Fransk parlör

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.

Den här sidan är en parlör.  Stater där en majoritet av befolkningen har franska som modersmål
  Stater där franska är officiellt språk
  Stater där en betydande minoritet av befolkningen har franska som modersmål
  Stater som har en fransktalande minoritet

Franska är ett romanskt språk som huvudsakligen talas i Frankrike, men även på många andra håll i världen inklusive Luxemburg, södra Belgien och västra Schweiz i Europa. I Nordamerika talas franska i Quebec, New Brunswick, Ontario, andra delar av Kanada samt delar av Louisiana i USA. Andra länder som har franska som förstaspråk finns i de före detta franska kolonierna i Nord- och Västafrika, på Haiti, Martinique och Guadeloupe i Karibien, i Franska Guyana i Sydamerika, på Tahiti och många andra ö- länder/grupper i Oceanien. Det har en lång historia som diplomat- och kommunikationsspråk, och även om det förlorat mycket av sin dominans till engelskan efter andra världskriget, finns det kvar som de rigueur (obligatorisk kunskap), för högutbildade människor världen över att ha minst några baskunskaper i det franska språket.

Uttalsguide[Redigera]

Vokaler[Redigera]

a
som 'a' i "tal" eller 'a' i "tall"
e
som 'e' i "ek" eller 'e' i "en"
i
som 'i' i "igelkott" eller 'i' i "inte"
o
som 'o' i "ok" eller 'o' i "och"
u
som 'u' i "hus" eller 'u' i "uggla"
y
som 'y' i "yta" eller 'y' i "yxa"
å
som 'å' i "åsna" eller 'å' i "åtta"
ä
som 'ä' i "äta" eller 'ä' i "äpple"
ö
som 'ö' i "över" eller 'ö' i "öppna"

Konsonanter[Redigera]

b
som 'b' i "bo"
c
som 'c' i "cykel" eller 'c' i "clown"
d
som 'd' i "docka"
f
som 'f' i "flaska"
g
som 'g' i "gå"
h
som 'h' i "hopp"
j
som 'j' i "jag"
k
som 'k' i "ko" eller 'k' i "kista"
l
som 'l' i "lag"
m
som 'm' i "mor"
n
som 'n' i "nos"
p
som 'p' i "piano"
q
som 'k' i "ko"
r
som 'r' i "rad"
s
som 's' i "segel"
t
som 't' i "topp"
v
som 'v' i "val"
w
som 'v' i "val"
x
som 'x' i "yxa"
y
som 'y' i "yxa" eller 'y' i "yta"
z
som 'z' i "zebra"

Vanliga ljudsammansättningar[Redigera]

sj
som 'sj' i "sju"
stj
som 'sj' i "sju"
skj
som 'sj' i "sju"
tj
som 'tj' i "tjugo"
kj
som 'ay' i "tjugo"
lj
som 'j' i "jag"
ng
som 'ng' i "kung"
gn
som 'gn' i "ugn"
nk
som 'nk' i "tänka"

Fraslista[Redigera]

Grunderna[Redigera]

Vanliga skyltar

ÖPPEN
Ouvert
STÄNGD
Fermé
INGÅNG
Entrée
UTGÅNG
Sortie
TRYCK
Pousséz
DRAG
Tiréz
TOALETT
Toilette
MÄN
Hommes
KVINNOR
Femmes
FÖRBJUDET
Interdit
Hej
Bonjour.
Hej (mindre formellt)
Salut.
Hur mår du?
Comment ça va ?
Bra, tack.
Bien, merci.
Vad heter du?
Comment vous appelez-vous ?
Jag heter ______ .
Je m'appelle ______ .
Trevligt att träffas.
Enchanté(e).
Tack
Merci
Varsågod
De rien. (I Quebec: Bienvenue).
Ja
Oui.
Nej
Non.
Ursäkta mig
Pardon. Excusez-moi.
Förlåt
(Je suis) Désolé(e). Excusez-moi.
Hej då
Au revoir.
Hej då (mindre formellt)
Salut.
Jag kan inte prata namn på språket [bra].
Je ne parle pas [bien] français.
Pratar du svenska?
Parlez-vous suédois ?
Pratar du engelska?
Parlez-vous anglais ?
Finns det någon här som pratar engelska?
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui parle anglais ?
Hjälp!
Au secours !
Se upp!
Attention !
God morgon
Bonjour.
God kväll
Bonsoir.
God natt
Bonsoir.
Jag förstår inte.
Je ne comprends pas.
Var är toaletten?
Où sont les toilettes ?

