Hoppa till innehållet

Öland

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.
Öland

Öland
Lokalisering
Öland - Lokalisering
Vapen
Öland - Vapen
Öland - Vapen
Land
Huvudort
Yta
Folkmängd
Officiell webbplats

Öland [1] är ett landskap och en ö i Sverige. Idag är det ett av Sveriges populäraste turistmål och ön besöks årligen av hundratusentals människor, främst på sommaren. Öland är, till följd av sin synnerligen speciella natur, ett mycket omtyckt mål för naturintresserade, till exempel ornitologer. En stor del av den södra delen av Öland är klassat som världsarv under namnet Södra Ölands odlingslandskap.

På ön finns hundratals väderkvarnar i trä. De är numer kulturminnesskyddade, men utgjorde fram till 1900-talets början en viktig del av öns ekonomi. I byarna Lerkaka, Störlinge och Vickleby finns långa rader av väderkvarnar på landborgen.

Öland har också under en långd följd av år varit ett populärt objekt för många namnkunniga konstnärer, bland annat Per Ekström. Under andra världskriget etablerades i Vickleby den så kallade Konstnärskolonin i Vickleby.

Regioner[Redigera]

Öland består av två större kommuner, Borgholms och Mörbylånga kommun, med huvudorterna Borgholm och Mörbylånga. Det pågår emellertid diskussioner om en sammanslagning av de båda till en gemensam kommun, som i så fall sannolikt får namnet Ölands kommun.

Städer/tätorter[Redigera]

Stad[Redigera]

Tätorter[Redigera]

Andra destinationer[Redigera]

Fakta om Öland[Redigera]

Ölands natur[Redigera]

Södra Greda ängar

Den landmassa, Baltika, som Öland och Sverige tillhör befann sig för 490 miljoner år sedan i höjd med södra vändkretsen. Klimatet var närmast tropiskt och kalkslam bildade lager på lager på botten av det varma havet. Man anser att det tog ca 1 000 år av slamavsättningar att bilda en millimeter av dagens kalksten, vilket i så fall innebär att det tog ca 40 miljoner år för den öländska berggrunden att bildas.

Historik[Redigera]

Under järnåldern var södra ön en viktig faktor i en primitiv exportekonomi. Lantbrukare producerade ull, kött och skinn som exporterades till de romerska bosättningarna i Norra Tyskland. Samtidigt var det en orolig tid och det var under järnåldern som de flesta av öns fornborgar, till exempel Eketorps borg, byggdes. Till följd av öns läge kom Ölands västra och norra delar att bli viktiga i kontakten med fastlandet.

Öland, norra delen

Under medeltiden varierade Öland mellan att vara i svensk och dansk ägo med lokala fogdar som styresmän. Under 1600-talet blev så ön slutligen svenskt territorium och kom att tillhöra den svenska kronan. Detta innebar att lokalbefolkningens frihet beskars, att bönderna blev kronobönder och att dessas möjligheter att livnära sig på jord-, skogsbruk och jakt begränsades. År 1653 byggdes Karl X Gustafs mur tvärs över ön, allt i syfte att ordna en gigantisk jaktpark för hovet.

Den särskilda miljön, med en kalkrik berggrund och tunna matjordslager, gjorde att jordbruket på ön på många ställen inte gav mycket och livet för de boende var hårt. Då Carl von Linné gjorde sin öländska resa konstaterade han hur fattigt befolkningen hade det och hur problematiskt deras liv tedde sig till följd av ägarförhållandena och den i många fall karga miljön. Fiske och boskapsuppfödning var därför mycket viktiga näringar. På 1840-talet upphörde Ölands status som kronoö och detta tillsammans med nya landvinningar och grödor, till exempel potatis, gjorde att befolkningen på några årtionden ökade från ca 10 000 till 40 000 på 1870-talet. Till följd av missväxt och potatisröta samt en kraftig emigration minskade befolkningen drastiskt.

Öland, södra delen

Under 1900-talets början inleddes trädplanteringsprojekt för att binda matjorden. Samtidigt satsade de boende på infrastruktur: bland annat byggdes en järnväg som sträckte sig över ön och telefon och elektricitet drogs in. Färjeförbindelserna med fastlandet kunde öka och jordbruket fick ett kraftigt uppsving. Industrier som Svenska Sockeraktiebolaget (Mörbylånga) och Cementa (Degerhamn) bidrog till ökande välstånd. Omkring 1970 hade Öland 20 000 invånare.

Efter andra världskriget minskade jordbruket kraftigt eftersom marknaden var alltför lokal. I syfte att undvika en total avfolkning av ön beslöt Sveriges riksdag 1964 att man skulle bygga en bro till Öland. Man hoppades att detta skulle ge upphov till en ökad sysselsättning, bland annat med hjälp av förbättrade kommunikationer. Ölandsbron stod klar 1972 och numera ökar Ölands befolkning till följd av en ökande inflyttning av boende som sedan pendlar till fastlandet. Öland är mycket beroende av turistsäsongen då hundratusentals turister besöker ön. Detta till trots finns det dock områden på ön, till exempel dess sydöstra delar, som i stort sett står avfolkade under icke turistsäsong.

