Wikivoyage:Om oss

Från Wikivoyage, den fria resehandboken.
Hoppa till: navigering, sök

Wikivoyage är å ena sidan ett projekt, å andra sidan en registrerad förening, Wikivoyage e.V. Båda presenteras nedan.

Om projektet[Redigera]

Wikivoyage-logotypen

Wikivoyage är en öppen web-baserad reseguide för både resmål och reserelaterade ämnen skriven av frivilliga skribenter. Projektet har det långsiktiga målet att bli en komplett och aktuell världsomspännade resehandbok.

Namnet Wikivoyage är en blandning av det hawaiianska ordet “Wiki” som betyder “snabb” och det franska ordet “Voyage” som betyder resa. Tekniken, som kallas Wiki, gör det möjligt för alla internetanvändare att skapa, ändra eller illustrera vilken artikel som helst. Detta kan göras direkt vid alla tider på dygnet och det görs lätt med en webläsare och utan specialistkunskaper.

Många detaljer ändras hela tiden. Wikivoyagers — de många skribenterna i projektet — reser inte bara runt i världen, de utbyter även sin kunskap med andra resenärer och gör det fritt tillgängligt för alla som är intresserade.

Wikivoyage-projektet började sin separation från Wikitravel 10 december 2006. Vi strävar mot samma mål och vid lämnandet (“fork”) hade vi tagit över nästan alla artiklar från den tyska utgåvan av Wikitravel. Nu är den tyska utgåvan av Wikivoyage den mest överskådliga wiki-baserade samlingen av reseinformation på tyska. Ett år efter den tyska utgåvan startades en italiensk utgåva också.

Wikivoyage är fri och öppen i motsats till konventionella resehandböcker. Informationen är fritt tillgänglig på internet och vem som helst kan använda och kopiera den, så länge som skribenterna, typen av fri licens och ursprunget anges. Detta är baserat på en så kallad copyleft- licens “Creative Commons Attribution-Share Alike” vilken även tillåter kommersiell användning. Utöver online-versionen så kan en offline-version laddas ned gratis.

Wikitravel och Wikivoyage[Redigera]

Wikitravel är det öppna resehandboksprojektet som startades i juli 2003 av Evan Prodromou (Evan) och Michele Ann Jenkins (Maj). Det är vårt ursprung. Den tyska utgåvan av Wikitravel påbörjades i september 2004 och öppnades officiellt den 7 oktober 2004. Den svenska versionen startades också den 7 oktober 2004 genom ett samarbete mellan sju användare. Det var emellertid mycket att göra och vid årsskiftet 2004/2005 sjönk aktiviteten på den svenska versionen markant. Sidan låg mer eller mindre helt inaktiv till början av december 2005 då några nya intressenter dök upp. Arbetet inriktades nu på att göra siten så komplett som möjligt för att nya användare skulle kunna lägga till renodlad reseinformation. Databasmeddelanden översattes, anvisningssidor och policies arbetades fram och en helt ny struktur med nya mallar togs fram för städer, länder, m.m.

Några av skribenterna kom med tiden till insikt om att ledningsstilen och den organisatoriska strukturen på Wikitravel inte längre stämde överens med deras idéer och ideal och att det inte var möjligt att ändra på det. 20 april 2006 förklarade Evan och Maj plötsligt att de hade sålt rättigheterna till internetdomänen wikitravel.org till det amerikanska e-commerce-bolaget Internet Brands. Det var droppen som fick bägaren att rinna över för en grupp av till största delen tysktalande Wikitravellers som bestämde sig för att gå sin egen väg. Efter lång diskussion och planering togs beslutet att sträva vidare mot wikitravels mål i ett nytt projekt.

Det är bakgrunden till idén om Wikivoyage och för att kunna erbjuda en icke-kommersiell inriktning skapades föreningen "Wikivoyage association".

Vi vill ha en 100% transparent organisationsstruktur och riktlinjer. Grundpelarna är:

  • Domänen och servrarna ägs och förvaltas av en icke-kommersiell förening och är därmed helt oberoende av alla monetära intressen.
  • Alla beslut på Wikivoyage tas genom konsensus eller — om det inte är möjligt — genom röstning.
  • Våra server- och Wikiadministratörer är styrda av direktiv och övervakas av föreningen.
  • Vem som helst kan bli medlem i föreningen
  • Innehållet i Wikivoyage kommer att publiceras online, som en regelbundet uppdaterad offlineversion (test pågår för tillfället) och som en databasdump (test pågår för tillfället). Dessa funktioner är fritt tillgängliga för alla överallt.


Wikivoyage e.V.[Redigera]

Wikivoyage e.V. är en registrerad förening enligt tysk lag. Erkännandet av common good är även det godkänt. Medlemskap i föreningen är möjligt för alla. Årsmötet fattar viktiga beslut som omfattar projektet i sin helhet. Årsmöten äger rum på föreningens wiki [1], där avges även rösterna. Föreningens wiki kan läsas av alla, men endast medlemmar i föreningen tillåts skriva på diskussionssidorna och att rösta.