clear the plates. (...)
Notan, tack. 
The check, please. (...)

Barer[Redigera]

Serverar ni alkohol? 
Do you serve alcohol? (...)
Har ni bordsservering? 
Is there table service? (...)
En öl/två öl, tack. 
A beer/two beers, please. (...)
Ett glas rött/vitt vin, tack. 
A glass of red/white wine, please. (...)
En stor stark, tack. 
A pint, please. (...)
En flaska, tack. 
A bottle, please. (...)
whiskey 
whiskey (...)
vodka 
vodka (...)
rom 
rum (...)
vatten 
water (...)
apelsinjuice 
orange juice (...)
CocaCola 
Coke (...)
Har ni något snacks? 
Do you have any bar snacks? (...)
En till, tack. 
One more, please. (...)
När stänger ni? 
When is closing time? (...)

Shopping[Redigera]

Har ni den här i min storlek? 
Do you have this in my size? (...)
Hur mycket kostar den här? 
How much is this? (...)
Det är för dyrt. 
That's too expensive. (...)
Tar ni _____? 
Would you take _____? (...)
dyrt 
expensive (...)
billigt 
cheap (...)
Jag har inte råd. 
I can't afford it. (...)
Jag vill inte ha den. 
I don't want it. (...)
Du lurar mig. 
You're cheating me. (...)
Jag är inte intresserad. 
I'm not interested. (..)
OK, jag tar den. 
OK, I'll take it. (...)
Kan jag få en påse? 
Can I have a bag? (...)
Skickar ni till utlandet? 
Do you ship (overseas)? (...)
Jag behöver... 
I need... (...)
...tandkräm. 
...toothpaste. (...)
...en tandborste. 
...a toothbrush. (...)
...tamponger. 
...tampons. (...)
...tvål. 
...soap. (...)
...shampoo. 
...shampoo. (...)
...smärtstillande. 
...pain reliever. (...)
...medicin mot förkylning. 
...cold medicine. (...)
...magmedicin. 
...stomach medicine. (...)
...en rakhyvel. 
...a razor. (...)
...ett paraply. 
...an umbrella. (...)
...solskyddskräm. 
...sunblock lotion. (...)
...ett vykort. 
...a postcard. (...)
...frimärken. 
...postage stamps. (...)
...batterier. 
...batteries. (...)
...skrivpapper. 
...writing paper. (...)
...en penna. 
...a pen. (...)
...böcker på svenska. 
...Swedish-language books. (...)
...tidningar på svenska. 
...Swedish-language magazines. (...)
...dagstidningar på svenska. 
...an Swedish-language newspaper. (...)
...en svensk-engelsk ordlista. 
...a Swedish-English dictionary. (...)

Att köra[Redigera]

Jag vill hyra en bil. 
I want to rent a car. (...)
Kan jag få en försäkring? 
Can I get insurance? (...)
stop (på en vägskylt
stop (...)
återvändsgränd 
blind alley (...)
ingen parkering 
no parking (...)
hastighetsgräns 
speed limit (...)
bensinstation 
gas station (...)
bensin 
petrol (...)
diesel 
diesel (...)

Myndigheter[Redigera]

Jag har inte gjort något fel. 
I haven't done anything wrong. (...)
Det var ett missförstånd. 
It was a misunderstanding. (...)
Var för ni mig? 
Where are you taking me? (...)
Är jag arresterad? 
Am I under arrest? (...)
Jag är svensk medborgare. 
I am a Swedish citizen. (...)
Jag vill tala med svenska ambassaden/konsulatet. 
I need to talk to the Swedish embassy/consulate. (...)
Jag vill tala med en advokat. 
I want to talk to a lawyer. (...)
Kan jag betala böter nu? 
Can I just pay a fine now? (...)

Att lära sig mer / Imparare di più[Redigera]

Hur säger man _____ ? 
Come si dice_____ ? (...)
Vad heter det här/det där? 
Come si chiama questo/quello? (...