Att ta sig till Öland[Redigera]

Med bil[Redigera]

Sveriges längsta bro, Ölandsbron (6 070 meter) leder till Öland från Kalmar på väg 137 som i sin tur tar av direkt från E22.

Med buss[Redigera]

Kalmar läns trafik, KLT [6] kör trafik till och från Öland. Till norra Öland (räknat från Färjestaden) går linjerna 101, 103, 104, 106 och 404. Till södra Öland, dock längst till Mörbylånga, går linjerna 103 och 105. Söder om Mörbylånga körs ingen busstrafik enligt vintertidtabell (vintertidtabellen gäller normalt från mitten av augusti till mitten av juni). I Kalmar utgår samtliga bussar från Resecentrum. Perioden 1 juni–31 juli kan man köpa ett sommarkort som gäller för obegränsat antal resor i hela länet. Cykel kan tas med i mån av utrymme om bussen har särskild utrustning för detta. KLT:s trafikupplysning nås på tfn 0491-76 12 00 (må–fr 06.00–2200, lö–sö 08.15–22.00), e-post: upplysningen@klt.se

Med cykel[Redigera]

Man får inte cykla på Ölandsbron. Från brofästet på fastlandet respektive vid Träffpunkt Öland på ösidan utgår därför cykelbussar där man polleterar sin cykel och åker buss över. Denna trafik börjar 1 juni varje år. Om man vill ta cykeln till Öland under icke sommartid får man göra det med hjälp av ordinarie busstrafik eller med färjan Dessi, se nedan. Kontakta KLT (se ovan) för mer information.

Med båt[Redigera]

Byxelkroks hamn, sedd från färjan

Innan Ölandsbron byggdes i början på 1970-talet var färjelinjen mellan Kalmar och Öland den enda möjligheten för den som ville ta sig till och från ön. När bron invigts lades denna trafik ned.

Från Oskarshamn till Byxelkrok körs numer färjetrafik mellan juni och augusti av Ölandsfärjan [7]. Färjan har kapacitet för 30 bilar och resan tar ca 2 timmar och 20 minuter.

Sedan 2011 finns även en cykel- och passagerarfärja som trafikerar Kalmarsund på sträckan Kalmar–Färjestaden. Färjeförbindelse mellan Kalmar och Färjestaden pågår från 16 april till 30 september varje år. Färjan som trafikerar sträckan för säsongen 2011 är en heter katamaran som heter Dessi. Dessi ersätter under sin trafik den cykelbuss, som transporterat cyklister mellan Ölandsbrons brofästen och kan lasta cirka 40 cyklar och 118 passagerare.

Förflyttning på Öland[Redigera]

Under sommartid finns det goda möjligheter att åka såväl kollektivtrafik som att cykla på ön. Givetvis ger bilen bäst möjlighet att ta sig runt, men sommartid är det mycket trafik och vägarna på ön är smala.

Med bil[Redigera]

Det går utmärkt att åka bil på Öland och på stora delar av ön är det den enda transportmöjligheten under icke turistsäsong. Vägarna är emellertid smala och hårt trafikerade under turistsäsongen. I mitten av 1900-talet fattade lokalpolitikerna beslut om att många småvägar skulle asfalteras, eftersom höstregnen tillsammans med skördesäsongen och de tunga transporterna gjorde att vägarna blev riktiga lerhav och följaktligen helt sönderkörda. Numer är de flesta vägar i mycket gott skick. Eftersom vägarna följer månghundraåriga sträckningar leder de genom många byar av radtyp och det är viktigt att sakta farten. Sikten är dålig och de aktiva jordbruken bidrar till att vägarna, särskilt i skördetid, lätt korkas igen. Vid parkering är det extra viktigt att visa hänsyn till annan trafik eftersom värgarna är så smala som de är.

Med buss[Redigera]

Kalmar läns trafik svarar för trafiken på ön. På norra Öland (räknat från Färjestaden) går linjerna 101, 103, 104 och 106. På södra Öland, dock längst till Mörbylånga, går linjerna 103 och 105. Söder om Mörbylånga körs ingen busstrafik enligt vintertidtabell. 1 juni-31 juli kan man köpa ett sommarkort som gäller för obegränsat antal resor. Observera att flera av bussturerna endast går på skoldagar.

Med cykel[Redigera]

Den som vill cykla på Öland har rika möjligheter därtill. Det går att hyra cykel och genom turistbyrån kan man boka cykelpaket för den som så önskar. Sommartid är trafikintensiteten på väg 136 mycket hög, varför den som vill cykla gör klokast i att välja andra och mindre vägar. Det finns tre större cykelleder på ön:

 • Ölandsleden [8] är en 45 mil lång och skyltad cykelled över hela ön. Det finns gott om alternativ för den som är sugen på längre eller kortare turer.
 • Ekoparkcykelleden [9] går i Böda kronopark på norra ön och är ca 4 mil lång.
 • Sverigeleden administreras av Svenska Cykelsällskapet [10]. Den öländska delen av denna led går mellan Ölands Turistbyrå vid brofästet upp till Grankullavik.