Problem[Redigera]

Lämna mig i fred.
Laissez-moi tranquille !
Rör mig inte!
Ne me touchez pas !
Jag ringer polisen.
J'appelle la police.
Polis!
Police!
Stopp! Tjuv!
Arrêtez ! Au voleur !
Jag behöver din hjälp.
Aidez-moi, s'il vous plaît !
Det är en nödsituation.
C'est une urgence.
Jag är vilse.
Je suis perdu.
Jag har förlorat min väska.
J'ai perdu mon sac.
Jag har förlorat min plånbok.
J'ai perdu mon portefeuille.
Jag är sjuk.
Je suis malade.
Jag har skadat mig.
Je suis blessé.
Jag behöver en doktor.
J'ai besoin d'un médecin.
Kan jag få låna din telefon?
Puis-je utiliser votre téléphone ?

Nummer[Redigera]

1
un (...)
2
deux (...)
3
trois (...)
4
quatre (...)
5
cinq (...)
6
six (...)
7
sept (...)
8
huit (...)
9
neuf (...)
10
dix (...)
11
onze (...)
12
douze (...)
13
treize (...)
14
quatorze (...)
15
quinze (...)
16
seize (...)
17
dix-sept (...)
18
dix-huit (...)
19
dix-neuf (...)
20
vingt (...)
21
vingt-et-un (...)
22
vingt-deux (...)
23
vingt-trois (...)
30
trente (...)
40
quarante (...)
50
cinquante (...)
60
soixante (...)
70
soixante-dix (I Belgien och Schweiz: septante) (...)
80
quatre-vingt (I Belgien och Schweiz, förutom Geneve: huitante, i Geneve: octante) (...)
90
quatre-vingt-dix (I Belgien och Schweiz: nonante) (...)
100
cent (...)
200
deux cent (...)
300
trois cent (...)
1 000
mille (...)
2 000
deux mille (...)
1 000 000
un million (...)
nummer _____ (tåg, buss, mm.)
numéro _____ (...)
halv
demi (...)
mindre
moins (...)
mer
plus (...)

Tid[Redigera]

nu
maintenant (...)
senare
plus tard (...)
före
avant (...)
morgon
le matin (...)
förmiddag
matinée (...)
eftermiddag
l'après-midi (...)
kväll
le soir (...)
natt
la nuit (...)

Klockslag[Redigera]

ett på natten
une heure du matin (...)
sju på morgonen
sept heures du matin (...)
lunch
midi (...)
ett på eftermiddagen
une heure de l'après-midi (...)
sju på kvällen
sept heures du soir (...)
midnatt
minuit (...)

Varaktighet[Redigera]

_____ minut(er)
_____ minute(s) (...)
_____ timme(ar)
_____ heure(s) (...)
_____ dag(ar)
_____ jour(s) (...)
_____ vecka(or)
_____ semaine(s) (...)
_____ månad(er)
_____ mois (...)
_____ år
_____ an(s) (...)

Dagar[Redigera]

idag
aujourd'hui (...)
igår
hier (...)
imorgon
demain (...)
den här veckan
cette semaine (...)
förra veckan
la semaine dernière (...)
nästa vecka
la semaine prochaine (...)
Måndag
lundi (...)
Tisdag
mardi (...)
Onsdag
mercredi (...)
Torsdag
jeudi (...)
Fredag
vendredi (...)
Lördag
samedi (...)
Söndag
dimanche (...)

Månader[Redigera]

Januari
janvier (...)
Februari
février (...)
Mars
mars (...)
April
avril (...)
Maj
mai (...)
Juni
juin (...)
Juli
juillet (...)
Augusti
août (...)
September
septembre (...)
Oktober
octobre (...)
November
novembre (...)
December
décembre (...)

