Gästfrihetsutbyte

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.
Gästfrihetsutbyte

En variant av gästfrihetsutbyte?

Gästfrihetsutbyte, hospitality exchange, är en nätverksliknande organisation som kopplar ihop resenärer med lokalbefolkningen i de städer eller länder man besöker. En resenär kan få bo hos en privatperson och till och med kunna inta i alla fall någon av dagens måltider där. Det kan kosta en liten slant eller vara helt gratis. De här organisationerna/nätverken kan omfatta från några tusen personer till hundra tusen och de flesta nätverk växer snabbt.

För- och nackdelar[Redigera]

Gästfrihetsutbyte har givetvis både för- och nackdelar. Den mest uppenbara fördelen är givetvis kostnaden (de flesta nätverksmedlemmarna tar inget betalt), till skillnad från hotell och vandrarhem. En annan, och kanske den viktigaste fördelen, är möjligheten att personligen lära känna någon från en annan kultur och i många fall även socialgrupp, samt att få möjligheten att se och lära känna ett resmål ur ett nytt och mer lokalt präglat perspektiv. Man kan fortfarande resa som man tänkt sig, och som en sidoeffekt (vilket för flera nätverk också är ett uttalat mål) kan man få en ökad förståelse för andra kulturer och förhoppningsvis minska ens fördomar.

Det finns även nackdelar. Att bo hos någon annan, och därtill en vilt främmande människa, kräver lite extra planering. Artigheten kräver att man håller sig till den planering man gjort upp så att ens värd kan planera därefter. Det är oftast klart uttalade gränser för hur länga man får bo hos någon och vad man kan och får göra i sin värds hem. Möjligheten att lära känna någon personligen har givetvis sina negativa sidor: om man inte riktigt kommer överens med varandra kan det göra att en vistelse i en i övrigt trevlig stad blir outhärdlig.

Nätverk[Redigera]

Det finns ett antal olika nätverk som kopplar ihop värdar och gäster med varandra. Alla nätverk har olika regler för medlemskap, begränsning i antal medlemmar och geografisk fördelning. De största är sannolikt Hospitality Club och CoachSurfing, båda med flera tusen medlemmar. Eftersom det inte finns någon standard för vad som anses vara en aktiv medlem är det inte känt hur många faktiskt aktiva medlemmar det finns i de olika nätverken.

För att bli medlem krävs det oftast bara att man fyller i ett webbformulär; andra nätverk ger och kräver ytterligare verifiering av vem man/andra är. Vanligen kan man sedan ta del av en lista eller beställa en pappersversion eller en bok där värdarna finns med. I vissa fall kan man även läsa och lämna recensioner. Alla nedan förtecknade nätverk omfattar hela världen.

Exempel på nätverk efter storlek[Redigera]

CouchSurfing Project[Redigera]

CouchSurfing Project [1] är den största, icke vinstdrivande organisationen. Den grundades i januari 2004 och hade i september 2007 över 370 000 medlemmar, fördelade på 200 länder. Det kostar inget att bli medlem och man kan ytterligare styrka sin identitet om man så vill mot en engångsavgift om $25 (verification). Pengarna bidrar också till att driva projektet. Det finns också ett system där man kan intyga att andra medlemmar verkligen är den man utger sig för att vara om man själv fått detta intygat av minst tre medlemmar (vouching). Den här varianten att intyga att en person är seriös startades från början så att grundarna och administratörerna kunde verifiera andra och det tycks fungera bra. Man kan använda sig både av verifiering och vouching, men vouching är givetvis enklast för den som inte utan vidare kan föra över verifieringspengarna. Man kan lägga upp en profil med varierande detaljrikedom och det finns ett väl utbyggt söksystem. Då man bott hos någon, eller låtit någon bo hos sig, kan man lämna en referens om sin värd eller gäst. Personer med mycket dåliga referenser (till exempel den som gjort sig skyldig till någon form av trakasserier) blockeras från vidare användning av tjänsten. Det går att se om resenärerna reser ensamma eller tillsammans och hur många meddelanden som lämnats och besvarats. I juni 2006 råkade man ut för en systemkrasch, men man lyckades rädda det mesta av uppgifterna. På sidan finns också en wiki med råd och tips om gästfrihetsutbyte, säkerhet, länder, städer och andra relevanta ämnen.

Hospitality Club[Redigera]

Hospitality Club [2] är en utbytessida som grundades i juli 2000. I februari 2008 hade Hospitality Club fler än 386 000 medlemmar i 216 länder. Det kostar inget att gå med och varje medlemskap verifieras av frivilliga administratörer. När man registrerar sig skall man uppge fullständigt namn och adress, vilken sedan kontrolelras av administratörerna. Den som söker någonstans att bo kan antingen söka per land eller med hjälp av en mer omfattande sökning. Genom ett inbyggt meddelandesystem, utformat för att hålla e-postadresser hemliga och för att förhindra spam, kan man sedan hålla kontakt. Det står medlemmarna fritt att själva bestämma villkoren för boendet, så länge de uppfyller nätverkets grundläggande krav på att själva övernattningen skall vara gratis, medan tillkommande saker som mat, telefonsamtal och så vidare är någonting som medlemmarna själva bestämmer.