Hyra cykel[Redigera]

Det finns ett antal cykeluthyrare på ön:

 • Bengts Cykel och Motor, Mörbylånga, tfn: 073-993 30 30
 • Byxelkrok cykeluthyrning, Byxelkrok, tfn: 070-579 61 00
 • Degerhamns Cykelverkstad, Degerhamn, tfn: 0485-66 04 52
 • Färjestadens Cykelaffär, Färjestaden, tfn: 0485-300 74
 • Hallbergs hojar, Borgholm, tfn: 070-514 19 37
 • Hornsjön Pensionat & Restaurang, Löttorp, tfn: 0485-210 09
 • ICA, Grönhögen, tfn 0485-66 10 09
 • Ottenby Vandrarhem o camping, Ottenby, tfn: 0485-66 20 62
 • Preem, Köpingsvik, tfn: 0485-720 27
 • Sahlbergs Cykel & Sport Eftr., Löttorp, tfn: 070-920 81 07
 • Sandviks Café/restaurang, Sandvik, tfn: 0485-262 70
 • Solberga Gård, Köpingsvik, tfn: 0485-726 46

Att se[Redigera]

Naturreservat[Redigera]

Öland är en guldgruva för den naturintresserade. Här finns inte mindre än 75 naturreservat och naturrum att se på. Den intresserade kan vända sig till Länsstyrelsen i Kalmar län [11] för att beställa en utflyktsguide. Här nedan listas 29 av dessa områden. Observera att det inte är självklart att man utan markägarens lov får beträda alla områden fritt. Allemansrätten skall alltid respekteras. Många naturreservat kan man nå med kollektivtrafik, men man kan få vara beredd på att ta med sig en cykel eller att gå en längre promenad först.