Skriva tid och datum[Redigera]

Färger[Redigera]

svart
noir/noire (...)
vit
blanc/blanche (...)
grå
gris/grise (...)
röd
rouge (...)
blå
bleu/bleue (...)
gul
jaune (...)
grön
vert/verte (...)
orange
orange (...)
lila
violet/violette (...)
brun
brun/brune (...)

Transport[Redigera]

Buss och tåg[Redigera]

Hur mycket kostar en biljett till _____?
Combien coûte le billet pour _____? (...)
Un billet pour _____, je vous prie.
One ticket to _____, please. (...)
Var går tåget/bussen?
Où va ce train/bus ? (...)
Var är tåget/bussen till _____?
Où est le train/bus pour _____? (...)
Stannar tåget/bussen i _____?
Ce train/bus s'arrête-t-il à _____? (...)
När gåt tåget/bussen till _____?
Quand part le train/bus pour _____ ? (...)
När anländer tåget/bussen till _____?
Quand ce train/bus arrivera-t-il à _____? (...)

Vägvisningar[Redigera]

Hur kommer jag till _____ ?
Où se trouve _____ ? (...)
...järnvägsstationen?
...la gare? (...)
...busstationen?
...la gare routière? (...)
...flygplatsen?
...l'aéroport? (...)
...centrum?
...le centre-ville? (...)
...vandrarhemmet?
...l'auberge de jeunesse? (...)
...hotell _____?
...l'hôtel _____? (...)
...det svenska konsulatet?
...l'ambrassade suédois? (...)
Var finns det många...
Où y'a-t-il des... (...)
...hotell?
...hôtels? (...)
...restauranger?
...restaurants? (...)
...barer?
...bars? (...)
...sevärdheter?
...sites à visiter? (...)
Kan du visa mig på kartan?
Pouvez-vous me montrer sur la carte? (...)
gata
rue (...)
Sväng vänster
Tournez à gauche. (...)
Sväng höger
Tournez à droite. (...)
vänster
gauche (...)
höger
droite (...)
rakt fram
tout droit (...)
mot _____
vers le/la _____ (...)
förbi _____
après le/la _____ (...)
före _____
avant le/la _____ (...)
Titta efter _____.
Repèrez le/la _____. (...)
korsning
intersection (...)
norr
nord (...)
söder
sud (...)
öster
est (...)
väster
ouest (...)
uppför
en haut (...)
nedför
en bas (...)

Taxi[Redigera]

Taxi!
Taxi! (...)
Ta mig till _____, tack.
Déposez-moi à _____, je vous prie. (...)
Hur mycket kostar det att åka till _____?
Combien cela coûte-t-il d'aller à _____? (...)
Ta mig dit, tack.
Amenez-moi là, je vous prie. (...)

Boende[Redigera]

Har nu några lediga rum?
Avez-vous des chambres libres? (...)
Hur mycket kostar ett rum för en person/två personer?
Combien coûte une chambre pour une personne/deux personnes ? (...)
Finns det...
Est-ce que dans la chambre il y a... (...)
...lakan?
...des draps? (...)
...ett badrum?
...une salle de bain? (...)
...telefon?
...un téléphone? (...)
...TV?
...une télé? (...)
Kan jag få se rummet först?
Puis-je visiter la chambre? (...)
Har ni något...
Vous n'avez pas de chambre... (...)
...tystare?
...plus tranquille? (...)
...större?
...plus grande? (...)
...renare?
...plus propre? (...)
...billigare?
...moins chère? (...)
OK, jag tar det.
OK, je la prends. (...)
Jag kommer att stanna _____ natt(nätter).
Je compte rester _____ nuit(s). (...)
Kan du föreslå ett annat hotell?
Pouvez-vous me suggérers un autre hôtel? (...)
Har ni ett kassaskåp?
Avez-vous un coffre-fort? (...)
...låsbara skåp?
...des casiers? (...)
Ingår frukost/middag?
Le petit-déjeuner/souper est-il inclus? (...)
Hur dags är det frukost/middag?
À quelle heure est le petit-déjeuner/souper? (...)
Var snäll och städa mitt rum.
Merci de nettoyer ma chambre. (...)
Kan ni väcka mig klockan _____?
Pouvez-vous me réveiller à _____? (...)
Jag vill checka ut.
Je veux vous signaler mon départ. (...)