Även på Hospitality Club kan man lämna en enkel recension som är synlig för alla. Sidan innehåller också mycket aktiva forum, grupper och wikiliknande reseguide som medlemmarna kan uppdatera med lokal information. Dessutom har nätverket mycket omfattande gruppaktiviteter som till exempel lokala träffar och stora läger med ibland upp till 400 medlemmar närvarande. Hospitality Club bygger på frivilliga arbetsinsatser där det gemensamma syftet är att nya kontakter kan öka föärståelsen mellan länder och kulturer.

GlobalFreeloaders[Redigera]

GlobalFreeloaders.com [3] är ett nätbaserat utbytesnätverk som i april 2008 hade över 57 000 medlemmar. Australiensare är vanligast på sidan.

Servas[Redigera]

Servas [4] grundades 1949 av Bob Luitweiler, en amerikanare som vid den här tiden bodde i Danmark. Organisationen spreds snabbt över världen och har idag tusentals medlemmar i över 120 länder. Servas är även erkänt av Förenta Nationerna.

Servas rekommenderar att man ansöker om medlemskap minst fyra veckor innan avresa. För att bli medlem i Servas krävs det två referensbrev och man tar ut en medlemsavgift. Denna medlemavsgift varierar från land till land. Dessutom skall man intervjuas av en lokal Servas-administratör. Efter den här intervjun får resenären ett introduktionsbrev, giltigt i ett år, och en lista över värdar i det land man tänkt sig besöka.

Resenärerna hör av sig till respektive värd i förväg (värdarna är fria att själva bestämma hur långt innan man måste kontakta dem) och man kan ombes att bekräfta sitt besök ett par dagar i förväg. Man är välkommen att bo hos sin värd i upp till tre (3) dagar med två (2) övernattningar och det ses som positivt om man utnyttjar hela denna tid för att lära känna varandra. Värden tillhandahåller sovplats, ibland rent av ett gästrum. Ibland kan man även äta hos värden, liksom viss hjälp med det som kan vara bra att känna till vid sitt besök i området.

Servas-resenären skall, då resan avslutats, lämna in en rapport till den lokala administratören och redogöra för sitt besök, tillsammans med eventuella uppdateringar av listan över värdar, till exempel adressändringar och andra kontaktuppgifter.

Hospitality Exchange[Redigera]

Hospitality Exchange [5] har sina rötter i Travelers' directory (numera nedlagt) som tillkom under 1960-talet. Medlemsantalet är ganska lågt, men man har detaljerade regler som man är mycket mån om. Hemsidan medger bland annat medlemssökning. Man tar ut en avgift om ca $20 (2008) för att täcka utlägg.

Pasporta Servo[Redigera]

Pasporta Servo [6] ("passervice") är ett nätverk för esperantotalande. Nätverket sponsras av TEJO (World Organization of Young Esperantists), som varje år ger ut en bok med listor på tusentals värdar i 80 länder.

Resenärer betalar en mindre avgift för att få denna lista. Värdarna tar inte betalt, men är fria att själva bestämma hur länge man får bo där, hur många gäster man vill ta emot, bokningsbekräftelse och huruvida mat serveras eller ej. En del värdar vill ha betalt för maten och värdarna får värdlistan utan kostnad.

Alla resenärer förväntas tala esperanto med sina värdar. Alla kontakter sker på esperanto och värdlistan är även den på esperanto. Om man inte är intresserad av att först lära sig detta språk, eller inte tycker att man skall behöva tala ett visst språk för att utnyttja detta nätverk är Pasporta Servo inget att engagera sig i.

BeWelcome[Redigera]

BeWelcome [7] grundades 2007 av tidigare aktiva inom Hospitality Club och CouchSurfing Project. De skapade organisationen BeVolunteer [8] och baseras på öppen källkod-projektet BW Rox [9].

Det är gratis att vara medlem och nya ansökningar granskas för att undvika dubbla registreringar eller fuskmedlemskap. Resenärer kan sedan kontakta varandra med hjälp av den inbyggda e-postservicen som inte röjer personliga e-postadresser. Spammare tas bort så fort man fått mer än ett klagomål från medlemmarna.

Medlemmarna kan recensera såväl värdar som gäster och alla kan ta del av dessa kommentarer. Sidan har också ett diskussionsforum och andra typiska utbytestypiska hjälpmedel, till exempel sökfunktion, kartfunktion (Google), länkar och olika typer av intressegrupper. Dessutom kan en medlem få sin profil översatt till främmande språk.

Hospex[Redigera]

Hospex [10] var den första internetbaserade utbytessiten och startade redan 1992. Efter flera år döptes den om till Hospitality Club (se ovan).

Övriga[Redigera]

Visserligen är det ett delvis annat koncept, men home exchange, att byta bostad, har likheter med gästfrihetsutbyte. Skillnaden är att man byter hem med någon i ett annat land under en bestämd tid. Det finns särskilda nätverk för detta.