 • Trollskogen på Ölands nordöstra udde är en betad barrskog med öppen karaktär. Det är en av Ölands mest populära utflyktsmål. Väg 136 norrut, sväng mot Grankulla strax innan Byxelkrok. Det är välskyltat från Grankulla.
 • Neptuni åkrar fick sitt namn av Carl von Linné år 1741. Det är stora klapperstensfält och kalkstensformationer på öns nordvästra udde. Väster om väg 136, 2 km N Byxelkrok.
 • Lindreservatet ligger 2 km Ö Byxelkrok vid Torp och räknas som ett av Ölands finaste reservat. Här finns värdefulla naturvärden i form av ädellövskog, alvarmark, slåtterängar, kärr och betesmarker.
 • Östra Bödakusten ligger som namnet antyder öster om Böda, närmare bestämt mellan Trollskogen i norr och Böda camping i söder. Naturreservatet är en strandmiljö med sandstränder, dyner och flygsandfält.
 • Västra Bödakusten är ett område med barr- och ädellövskog samt sanddyner och klappersten. Det ligger mellan Sandviken (S Byxelkrok) och Mensalvaret (S Byrum).
 • Byrums raukar ligger 9 km NO Löttorp. Man kan åka från antingen Böda eller Löttorp och det är skyltat. Det är alltså inte bara Gotland som har dessa naturfenomen. Observera att det är förbjudet enligt lag att plocka fossil.
 • Horns kungsgård är en av Sveriges drygt 30 kungsgårdar och just Horn är känd bland naturintresserade för att dess ägor representerar de flesta av Ölands naturtyper. Gården är fortfarande ett aktivt jordbruk med allt vad det innebär. Kungsgården och dess marker ligger ca 3 km SV Byrums Sandvik och ca 5 km NV Löttorp. Tag av från väg 136 och efter 4 km följer man skyltningen mot Horn.
 • Knisa mosse är en icke utdikad våtmark, något som är mycket sällsynt på Öland. Här finns ett varierat myrområde med ett rikt växt- och djurliv. Mossen ligger ca 400 m V Knisa by, 30 km SSV Löttorp.
 • Högenäs orde ingår i EU:s nätverk av skyddade områden (Natura 2000). Området är en typisk öländsk naturtyp med strandvallar och betade gräsmarke. Efter enskiftet 1811 började man anlägga stenmurar som idag är mer än 15 km långa och som fortfarande underhålls. 3 km SO Källa, 3 mil N Borgholm. Från väg 136 tar man av vid skylten "Källa ödekyrka" (som även den är väl värd ett besök!).
 • Lilla Horns löväng är en av öns få kvarvarande slåtterängsmiljöer. Även denna ingår i Natura 2000. Lilla Horn ligger N Persnäs och är skyltat från väg 136.
 • Södviks sjömarker är betade strandängar som aldrig gödslats med annan näring eller som bearbetats med jordbruksredskap. Det finns flera sådana områden på ön och Södvik är ett av dem. Tag av mot Södvik från väg 136 och åk ca 2 km.
 • Södra Greda är en lövängsmiljö med för denna typisk flora och fauna. Södra Greda ligger på den östra sidan av ön, ca 20 km NO Borgholm. Skyltning från byn Södra Greda.
 • Petgärde och Djurstad är bevarade delar av de förr mycket omfattande våtmarksmiljöerna. Här finns gamla slåttermarker och ett rikt fågelliv. För ornitologen är detta en liten ädelsten och för den intresserade finns det flera fågeltorn. Området ligger 4 km S Föra på Ölands östra sida, ca 17 km NO Borgholm.
 • Halltorp, även Halltorps hage, är en ädellövskog och en av landets artrikaste sådana. Här finns gamla lövängar och enorma ekar, liksom ett rikt djurliv. En av vandringslederna är handikappanpassad. 8 km N Glömminge, tag av mot Halltorps hage.
 • Karum är ett odlingslandskap som varit brukat i princip från järnåldern och framåt. Karums alvar är ockaå platsen för skeppssättningen Noaks ark. Det är fortfarande betesområde för husdjur och man vill med naturreservatet försöka bevara just detta äldre odlingslandskaps karaktär. Från Rälla kör man mot Högsrum och tar av mot Gärdslösa. Efter att par km svänger man av till Karums by. Ca en km innan denna avtagsväng ligger gravfältet.
 • Rönnerum-Abbantorp ligger mitt i Mittlandsskogen som är Europas största sammanhängande lövskogsområde nedanför fjällkedjan och som sträcker sig från Köpingsvik i norr och Lenstad i söder. Här finns värdefull ädellövskog, hagmarker och kalkfuktängar samt Rönnerums fornby från järnåldern. 2 km SO Högsrums kyrka. P-plats vid Rönnerums by.
 • Jordtorpsåsen bjuder på varierad natur med ängar, betesmarker, fornlämningar, etc. Stigen är barnvangsvänlig. Från Algutsrums marknadsplats (vid kyrkan) följer man skyltningen mot naturreservatet.
En närbild av typisk alvarmark
 • Dröstorps alvar är en del av Stora Alvaret som i sin tur är en del av världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Det är i sin tur indelat i flera naturrum och reservat, bland annat Dröstorp. Här finns bland annat geologiska fenomen i form av så kallade doliner, men även växtarter från hela världen. Området är betat och ligger i Stora Alvarets nordöstra hörn. Parkering och mer information finns i Skarpa Alby, söder om Gårdby.
 • Vickleby alvar bjuder på den typiska alvarmiljön, men även på fornlämningar som Altarstenen och dess skeppssättning. Parkering i höjd med Vickleby kyrka.
 • Vickleby ädellövskog kallades av Linné för de skönaste lundar man någonsin sett. Området har en rik biologisk mångfald och ligger 5 km S Färjestaden. Det är inte helt lätt att hitta infartsvägen från kustvägen mot Mörbylånga. Infarten ligger ca 7 km efter vägen.
 • Beijershamn är en viktig lokal för ornitologer. Fråpn början var detta tänkt att bli en storhamn som skulle konkurrera med Färjestaden, men planen föll. Istället blev området ett viktigt betes- och vattenområde med upp till 250 observerade fågelarter. Beijershamn anses även vara en av Ölands bästa fjärilslokaler. 7 km S Färjestaden.
 • Gynge och Möckelmossen är en del av alvaret och är direkt betesberoende för att bevara sin karaktär. Möckelmossen är en icke utdikad sjö och här finns även parkering, toaletter, med mera. Lättast tar man sig hit från vägen Resmo-Stenåsa.
 • Bjärby och Lilla Dalby alvar är även den en typisk alvarmiljö. Här finns sällsynta gräshoppsarter och Penåsa ödeby. Den som vill cykla genom området kan göra det på den tidigare banvallen mellan Kastlösa och Skärlöv. Parkering och information finns vid Kastlösa och Bjärby samt vid Penåsa ödeby.
 • Hulterstad alvar är förutom ett vackert alvar även platsen för Ölands mest kända tingsplats, nämligen Tingstad flisor. Promenaden västerut från Hulterstad till Tingstad flisor är ca 7 km lång, riktning västerut.
 • Eckelsudde är ett fågel- och sälskyddsområde och tillika naturreservat. Det anses vara en av de bästa fågellokalerna på Öland och är dessutom en knubbsälskoloni. Just fågel- och sälskyddsområdet begränsar tillträdet till detta reservat: 1 januari-31 augusti är det förbjudet att beträda sälskyddsområdet och 1 april–31 juli är det inte tillåtet att vistas i fågelskyddsområdet. Vid Nedre Västerstad, S Kastlösa, finns parkeringsplats och informationstavla. Det är viktigt att ta del av denna information så man inte stör djurlivet.
 • Solberga alvar är, förutom en del av alvaret, också en av öns viktigaste fornlämningsområden. Under järnåldern var området en viktig del för den primitiva exportindustrin. Reservatet ligger V Solberga. Tag väg 136 och sväng av på den väg som korsar alvaret från Södra Möckleby till Torngård. Ungefär mitt på vägen finns parkering och information.
 • Stormaren är en sjö, för övrigt den djupaste av alvarsjöarna, och fågelskyddsområde. Detta gör att det från 1 april til 31 juli råder tillträdesförbud för den del av naturreservatet som utgör fågelskyddsområde. Tag väg 136 och sväng av på den väg som korsar alvaret från Södra Möckleby till Torngård. Ungefär mitt på vägen, vid Gräsgårdsbrottet, finns parkering och information.
 • Albrunna lund är en ädellövskog. Här finns, förutom ett omfattande fågelliv och en ri flora, även spår av bunkeranläggningar från andra världskriget och spår av en gammal festplats.
 • Ottenby är en av Sveriges mest kända fågelområden för flyttfåglar. Under medeltiden låg en viktig handelsplats och ett fiskeläge här. Ottenby kungsgård är ett aktivt jordbruk och området var även tidigare en jaktplats för det svenska hovet. Här finns även ett Naturrum med utställningar och information.