Pengar[Redigera]

Tar ni emot amerikanska dollar/euro/brittiska pund?
Acceptez-vous les dollars américains/euro/livres Sterling? (...)
Tar ni emot kreditkort?
Acceptez-vous les cartes de crédit? (...)
Kan ni växla pengar åt mig?
Pouvez-vous me faire le change? (...)
Var kan jag växla pengar?
Où peux-je faire le change ? (...)
Kan ni lösa in resecheckar åt mig?
Pouvez-vous me faire le change sur un traveler's chèque ? (...)
Var kan jag lösa in resecheckar?
Où puis-je changer un traveler's chèque ? (...)
Vad är växlingskursen?
Quel est le taux de change ? (...)
Var finns det en bankomat?
Où puis-je trouver un distributeur de billets ? (...)

Mat[Redigera]

Ett bord för en/två personer, tack.
Une table pour une personne/deux personnes, je vous prie. (...)
Kan jag få se menyn, tack?
Puis-je voir la carte ? (...)
Kan jag få titta i köket?
Puis-je visiter les cuisines ? (...)
Har ni en husets specialitet?
Quelle est la spécialité de la maison ? (...)
Finns det någon lokal specialitet?
Y a-t-il une spécialité locale ? (...)
Jag är vegetarian.
Je suis végétarien. (...)
Jag äter inte fläskkött.
Je ne mange pas de porc. (...)
Jag äter inte nötkött.
Je ne mange pas de viande. (...)
Jag äter bara kosher-mat.
Je ne mange que de la viande cachère. (...)
a la carte
à la carte (...)
frukost
Frankrike:petit-déjeuner, Belgien,Kanada, norra Frankrike: déjeuner (...)
lunch
Frankrike: déjeuner, Belgien, Kanada, norra Frankrike: dîner (...)
middag
souper (...)
Jag vill ha _____.
Je voudrais _____. (...)
Jag vill ha en rätt med _____.
Je voudrais un plat avec _____. (...)
kyckling
du poulet (...)
nötkött
du boeuf (...)
fisk
du poisson (...)
skinka
du jambon (...)
korv
des saucisses (...)
ost
du fromage (...)
ägg
des oeufs (...)
sallad
une salade (...)
(färska) grönsaker
des légumes (frais) (...)
(färsk) frukt
des fruits (frais) (...)
bröd
du pain (...)
rostat bröd
rôtis (...)
nudlar
des pâtes (...)
ris
du riz (...)
bönor
des haricots (...)
Kan jag få ett glas _____?
Puis-je avoir un verre de _____? (...)
Kan jag få en kopp _____?
Puis-je avoir une tasse de _____? (...)
Kan jag få en flaska _____?
Puis-je avoir une bouteille de _____? (...)
kaffe
café (...)
te
thé (...)
juice
jus (...)
kolsyrat vatten
eau gazeuse (...)
vatten
eau (...)
öl
bière (...)
rött/vitt vin
vin rouge/blanc (...)
Kan jag få lite _____?
Puis-je avoir du _____? (...)
salt
sel (...)
svartpepper
poivre (...)
smör
beurre (...)
Ursäkta mig, kyparen? (när man kallar på kyparen, notera att "garçon" anses oförskämt och bör undvikas)
S'il vous plaît, monsieur/madame ? (...)
Jag är färdig.
J'ai fini. (...)
Det var jättegott.
C'était délicieux. (...)
Var snäll att ta bort faten.
vous pouvez débarrasser la table ? (...)
Notan, tack.
L'addition s'il vous plait. (...)