Fyrar[Redigera]

 • Fyren Långe Jan på Ölands södra udde. Fyren är med sina 42 meters höjd Sveriges högsta fyrtorn och den som vill och orkar kan gå de 197 stegen upp till dess topp.
 • Fyren Långe Erik på Ölands norra udde

Slott och gårdar[Redigera]

 • Borgholms slott [12] omtalades första gången 1268, men sannolikt har det funnits tidigare försvarsanläggningar i området, bland annat en kastal. I mitten av 1200-talet och under 1300-talet utökades och förstärktes borgen. Under renässansen byggdes en tidstypisk borg upp. Karl X Gustav byggde om slottet till ett barockpalats, men 1806 brann slottet och kvar blev bara det som ses idag, det vill säga murarna. Här anordnas många olika typer av program och slottet är även öppet för besök. Man tar inträde, och barn måste alltid åtföljas av vuxna. Slottet ligger söder om Borgholm med avfart från väg 136. För den som vill promenera hit finns det gångstigar från Borgholms centrum. Tfn: 0485-123 33
 • Sollidens slott (uttalas Sol-liden) [13] byggdes av drottning Victoria (farfars mor till kung Carl XVI Gustaf) och stod klart 1906. Slottet är kungafamiljens privatbostad och i likhet med vissa delar av slottsparken inte öppet för allmänheten. En del av slottsparken är emellertid öppen för besökare mot entréavgift. I parken finns en utställningslokal, Paviljongen, där man har årliga utställningar med kungligt tema. Man kan även köpa crêpes, pajer, kaffe och läsk i det lilla crêperiet. Utanför slottsparken ligger det caféet Kaffetorpet. Slottet har öppet mellan mitten av maj och mitten av september. Man kan även boka guide mot extra avgift. Tfn: 0485-153 56, e-post: sollidensslott@sollidensslott.se
 • Borgs by [14], vid Gråborg (se "Fornborgar"), är två kringbyggda och typiska ölandsgårdar som ägs av Vitterhetsakademien. Det är aktiva gårdar som har öppet året runt. Särskilt program under Konstnatten och Ölands skördefest. För reseanvisningar, se Gråborg nedan.

Fornborgar[Redigera]

 • Eketorps borg [15] byggdes ursprungligen under järnåldern, men påbyggdes under medeltiden. Man har rekonstruerat stora delar av anläggningen och den är, som enda fornborg i Sverige, fullständigt utgrävd. Här finns också ett levande museum med föremål från borgen, samt även djur och människor som agerar borginnevånare. Det finns flera arrangemang, bland annat järnåldersfest, stridsdagar, marknad och man har även öppet under Ölands skördefest. Normalt är anläggnignen öppen mellan maj och september. Borgen ligger nordost om samhället Grönhögen och det är skyltat från väg 136 vid Grönhögen. Sommartid går det buss hit från Kalmar. Tfn: 0485-66 20 00, e-post: info@eketorp.se
 • Gråborg [16] tycks ha anlagts under folkvandringstid och är öns största borg. Under medeltiden anlades en kyrka, S:t Knuts kapell, norr om borgen Kyrkan och borgen är idag ruiner, även om Gråborg användes så sent som 1677 i kriget mot Danmark. Intill Gråborg ligger även Borgs by (se "Slott och gårdar"). Borgen är öppen för tillträde året runt. Vill man kan man även ta en promenad i strövområdena runt borgen. Gråborg ligger centralt på Öland, i den så kallade mittlandsskogen. Väg 136 söderut från brofästet, ta av mot Norra Möckleby. Det är skyltat från vägen.
 • Ismantorps borg [17] är en arkeologisk gåta med nio portar och 88 synliga husgrunder. Forskarna vet inte riktigt vad borgen använts till, eftersom den byggts som en försvarsborg men uppvisar egenheter som gör att den inte varit särskilt lämpad för försvar. Väg 136 norrut från brofästet. I Rälla, tag österut på Högsrumsvägen, mot Långlöt och Himmelsberga. Borgen ligger söder om vägen, innan Ismantorps by. Det är skyltat från vägen.
 • Norra Möckleby fornborg är den mest svårtillgängliga av de öländska fornborgarna, eftersom den ligger mitt i våtmarker i mittlandsskogen.

Museer[Redigera]

En dörr på Ölands museum
 • Ölands museum (Himmelsberga) i Långlöt [18] är ett museum inrymt i Ölands bäst bevarade radby. Flera gamla gårdar, en del fortfarande aktiva, vill visa det öländska samhällets utveckling. Här finns även gallerier, en museibutik och en servering där man kan dricka kaffe kokat på gammalt vis i en så kallad pumpa. Öppet dagligen från mitten av maj till augusti. Tfn: 0485-56 10 22 (kontor/konsthall), 56 10 11 (servering), 56 11 53 (butik). E-post: info@olandsmuseum.com
 • Hembygdsmuseet Ölands forngård, Tullgatan 22, Borgholm.
 • Ölands motormuseum, Borgholm
 • Kronomagasinet, Strandgatan, Borgholm.
 • VIDA museum [19], i Halltorp 9 km S Borgholm, är en konsthall med utställningar över bland annat glaskonstnärerna Hydman-Vallien och Bertil Vallien samt Bertil Trotzig. Här finns också Rasjösamlingen, en omfattande privat konstsamling med inriktning på samtida svenskt måleri. Det är VIDA som administrerar Global Art Glass-triennalerna [20] på Borgholms slott, en vart tredje år återkommande glasutställning. Nästa triennal beräknas hållas 2010. VIDA är öppet helger i april och oktober-december samt dagligen mellan maj och september. Tfn: 0485-774 40. E-post: info@vidamuseum.com
 • Böda skogsjärnväg [21] i Trollskogen i Böda Kronopark var ursprungligen en skogsbana som anlades av Domänverket i början av 1900-talet. Järnvägen användes för att frakta timmer fram till 1959 då den lades ned. 1974 bildades en förening för att bygga och trafikera en liten sträcka av den gamla banan. Trafiken utgår från stationen i Fagerrör. Tfn: Tfn.0485-241 40.

Väderkvarnar[Redigera]

 • Väderkvarnar, särskilt i Lerkaka (Runsten), Störlinge (Gärdslösa) och i Vickleby.

Att göra[Redigera]

 • Ölands djur- och nöjespark [22], Möllstorp (norr om brofästet), är en kombinerad djurpark och nöjespark. Här finns även ett vattenland, en dinosauriepark och ett sagoland. Tfn: 0485- 392 22, e-post: info@olandsdjurpark.com.
 • Ölands skördefest [23]. I september varje år anordnas Ölands skördefest som ett samarbete mellan näringsidkare, restauranger, myndigheter, lantbruare, m. fl. Den hålls alltid i anslutning till Mickelsmäss som förr var den helg som avslutade odlingsåret. Under skördefesten kan man bevista fler än 900 evenemang över hela ön och bland annat korar man Årets Ölänning. Arrangemanget är mycket populärt.

Boende[Redigera]

På Öland finns gott om bra boendealternativ för alla plånböcker.


Lyx
 • Halltorps gästgiveri [24] var ursprungligen en kungsladugård som sorterade under Borgholms kungsgård. När jordbruket upphörde byggdes hela gården om till en golfbana, restaurang och hotell och idag är man en av Ölands absolut finaste hotell. Hotellet har 36 rum och även sviter. Hotellet är handikappanpassat och har totalt 80 bäddplatser. Gästgiveriet ligger längs väg 136 mot Borgholm. Tfn: 0485-850 00, e-post: info@halltorpsgastgiveri.se


Medel
 • Hotell Skansen [25] i Färjestaden har fungerat som hotell och värdshus sedan sent 1700-tal. 1984 togs det då mycket slitna hotellet över av de nuvarande ägarna som gradvis renoverade hotellet och de omkringliggande byggnaderna. Hotellet ligger bredvid en gammal försvarsanläggning, därav dess namn. Man är främst kända för sin mycket stora whiskykällare. Tingshusgatan, Färjestaden. Tfn: 0485-305 30, e-post: info@hotelskansen.com
 • Guntorps herrgård [26] är ett prisbelönt hotell och restaurang i Borgholm. Hotellet har 32 rum och erbjuder många olika paket för den som inte vill planera så mycket själv. Även restaurangen är av mycket hög kvalitet och finns bland annat omnämnd i White guide och Vägarnas bästa. Hotellet ligger på Guntorpsgatan i Borgholm. Tfn: 0485-130 00. E-post: ulf@guntorpsherrgard.se
 • Hotell Borgholm [27]. Efter en brand i början på 2000-talet totalrenoverades hotellet och man har idag 35 rum, konferensmöjligheter, med mera. Man har en restaurang av yppersta klass som bland annat omnämnts i White Guide's Svensk mästarklass 2006, 2007 och 2008. Restaurangen är stängd på söndagar. Trädgårdsgatan 15–19, Borgholm. Tfn: 0485-770 60. E-post: info@hotellborgholm.com
 • Strand Hotell Borgholm [28] är framför allt inriktat på konferenser och nöje. Hotellet är beläget precis vid vattnet och Borgholms gästhamn och har 123 rum. Man har även speciella allergirum, hundrum och rum med extra lång säng. Restaurangen erbjuder såväl lunchservering som à la carte. Villagatan 4, Borgholm. Tfn: 0485-888 88. E-post: info@strandborgholm.se.