Barer[Redigera]

Serverar ni alkohol?
Servez-vous des boissons alcoolisées ? (...)
Har ni bordsservering?
Est-ce que vous servez à la table ? (...)
En öl/två öl, tack.
Une bière/deux bières, s'il vous plait. (...)
Ett glas rött/vitt vin, tack.
Un verre de vin rouge/blanc, s'il vous plait. (...)
En stor stark, tack.
Une pinte, s'il vous plait. (...)
En flaska, tack.
Une bouteille, s'il vous plait. (...)
whiskey
whisky (...)
vodka
vodka (...)
rom
rhum (...)
vatten
de l'eau (...)
apelsinjuice
jus d'orange (...)
CocaCola
Coca (...)
Har ni något snacks?
Est-ce que vous avez des chips ou des cacahuètes ? Est-ce que vous avez des trucs à grignoter ? (...)
En till, tack.
Encore un/une autre, s'il vous plait. (...)
När stänger ni?
À quelle heure fermez-vous ? (...)

Shopping[Redigera]

Har ni den här i min storlek?
Avez-vous ceci dans ma taille ? (...)
Hur mycket kostar den här?
Combien ça coûte ? (...)
Det är för dyrt.
C'est trop cher. (...)
Tar ni _____?
Pourriez-vous accepter _____? (...)
dyrt
cher (...)
billigt
bon marché (...)
Jag har inte råd.
Je n'ai pas les moyens. (...)
Jag vill inte ha den.
Je n'en veux pas. (...)
Du lurar mig.
Vous essayez de me faire avoir. (...)
Jag är inte intresserad.
Je ne suis pas intéressé. (..)
OK, jag tar den.
D'accord, je le/la prends. (...)
Kan jag få en påse?
Pourrais-je avoir un sac ? (...)
Skickar ni till utlandet?
Livrez-vous (outre-mer/à l'étranger)? (...)
Jag behöver...
J'ai besoin... (...)
...tandkräm.
...de la dentifrice. (...)
...en tandborste.
...d'une brosse à dents. (...)
...tamponger.
...des tampons. (...)
...tvål.
...du savon. (...)
...shampoo.
...du shampooing. (...)
...smärtstillande.
...d'un analgésique. (...)
...medicin mot förkylning.
...d'un médicament pour le rhume. (...)
...magmedicin.
...d'un remède pour l'estomac. (...)
...en rakhyvel.
...d'un rasoir. (...)
...batterier.
...des piles. (...)
...ett paraply.
...d'un parapluie. (...)
...solskyddskräm.
...sunblock lotion. (...)
...ett vykort.
...d'une carte postale. (...)
...frimärken.
...des timbres. (...)
...skrivpapper.
...du papier à lettres. (...)
...en penna.
...d'un stylo. (...)
...böcker på svenska.
...des livres en suédois. (...)
...tidningar på svenska.
...des revues en suédois. (...)
...dagstidningar på svenska.
...d'un journal en suédois. (...)
...en svensk-fransk ordlista.
...d'un dictionnaire suédois-français. (...)

Att köra[Redigera]

Jag vill hyra en bil.
Je voudrais louer une voiture. (...)
Kan jag få en försäkring?
Je pourrais être assuré(e) ? (...)
stop (på en vägskylt)
stop (...) (Arrêt i Quebec, Canada)
återvändsgränd
cul-de-sac (...)
ingen parkering
stationnement interdit (...)
hastighetsgräns
limite de vitesse (...)
bensinstation
station-service (...)
bensin
essence (...)
diesel
diesel (...)

Myndigheter[Redigera]

Jag har inte gjort något fel.
Je n'ai rien fait de mal. (...)
Det var ett missförstånd.
C'est une erreur. (...)
Var för ni mig?
Où m'emmenez-vous ? (...)
Är jag arresterad?
Suis-je en état d'arrestation ? (...)
Jag är svensk medborgare.
Je suis citoyen Suédois. (...)
Jag vill tala med svenska ambassaden/konsulatet.
Je dois parler à l'ambassade/au consulat suédois. (...)
Jag vill tala med en advokat.
Je voudrais parler à un avocat. (...)
Kan jag betala böter nu?
Pourrais-je simplement payer une amende ? (...)

Att lära sig mer[Redigera]

Hur säger man _____ ?
Comment dit-on _____ ? (...)
Vad heter det här/det där?
Comment appelle-t-on ceci/ça ? (...)