Budget
 • Hotell Drei Jahreszeiten [29] är beläget på östra ön, 8 km öster om Borgholm i byn Bredsättra. Kanske inte ett budgethotell i ordets rätta bemärkelse, men har begränsade öppettider (april-september). Restaurangen använder sig av lokala råvaror. Bredsättra/Gåtebo, tfn: 0485-750 21. E-postkontakt genom formulär på hotellets hemsida.
 • Hotell Kajutan [30] ligger i Mörbylånga. Hotellet är litet, endast fem rum, och har restaurang. Under sommarhalvåret har man en trädgårdsservering med utsikt över hamnen. För den som inte har reskassa nog att bo i hotelldelen har Kajutan också en vandrarhemsdel med fem rum. Tfn: 0485-408 10.
 • Brukshotellet Degerhamn [31] erbjuder såväl hotellboende som vandrarhemsstandard. Hotellet uppfördes ca 1880 av Johan Peter Carlsson. Restaurangen har lunchmeny och à la carte. Tfn: 0485-66 00 76.


Vandrarhem och camping
 • STF Vandrarhem Borgholm/Ebbas [32] ligger centralt i Borgholm och har 22 bäddar fördelade på 9 rum. Öppet 1 maj–30 september. Under högsäsong är Ebbas trädgårdscafé öppet: lunch, kvällsservering och ibland även underhållning. Storgatan 12, tfn: 070-990 04 06. E-post: info@ebbas.se
 • STF Vandrarhem Borgholm/Rosenfors [33] är öppet mellan påsk och skördefesten. Vacker och rofylld trädgård/park. Har 22 rum med 98 bäddar. Ligger intill väg 136 vid trafikljusen. Tfn 0485-107 56, rosenfors@Borgholm.se
 • STF Vandrarhem Böda, Mellböda. 120 bäddar fördelade på 39 rum och stugor med WC. Öppet maj–september. Tfn: 0485-220 38. E-post: mikael.sten@telia.com
 • STF Vandrarhem Stora Frögården [34] är öppet året runt. Dusch och toalett på nästan alla rum. 2004 tilldelat utmärkelsen "Årets kudde" som Sveriges bästa vandrarhem. Ligger vid vattnet en mil söder om Ölandsbron vid Haga Park. På vandrarhemmet finns södra Sveriges enda kokboksantikvariat. Tfn 0485-363 33, post@storafrogarden.se
 • STF Vandrarhem Ölands Skogsby [35] f.d. Gästgivaregården, 8 km S brofästet. Öppet april–september. Buss 103 från Kalmar och Färjestaden. Vandrarhemmet har 60 bäddar fördelade på 19 rum. Observera att förbokning krävs 15/4–30/4 och 1/9–30/9. Tfn: 0485-383 95. E-post: info@vandrarhskogsby.se
 • STF Vandrarhem Hagaby/Lantgården [36] Känt som Pensionat Lantgården, är naturskönt och lantligt beläget strax söder om Löttorp. Öppet maj-september. År 2008 tilldelat utmärkelsen "Årets nykomling" som Sveriges bästa vandrarhem. Tfn 0485-20155, info@pensionatlantgarden.se
 • STF Vandrarhem Köpingsvik/Solberga gård [37] är öppet året runt och har 13 bäddar och 18 rum. Juni-augusti serveras både frukost, lunch och middag, övrig tid endast frukost. Vandrarhemmet ligger strax öster om Köpingsvik, inte långt från kyrkan. Tfn: 0485-720 60. E-post: gk@solbergagard.se
 • STF Vandrarhem Ottenby [38] har 50 bäddar fördelat på 50 rum. Man har öppet året runt. Vissa tider på året är förbokning obligatoriskt. Frukost. Maj–augusti serveras lunch och middag till grupper. Ottenby 106 (Vid Ås kyrka), tfn: 0485-66 20 62, 070-555 96 12. E-post: info@ottenbyvandrarhem.se
 • Kronocamping Öland har två campingplatser som tidigare ägdes av Domänverket men som sedan 1994 drivs i privat regi:
  • Kronocamping Böda Sand i Byxelkrok [39], på öns norra del, har campingplatser för allt från den MC-burne till husvagnsuppställningsplatser på upp till 150 kvadratmeter inklusive el, TV och vatten/avlopp. Man har även stugor till uthyrning. På campingen finns även pool, bastu samt en golfbana (pay and play) med nio hål. Tfn: 0485-222 00, e-post: bodasand@kronocampingoland.se
  • Kronocamping Saxnäs [40] ligger strax norr om brofästet. Här finns 580 uppställningsplatser, de flesta med el och kabel-TV och alla med trådlöst internet. Ett hundratal platser har även eget vatten och avlopp. Man har även stugor och parhus. Granne med campingen ligger golfbanan Saxnäs golf [41] med 18 hål. Campingen har restaurang och pizzeria. Tfn: 0485-357 00, e-post: info@kcsaxnas.se
 • Eriksöre camping [42], Semestervägen, Färjestaden, har uppställningsplatser och stugor. Här kan man även hyra cykel. Det finns en livsmedelsaffär, restaurang och pub. Tfn: 0485-394 50, e-post: info@eriksore.com
 • Klintagården och Klintagårdens camping [43] i Köpingsvik på norra ön har ca 180 uppställningsplatser med och utan el samt ett knappt tjugotal stugor och rum med 2–6 bäddar. Campingen drivs av föreningen Klintagården som i sin tur tillhör Svenska Missionskyrkan. Campingplatsen har även restaurang, en mindre butik samt en kyrka. Tfn: 0485-722 40. E-post: info@klintagarden.se
 • Haga Park Camping och stugor [44], Campingvägen 2, Mörbylånga. Anläggningen har fyra områden med totalt 264 platser med el och ett hundratal utan. Det finns även stugor. Tfn: 0485-360 30, e-post: info@hagaparkcamping.se

Mat och dryck[Redigera]

Ölands landskapsrätt är sannolikt kroppkakan, som här serveras med smält smör och lingon. På andra plats kommer förmodligen lufsa, en variant på raggmunk som gräddas i långpanna och ätes med stekt fläsk och lingon.


Lyx
 • Halltorps gästgiveri har en restaurang och vinkällare av yppersta klass. Man använder sig så långt möjligt av öländska råvaror. I restaurangens bistro kan man äta gott men billigare, eftersom det är övningsrestaurang för Ölands Gymnasium, en kockskola. Gästgiveriet ligger längs väg 136 mot Borgholm. Tfn: 0485-850 00, e-post: info@halltorpsgastgiveri.se
 • Guntorps herrgårds restaurang är omnämnd i White Guide och Vägarnas bästa. För kontaktuppgifter, se under "Boende" ovan.
 • Hotell Borgholm, med den färgstarka kocken Karin Fransson i köket, är även den omnämnd i White Guide's Svensk mästarklass 2006, 2007 och 2008. För kontaktuppgifter, se under "Boende" ovan.


Medel
 • Hotell Skansen har en populär och trevlig restaurang med ett utmärkt utbud av både mat och dryck. Här serveras både lunch och à la carte. För kontaktuppgifter, se under "Boende" ovan.
 • Strand Hotell Borgholm erbjuder lunch och à la carte. För kontaktuppgifter, se under "Boende" ovan.
 • På Kaj 4 erbjuder lunch och à la carte i ett bra läge i hamnen, precis vid det gamla färjeläget i Färjestaden. Södra hamnplan, tfn: 0485-310 37


BudgetPubar och barer


Säkerhet[Redigera]

Polis[Redigera]

Polisstationen i Borgholm [45], Stensbergsgatan 4, Borgholm. Tfn: 114 14. E-post: polismyndigheten.Kalmar@polisen.se. Stationen har endast öppet på måndagar mellan 14.00–19.00. Övrig tid hänvisas till polisen i Kalmar.

Vårdcentraler[Redigera]

Vårdcentraler finns i:

 • Borgholm, Tullgatan 38, tfn: 0485-151 20
 • Färjestaden, Hantverkargatan 7–9, tfn: 0485-391 00. Kvällar, nätter och helger hänvisas till vårdcentralen i Borgholm, tfn 0485-151 20, eller till Länssjukhuset i Kalmar.
 • Löttorp, Löttorpsvägen 63, tfn: 0485-66 92 50. Kvällar, nätter och helger hänvisas till vårdcentralen i Borgholm, tfn 0485-151 20, eller till Länssjukhuset i Kalmar.
 • Mörbylånga, Rönningevägen, tfn:0485-491 00. Kvällar, nätter och helger hänvisas till vårdcentralen i Borgholm, tfn 0485-151 20, eller till Länssjukhuset i Kalmar.

Apotek[Redigera]

Apotek finns i:

 • Borgholm, Storgatan 14, tfn: 0771-45 04 50. E-post: direkt@apoteket.se. Apoteket har inte söndagsöppet.
 • Färjestaden, Ölands köpstad, tfn: 0771-45 04 50. E-post: direkt@apoteket.se. Apoteket har söndagsöppet.
 • Löttorp, Löttorpsvägen 57, tfn: 0771-45 04 50. E-post: direkt@apoteket.se. Apoteket har inte öppet på lördagar och söndagar.
 • Mörbylånga, Köpmangatan 17, tfn: 0771-45 04 50. E-post: direkt@apoteket.se. Apoteket har inte öppet på lördagar och söndagar.

Turistinformation[Redigera]

Turistinformation (öppet året runt) finns i:

 • Färjestaden (Ölands turist), [46] Turistbyrån ligger vid brofästet på Träffpunkt Öland. Tfn: 0485-56 06 00.
 • Borgholm, (Ölands turist), Sandgatan 25, tfn: 0485-890 00

Dessutom finns turistinformation tillgänglig i:

 • Grankullaviks fritidsby [47] tfn 0485-240 14. E-post: info@grankullavik.com
 • Turistinformationen i Löttorp, Löttorpsvägen 57, tfn: 0485-207 13
 • Lilla turistbyrån [48] Mellstaby 2503, Degerhamn, tfn: 0485-66 30 22, e-post: palm@morbylanga.mail.telia.com